Veckoanalysen 17–21 April
Svensk inflation vänder ned

Under förra veckan bjöds vi på mycket efterlängtade nyheter från flera håll. Vi fick dels ta del av inflationssiffror från såväl Sverige som många andra länder, och dels drog rapportsäsongen igång. Dessa teman återkommer även denna vecka.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Eurozonens inflation väntas fortsätta ned

På onsdag släpps eurozonens slutgiltiga inflationssiffror för mars, som väntas fortsätta ned. De preliminära siffrorna antyder att inflationen föll från 8,5 till 6,9 procent i årstakt. Kärninflationen väntas dock stiga från 5,6 till 5,7 procent. 

Onsdag

Inköpscheferna visar vart ekonomin barkar

Fredagen bjuder på preliminära inköpschefsindex som visar vart ekonomin barkar. I de senaste mätningarna har tillverkningsindustrin antytt att de ser en försämring framför sig, medan läget har sett allt bättre ut för tjänsteindustrin de senaste månaderna.

Fredag

Den högintressanta rapportsäsongen fortsätter

Rapportsäsongen fortsätter och denna vecka bjuder på många intressanta rapporter. Efter att många stora finansbolag slog förväntningarna i fredags får vi rapporter från fler av dem i veckan, samt Netflix och Tesla.

Marknadskommentar

Svensk inflation vänder ned

Under förra veckan bjöds vi på mycket efterlängtade nyheter från flera håll. Vi fick dels ta del av inflationssiffror från såväl Sverige som många andra länder, och dels drog rapportsäsongen igång. Dessa teman återkommer även denna vecka.

Trenden är bruten

Under fredagen fick vi ta del av svenska inflationssiffror, som resulterade i stor optimism på Stockholmsbörsen. Den stigande trenden är nämligen äntligen bruten, och den svenska kärninflationen har vänt nedåt. Dessutom kom inflationen in lägre än väntat, vilket addera till det positiva humöret ytterligare. KPIF exklusive energi väntades sjunka från 9,3 till 9,1 procent, men kom in på 8,9 procent. Detta är förstås fortfarande alldeles för högt, och matprisinflationen på nästan 20 procent är ett fortsatt orosmoment, men de fanns nog inte många bedömare som inte sken upp lite av förra veckans inflationssiffra.

Amerikanska banker levererar

Utöver muntra inflationsbesked fick vi även se rapportsäsongen sätta igång, och bland de första ut att rapportera var många av de amerikanska storbankerna. Överlag var dessa rapporter riktigt starka, och vissa av bankerna krossade förväntningarna, vilket var mycket välkommet efter bankturbulensen vi såg i mars. En av de bästa rapporterna kom från världens största bank sett till marknadsvärde, J.P. Morgan, som steg 7,55 procent under fredagen. Denna vecka fortsätter rapportsäsongen, och vi följer bland annat rapporterna från Bank of America, Goldman Sachs och Morgan Stanley med spänning. 

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 • TF Bank (kl 7.00)
 • Creades (kl 8.30)

Utl. rapporter

 • DSV

Övrigt

Stämmor:  

 • Amhult 2
 • Creades
 • Donkey Republic
 • Industrivärden

Makrohändelser

 • USA: NAHB husmarknadsindex april kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Ericsson 
 • HMS Networks 
 • Öresund 
 • Profilgruppen 
 • Aligro
 • Nilörn
 • OEM

Utl. rapporter

 • Bank of America
 • Johnson & Johnson
 • Goldman Sachs
 • Lockheed Martin
 • Netflix

Övrigt

Stämmor:

 • Subsea 7 (kl 15.00)
 • Akelius
 • Concentric
 • Dancann Pharma
 • Diös
 • Enalyzer
 • Mangold
 • Nordnet
 • OEM
 • Orexo
 • Profilgruppen
 • Sotkamo Silver
 • SSAB

Exklusive utdelning:

 • Creades (0:35 SEK)
 • Dist IT (2:00 SEK)
 • Industrivärden (7:25 SEK)

Makrohändelser

 • Kina: BNP 1 kv kl 4.00 (Å/Å)
 • Kina: industriproduktion  mars kl 4.00
 • Storbritannien: arbetslöshet februari kl 8.00
 • Tyskland: ZEW-index april kl 11.00
 • USA: bygglov mars kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Platzer
 • VEF 
 • Note 
 •  Mangold

Utl. rapporter

 • Morgan Stanley
 • Abbott Labs
 • Alcoa 
 • ASML
 • Tesla

Övrigt

Stämmor:

 • ACQ Bure
 • Arlandastad
 • Hydract
 • Medimi
 • Note
 • Pexip
 • Powercell
 • Sanoma
 • Savelend
 • Signup
 • Spiffbet (extra)
 • Wirtek

Exklusive utdelning:

 • Concentric (4:00 SEK)
 • Diös (0:50 SEK)
 • Nordnet (4:60 SEK)
 • OEM (1:50 SEK)
 • Profilgruppen (4:00 SEK)
 • SSAB (8:70 SEK)

Makrohändelser

 • Storbritannien: KPI mars kl 8.00
 • Storbritannien: PPI mars kl 8.00
 • EMU: KPI (def) mars kl 11.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Arjo 
 • Husqvarna 
 • Linc
 • Volvo 
 • AQ Group 
 • Dedicare 
 • Hansa Biopharma 
 • Kinnevik 
 • Pricer
 • Rejlers 
 • BE Group 
 • Bufab
 • EQT 
 • Fastpartner
 • Nokia
 • Ovzon 

Utl. rapporter

 • Elisa 
 • Tryg 
 • Nordic Semiconductor
 • American Express
 • AT&T 
 • Manpower 
 • Rio Tinto 

Övrigt

Stämmor:

 • Nordic Semiconductor AQ Group
 • Arjo
 • BE Group
 • Bufab
 • Cibus
 • Fastpartner
 • Kindred
 • Lauritz.com
 • Nord Investments
 • Nordic Lights
 • Rejlers
 • Stolt-Nielsen
 • Sweco

Kapitalmarknadsdag:

 • Kempower kl 12.00

Makrohändelser

 • Tyskland: PPI mars kl 8.00
 • USA: Philadelphia Fed industriindex april kl 14.30
 • EMU: hushållens konfidensindikator (prel) april kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Tele2 
 • Elanders 
 • Munters 
 • Duni 
 • Vitec 
 • Vitrolife 
 • Investor 
 • Svedbergs 
 • Sandvik 
 • Autoliv 
 • Fenix

Utl. rapporter

 • Alma Media 
 • BHP 
 • Freeport-Mcmoran
 • Procter & Gamble

Övrigt

Stämmor:

 • Carbiotix
 • Elanders
 • Fenix
 • John Mattson
 • Prostatype Genomics (extra)

Exklusive utdelning:

 • AQ Group (3:33 SEK)
 • Arjo (0:85 SEK)
 • BE Group (6:00 SEK)
 • Bufab (2:50 SEK)
 • Cibus (0:07 EUR)
 • Dedicare (6:00 SEK)
 • Kindred (0:1725 EUR)
 • Nordic Lights (0:12 EUR)
 • Rejlers (4:50 SEK)
 • Sweco (2:70 SEK)

Makrohändelser

 • Storbritannien: detaljhandel mars kl 8.00
 • Tyskland: PMI industri (prel) april kl 9.30
 • EMU: PMI (prel) april kl 10.00
 • Storbritannien: PMI (prel) april kl 10.30
 • USA: PMI (prel) april kl 15.45

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.