Skip to main content Skip to main navigation

Plusplan Modern

Boka en kostnadsfri genomgång av er pensionslösning!

Målsättningen med pensionsplanen Plusplan Modern är att medarbetarna ska få så hög pension som möjligt. Både kostnader och avgifter är därför viktiga parametrar att ta hänsyn till. Minst lika viktigt är också kvalitén på de valbara försäkringsbolagen som erbjuds medarbetarna och möjligheten för individen att anpassa sparandet efter de individuella förutsättningarna.

I våra upphandlingar har vi plockat ut de bästa erbjudandena från försäkringsbolag som är starka inom olika segment. På så sätt skapar vi heltäckande lösningar med stor valfrihet och kraftigt förenklad administration för arbetsgivaren. Vi analyserar och förhandlar ständigt med nya försäkringsbolag, och de som passerar nålsögat har ett så pass bra erbjudande att vi vill erbjuda det till våra kunder.

Upphandling passar både stora och mindre bolag

De upphandlade planerna passar både stora och mindre bolag i alla branscher. Planerna täcker in alla typer av behov som företaget kan tänkas ha, vare sig det gäller vanlig tjänstepension, löneväxling, bonusväxling eller chefspension.

Arbetsgivare får fritt besluta om medarbetare ska få välja ett försäkringsbolag eller mellan upp till nio olika försäkringsbolag. Söderberg & Partners kvalitetssäkrar de bolag som erbjuds kontinuerligt. Utvärdering fokuserar på försäkringsbolagens avgifter, prestation, villkor och administrativa processer.

Kontakta oss