Skip to main content Skip to main navigation

Hållbarhetsanalyser

fonder.png

Hållbara fonder

Som privatperson är det inte alltid enkelt att veta hur förvaltarna egentligen arbetar och vilka fonder man ska välja för att göra skillnad på riktigt. Söderberg & Partners hållbarhetsanalys av fonder tar därför både hänsyn till hur innehaven i fonderna väljs ut samt hur kapitalet som investeras i fonden används för att påverka bolag att bli mer hållbara.

Läs mer

fondförsäkringar.png

Hållbara fondförsäkringar

En fondförsäkring är ett pensionssparande där du själv kan välja vilka fonder dina pensionspengar ska placeras i. Analysen identifierar fondförsäkringar som både väljer in och erbjuder hållbara fonder i fondförsäkringsutbudet, men även är pådrivande för att påverka fonderna i en hållbar riktning.

Läs mer

pension.png

Hållbara pensionsbolag

Hållbarhetsanalysen av pensionsbolagen fokuserar på tre områden och perspektiv som vi anser utgör de viktigaste och tydligaste skillnaderna i bolagens hållbarhetsarbete; påverkansarbete, hållbarhetsambitioner och värdeskapande, samt process för hållbara investeringar.

Läs mer

sakförsäkringar.png

Hållbara sakförsäkringar

Analysen identifierar sakförsäkringsbolagen som tar hänsyn till hållbarhet i skaderegleringen, upphandling av leverantörer, miljöanpassning, kapitalförvaltning, samt hur det ökar kunders och anställdas medvetenhet om sakskadors miljöpåverkan och effekter på hållbar utveckling.

Läs mer

Grönt betyg

Vi rekommenderar produkter med ett grönt hållbarhetsbetyg till dig som vill göra skillnad. Produkterna har mycket goda förutsättningar att bidra till en mer hållbar värld. Förvaltarna arbetar aktivt med att välja in hållbara bolag och att påverka bolag i en hållbar riktning.

Gult betyg

Produkter med ett gult hållbarhetsbetyg har bra förutsättningar att bidra till en mer hållbar värld. Däremot arbetar förvaltarna inte lika proaktivt med att välja in hållbara bolag och att påverka bolag i en hållbar riktning som de med grönt betyg.

Rött betyg

Produkter med ett rött hållbarhetsbetyg har mycket begränsade förutsättningar att bidra till en mer hållbar värld.

Kontakta oss