Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners Hållbara fondförsäkringar 2017

Detta är den fjärde analysen i ordningen av analysen Hållbara fondförsäkringar. Denna analysrapport identifierar och premierar de fondförsäkringar som både väljer in och erbjuder hållbara fonder i utbudet, men även är pådrivande för att påverka fondernas innehav i en hållbar riktning.

Hållbara fondförsäkringsbolag 2017

Ett hållbart fondutbud

Alla fondförsäkringsbolag är olika, liksom vi sparare. Därför betygsätter vi fondförsäkringsbolagen utifrån flera olika kriterier. I vår finansiella analys tittar vi t.ex. på kostnad, bredd i utbudet och fondselekteringsförmåga. I denna hållbarhetsanalys bedömer vi bland annat hur hållbarhet beaktas i fondurvalet, samt hållbarhetsnivån på utbudet.

I år har vi särskilt tittat på om fondförsäkringarna erbjuder fonder med någon form av tematisk hållbarhetsinriktning. Det kan vara allt ifrån gröna obligationsfonder, fonder med inriktning mot vattenförsörjning, eller en fond som enbart investerar i bolag som bidrar med lösningar på klimatförändringarna. Även den nya Svanen-märkningen av fonder har räknats med i detta kriterium.

Läs mer om resultatet i årets rapport här

Hållbara fondförsäkringar

Dokument

Läs rapporten Hållbara fondförsäkringar genom att klicka på knappen nedan. 
För att ladda ner rapporten klickar du på nedladdningsikonen i det undre verktygsfältet i läsvyn. 

Läs rapporten här
Hållbara pensionsbolag

Dokument

Läs rapporten Ansvarsfull ägarstyrning genom att klicka på knappen nedan. 
För att ladda ner rapporten klickar du på nedladdningsikonen i det undre verktygsfältet i läsvyn. 

Läs rapporten här
Hållbara investeringar

Dokument

Läs rapporten Hållbara investeringar genom att klicka på knappen nedan. 
För att ladda ner rapporten klickar du på nedladdningsikonen i det undre verktygsfältet i läsvyn. 

Läs rapporten här
Kontakta oss