Skip to main content Skip to main navigation
Tjänstepension

Tjänstepension med utgångspunkt i din totala situation

Tjänstepension

Vi hjälper dig och ditt företag att välja rätt

Är ditt företag i behov av att se över nuvarande pensions- och försäkringsupplägg? Vi hjälper dig och ditt företag att välja rätt. Ett partnerskap med Söderberg & Partners innebär att personal- och pensionsansvariga både får ett bollplank i komplexa frågor, men också proaktivitet i form av löpande förslag, förbättringar och idéer utifrån olika typer av omvärldsförändringar. Allt baseras på företagets behov och individuella situation.

Anders Bäckström, VD Insurance Consulting, Söderberg & Partners

Vi har skapat ett flexibelt och kostnadseffektivt system. Kunderna kan förändra nivån på leveransen allt eftersom deras behov ändras

Strategisk samarbetspartner

Med start i behovsanalysen hjälper vi våra kunder att hitta rätt

Ett strategiskt partnerskap med Söderberg & Partners innebär att personal- och pensionsansvariga både får ett bollplank i komplexa frågor men också proaktivitet i form av löpande förslag, förbättringar och idéer utifrån olika typer av omvärldsförändringar. Allt vårt arbete baseras på företagets behov och individuella situation.

Läs mer
Upphandlingar

Mer pension till medarbetaren – lägre kostnader för företaget

Med över 300 miljarder kronor i förvaltat kapital kan Söderberg & Partners upphandla tjänster till mycket konkurrenskraftiga priser och villkor hos försäkringsbolagen. Det innebär mer pension till medarbetaren – lägre kostnader för företaget.

Läs mer
Pensionsadministration

Så får du bättre kontroll och ökad effektivitet

Vår Pensionsadministration förenklar och effektiviserar er pensions- och försäkringshantering. Vi samlar all information i ett enda system – det innebär både bättre kontroll och ökad effektivitet för dig som kund.

Läs mer

Detta ingår i tjänsten pensionsadministration

Pensionsadministration

 • Tillgång till ett personligt serviceteam
 • Rapportering av löneuppgifter från kunden
 • Rapportering till samtliga leverantörer
 • Beräkning av pensionsmedförande lön

Pensionsadministration

 • Tillgång till ett personligt serviceteam
 • Rapportering av löneuppgifter från kunden
 • Rapportering till samtliga leverantörer
 • Beräkning av pensionsmedförande lön

Samfakturering, bokföring och redovisning

 • En faktura
 • Automatisk bokning av pensionskostnader
 • Elektroniskt bokföringsunderlag
 • Budgeteringsverktyg
 • Beräkning av löneskatt

Samfakturering, bokföring och redovisning

 • En faktura
 • Automatisk bokning av pensionskostnader
 • Elektroniskt bokföringsunderlag
 • Budgeteringsverktyg
 • Beräkning av löneskatt

Företagstjänsten – Så förenklar du hanteringen av pensioner

 • Glöm blanketter och tidsödande pappershantering. Företagstjänsten förenklar hanteringen av pensioner väsentligt för HR/ekonomi. Dessutom får du detaljerad information om anställdas premier, fakturor och pensionspolicyn.

Företagstjänsten – Så förenklar du hanteringen av pensioner

 • Glöm blanketter och tidsödande pappershantering. Företagstjänsten förenklar hanteringen av pensioner väsentligt för HR/ekonomi. Dessutom får du detaljerad information om anställdas premier, fakturor och pensionspolicyn.
Gruppförsäkringar

Starka försäkringar till företagets anställda

Söderberg & Partners gruppförsäkring förenar ny teknik med stora försäkringsvolymer. Det genererar unika mervärden för våra kunder. Lösningarna vänder sig till arbetsgivare som söker en riktigt konkurrenskraftig förmån att erbjuda sina anställda.

Läs mer
Individrådgivning

Vi hjälper företagets medarbetare att hitta rätt på marknaden för tjänstepensioner

Med utgångspunkt i individens totala situation – förutom pensioner även sparande, försäkringar, lån, aktier, fonder och andra tillgångar – letar vi upp de produkter som har bra villkor och priser. Vi skapar tillsammans en plan för din tjänstepension.

Läs mer
Kontakta oss