Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners Hållbara pensionsbolag 2017

Söderberg & Partners mål med våra hållbarhetsanalyser är att hjälpa dig som vill att pensionskapitalet ska investeras på ett så hållbart sätt som möjligt, det vill säga det pensionsbolag med störst potential för hållbar påverkan. Därmed är analysen relativ, för att identifiera de bolag som har absolut bäst strategier och förutsättningar att faktiskt använda kapitalet för att göra världen lite bättre.

Hållbara pensionsbolag 2017

Hur sparar jag hållbart?

FRÅGAN KAN TYCKAS SIMPEL, men som det diskuteras i denna rapport är inte svaret alltid så enkelt. Pensionsförvaltare definierar hållbarhet på olika sätt, och att en produkt utger sig för att vara hållbar behöver inte nödvändigtvis betyda att den faktiskt ger önskad effekt. Vi på Söderberg & Partners tror därför att det är viktigt att utgå ifrån vad du som sparare tycker är viktigt.

I detta års analysrapport av pensionsbolag har vi valt att fokusera på ägarstyrning och hur pensionsbolagen jobbar med hållbarhetsfrågor i valberedningarna. Syftet är att belysa valberedningarnas arbete, som är relativt osynligt för gemene pensionssparare. Det är vårt samlade pensionskapital som de institutionella ägarna ansvarar för, vilket även en innebär en stor makt och möjlighet att påverka.

Årets rapport är uppdelad i två delar: Hållbara investeringar och Ansvarsfull ägarstyrning

År 2017

Hållbarhetsanalysen

Vi har genomfört en omfattande kartläggning och analys av de valberedningar som pensionsbolagen har varit representerade i de senaste åtta åren, från 2010-2017. Utifrån kartläggningen identifierar vi de viktigaste och tydligaste skillnaderna, som vi sedan använder för att jämföra och betygsätta bolagen och produkterna. Vi har även ställt frågor till pensionsbolagen om arbetet i valberedningarna, särskilt med avseende på hållbarhet.

Nyckeltal

av pensionsbolagen anser att hållbarhetsfrågor är styrelsens ansvar

 

av pensionsbolagen anser att hållbarhetsfrågor är styrelsens ansvar

 

av de undersökta bolagsstyrelserna saknar hållbarhetskompetens

 

av de undersökta bolagsstyrelserna saknar hållbarhetskompetens

 

av valberedningarna nämner att hållbarhetskompetens är avgörande när de nominerar styrelsen

 

av valberedningarna nämner att hållbarhetskompetens är avgörande när de nominerar styrelsen

 

Ansvarsfull ägarstyrning

Dokument

Läs rapporten Ansvarsfull ägarstyrning genom att klicka på knappen nedan. 
För att ladda ner rapporten klickar du på nedladdningsikonen i det undre verktygsfältet i läsvyn. 

Läs rapporten här
Hållbara investeringar

Dokument

Läs rapporten Hållbara investeringar genom att klicka på knappen nedan. 
För att ladda ner rapporten klickar du på nedladdningsikonen i det undre verktygsfältet i läsvyn. 

Läs rapporten här

Hur kan vi hjälpa dig?

Namn

Vart i Sverige befinner du dig?

Är du redan kund?

Är du företag eller privatperson?

Personnummer/Organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Meddelande

Kontakta oss