Skip to main content Skip to main navigation

Hållbar tjänstepension


Låt era tjänstepensioner driva hållbar utveckling

Idag jobbar de flesta företag aktivt med hållbarhet. Men det är lätt att glömma medarbetarnas pensioner i arbetet och att se till att pengarna placeras hållbart, vilket är en investering i framtiden.

Söderberg & Partners har därför lanserat en tjänst som hjälper företag att integrera sitt hållbarhetsarbete i sin pensionspolicy och löpande utvärdera och följa upp dess resultat och effekt. Tjänsten Hållbar tjänstepension är dessutom utformad som en fristående lösning – vilket innebär att den enkelt kan implementeras och aktiveras hos både befintliga kunder, och till företag som idag inte har en kundrelation till Söderberg & Partners.

Genom att integrera hållbarhet i pensionspolicyn och arbeta strukturerat med frågan får medarbetare inte bara möjligheten att ta del av våra hållbarhetsanalyser, utan också verktyg att påverka hur deras tjänstepensionskapital driver en hållbar utveckling. Vi har sett att detta tydligt ökar engagemanget för tjänstepensionen.

Det som gör Hållbar tjänstepension unikt är uppföljningen och påverkansmöjligheterna. Medan marknaden är kvar i att exkludera innehav i branscher av etiska skäl, tar Söderberg & Partners ett kliv framåt mot att aktivt påverka leverantörer att ta ansvar för hållbarhetsfrågor.

I vårt digitala rådgivningsverktyg iRåd kan medarbetarna också guidas till hållbara val för att få ut det mesta av alla delar i Hållbar tjänstepension.

 

Kontakta oss