Skip to main content Skip to main navigation

Administration

Administration för företagets pensions- och försäkringslösningar kan upplevas krångligt och tidskrävande. Söderberg & Partners strävar efter att fungera som strategiska partner inom pension- och förmånsfrågor och effektivisera det administrativa flödet. Vi erbjuder arbetsgivare en fullständig pensionsadministration där ni får tillgång till ett heltäckande utbud av service och tjänster.


Låt oss effektivisera er pensionsadministration

Vanliga utmaningar är att känna att bolaget har kontroll, enkelt hantera betalningar och bokföring av alla fakturor och att få tid över till andra arbetsuppgifter. Här kan vi förenkla och effektivisera pensions- och försäkringsadministrationen för dig som arbetsgivare. Vi samlar all information, vilket innebär både bättre kontroll och ökad effektivitet för dig som kund.

Ett heltäckande erbjudande

Genom ett samarbete i branschen har vi tagit över stora delar av försäkringsbolagens administration vilket lett till effektivitet och därmed lägre kostnader för de anslutna kunderna. Vi har byggt upp en elektronisk administration mot alla försäkringsbolag för att uppnå en högre kvalité och effektivare processer. På så sätt kan vi säkerställa att er tidsåtgång blir så liten som möjligt utan att ge avkall på hög kvalité.

Boka en kostnadsfri genomgång av er pensionslösning!

Detta ingår i tjänsten S&P Administration


Ikoner_revers.png

Pensionsadministration

 • Tillgång till ett personligt serviceteam
 • Rapportering av löneuppgifter från kunden
 • Rapportering till samtliga försäkringsbolag
 • Beräkning av pensionsmedförande lön
 • Löpande försäkringsrevision

Ikon_Foretag.png

Företagstjänsten

Söderberg & Partners onlinetjänst till företag förenklar er hantering av pensioner. Systemet importerar automatiskt information från lönefiler, räknar ut försäkringspremier och fördelar dem mellan olika försäkringsbolag. Dessutom sköts all nyteckning och hantering av befintliga försäkringar online.

Ikoner_Pensionskuvert_dokument.png

Ni kan välja till samfakturering med fakturakontroll och bokföringsunderlag

 • En faktura
 • Elektroniskt bokföringsunderlag
 • Beräkning av löneskatt
 • Kontrollrapporter
 • Hantering av återbetalningar
 • Arkivering av leverantörsfakturor
 • Utökad Företagstjänst för ekonomi och HR

 

Ta del av en kostnadsfri genomlysning

Kontakta oss