Skip to main content Skip to main navigation

Ansvarsförsäkringar

Alla företag riskerar att krävas på ansvar för skador – faktiska eller påstådda – som uppkommit i verksamheten. Hur utsatt ett företag är för denna risk styrs av en rad faktorer, till exempel dess kontraktuella åtaganden, verksamhetsområde och geografisk närvaro.

Söderberg & Partners definition av risk inom ansvarsområdet är: ”Hotet att en händelse, en aktiv eller utebliven handling eller annan omständighet på ett kritiskt sätt kan påverka människor, produkter, tillgångar, miljö och/eller ett företags anseende och position.”

Ger ansvarsrelaterad rådgivning

I extrema fall kan omfattande skadeståndskrav äventyra företagets fortlevnad. Även om det inte går så långt innebär skadeståndskraven ofta ett kostsamt och tidskrävande arbete. Därför är det viktigt att företagets ledning prioriterar hög medvetenhet och kunskap om denna risk. Söderberg & Partners specialister erbjuder såväl ansvarsrelaterad rådgivning som utformning och placering av försäkringslösningar.

VD och styrelseansvarsförsäkring

Kraven på bolagsstyrning – Corporate Governance – blir allt högre. Dessutom har allmänheten höga förväntningar och krav på VD och bolagsstyrelse. Den utvecklingen innebär att strålkastarljuset alltmer riktas på ledande befattningsinnehavare. Personer i dessa positioner kan utkrävas ett personligt betalningsansvar och riskerar sina personliga tillgångar.

I korthet täcker en VD- och Styrelseansvarsförsäkring försvarskostnader samt utdömda skadeståndskostnader. När försäkringen tecknas finns en mängd olika frågeställningar att ta hänsyn till. Söderberg & Partners specialister erbjuder kvalificerad rådgivning samt utformning och placering av försäkringsskydd.

 

Kontakta oss

Kontakta oss