Skip to main content Skip to main navigation

Rådgivning för institutioner

Söderberg & Partners verksamhet inom affärsområdet Institutionell rådgivning har bedrivits sedan starten av bolaget 2004. I det institutionella teamet finns experter inom områdena skuldrådgivning, placeringsrådgivning och rådgivning kring pension och försäkring. Teamet arbetar uteslutande med rådgivning mot större institutioner, vilket bland annat inkluderar kommuner, landsting, pensionsstiftelser och fackförbund som utgörs av både svenska och utländska uppdragsgivare.

I vårt arbete inkluderar vi även expertis och analys från andra delar av Söderberg & Partners, exempelvis fondanalys, marknadsanalys och hållbarhetsanalys, vilket gör vårt erbjudande unikt. Söderberg & Partners institutionella team har med bakgrund av detta en lång erfarenhet av att skräddarsy rådgivning inom olika institutionella verksamheter och har kompetens att utifrån ett helhetsperspektiv ge råd som tar hänsyn till hela balansräkning.

Söderberg & Partners institutionella team ger inte råd gällande egna produkter och har inte heller incitament till att styra rådgivningen mot särskilda produkter. Detta ger ett förmånligt utgångsläge att agera i kundernas bästa intresse och på ett transparent sätt generera största möjliga kundnytta.

Söderberg & Partners institutionella verksamhet står under Finansinspektionens tillsyn och har samtliga tillstånd och försäkringar som krävs för att erbjuda finansiell rådgivning inom de olika områdena. Samtliga rådgivningsprocesser följs upp och kvalitetsgranskas kontinuerligt, vilket bidrar till en trygghet för våra kunder. Läs mer om riskhantering och kontrollfunktioner här.

Sedan hösten 2018 har Wassum och Söderberg & Partners gått samman inom rådgivning till institutionella kapitalägare för att bilda en av norra Europas största aktörer inom segmentet.

 

Institutionell rådgivning

Wassum Investment Consulting AB och Wassum Värdepappersaktiebolag är numera en del av Söderberg & Partners Wealth Management AB. Verksamheten har inkorporerats i affärsområdet Institutionell rådgivning som fokuserar på finansiell rådgivning och förvaltningsrelaterade tjänster mot institutionella kunder. Som tidigare kund till Wassum behåller ni tidigare kontaktpersoner och rådgivare.

Wassum och Söderberg & Partners har under många år varit Nordens två ledande aktörer inom rådgivning för institutioner. Genom att samordna resurser skapas nu en starkare aktör med ett ännu bättre erbjudande för kunderna. Sammanslagningen innebär även att Wassum tillsammans med Söderberg & Partners kan fortsätta att leda digitaliseringen samt erhålla större analysresurser.

Bolagen kompletterar varandra väl och har en gemensam syn på transparens och att rådgivning ska ges utan intressekonflikter. Rådgivningen baseras på gedigen analys och utgår alltid från vad som är bäst för kunden.

Som en större aktör kan affärsområdet Institutionell rådgivning upphandla bättre rabatter och villkor på olika placeringsalternativ, vilket direkt gynnar alla våra kunder. Tillsammans har den institutionella placeringsrådgivningen en volym på över 150 miljarder kronor.

 

Affärsområdesansvarig:
Anders Magnusson
För kontakt, ring 08-451 50 00

Kontakta oss