Skip to main content Skip to main navigation

Rådgivning för institutioner

icon_placering_jean.jpg

Placeringsrådgivning

Vi assisterar er med strategianalyser, styrdokument, rådgivande kapitalförvaltning, portföljförvaltning samt rapportering. Vi erbjuder rådgivning som gynnar både avkastning och en hållbar framtid.

Läs mer

icon_försäkring_jean.jpg

Försäkringsrådgivning

Vi hjälper med att analysera, utvärdera och hantera er pensionsskuld ur ett helhetsperspektiv där vi väger in både tillgångar, skulder samt prognos över framtiden för att upprätta en väl avvägd strategi framgent. Vi erbjuder även rådgivning kring kommunala kollektivavtal samt försäkringsavtal.

Läs mer

icon_skuld_jean.jpg

Skuldrådgivning

Inom vår skuldrådgivning kontrollerar vi riskerna i låneportföljen genom att lägga en långsiktig skräddarsydd strategi för skuldhanteringen. Vi bistår med utvärdering av upplåningsalternativ, strategianalys, löpande skuldrådgivning samt utformning av riktlinjer och löpande rapportering.

Läs mer

Kontakta oss