Veckoanalysen 8–12 maj
Centralbankerna skakar om

Såväl Fed som ECB lämnade nya räntebesked under föregående vecka, och trots att beskeden kom in helt i linje med marknadens förväntningar så skakades marknaden om lite. Samtidigt börjar nu rapportflödet ebba ut, men ännu finns några intressanta rapporter kvar att ta del av.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Tyska och amerikanska inflationsbesked

Under onsdagen får vi ta del av såväl tysk som amerikansk inflation för april. En av de mer intressanta siffrorna blir att se om amerikansk kärninflation åter vänder ned, efter att den tog en oönskad sväng uppåt under mars.

Onsdag

Rapporterna ebbar ut

Vi börjar närma oss slutet av rapportsäsongen, men ännu finns några intressanta rapporter kvar. Spännande denna vecka blir Disney, som kan ge en hint om hur den amerikanska underhållningsindustrin påverkas av den nya strejken bland manusförfattare i USA. 

Onsdag

Amerikanskt sentiment väntas försämras marginellt

Fredagen bjuder på preliminärt Michigan index över amerikansk konsumentförtroende, som väntas försämras marginellt. Konsumenter pressas på många håll i världen och USA är inget undantag, även om konsumtionen i USA håller uppe relativt väl. 

Fredag

Marknadskommentar

Centralbankerna skakar om

Såväl Fed som ECB lämnade nya räntebesked under föregående vecka, och trots att beskeden kom in helt i linje med marknadens förväntningar så skakades marknaden om lite. Samtidigt börjar nu rapportflödet ebba ut, men ännu finns några intressanta rapporter kvar att ta del av.

Centralbankerna utvärderas

I onsdags levererade den amerikanska centralbanken Fed vad som kan ha varit deras sista räntehöjning för denna räntehöjningscykel. Man höjde med 25 punkter, till intervallet 5-5,25 procent. Under den efterföljande presskonferensen var Feds ordförande Powell också noga med att påpeka att man inte längre är inställd på fler räntehöjningar, utan att detta kommer bero på inkommande data. Marknaden prissätter i dagsläget att man inte gör någon förändring vid nästa möte, men att man redan vid mötet efter det, i juli, sänker tillbaka till intervallet 4,75-5 procent. Vi gör bedömningen att marknaden förväntar sig en lite väl snabb avtrappning av den åtstramande penningpolitiken, men att det kommer komma räntesänkningar från Fed innan året är slut. Viktigt att poängtera är dock att prissättningen konstant förändras. Trots att såväl räntebeskedet som kommunikationen från Powell under den efterföljande presskonferensen var i linje med marknadens förväntningar, så blev mottagandet något turbulent. Marknaden kastas mellan uppfattningen om att Fed inte gör tillräckligt och om att de redan har gjort för mycket, men de har sannerligen en tuff nöt att knäcka.

Rapporterna fortsätter leverera

Vi börjar samtidigt röra oss mot slutet av rapportsäsongen, och när över 80 procent av bolagen på S&P 500 har rapporterat kan vi konstatera att bolagen verkligen har levererat denna gång, och att vinsterna trots allt håller uppe väl. 

 

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 • Starbreeze 
 • IBT
 • Novotek
 • Tractioner   

Utl. rapporter

 •  Paypal

Övrigt

Stämmor:

 • Avance Gas
 • Golden Ocean
 • Hanza, IBT
 • Kinnevik
 • Medcap
 • Novotek
 • Swedish Stirling (ändrat datum)

Exklusive utdelning:  

 • SBB (0:12 SEK i A- och B-aktie)
 • Stille (1:80 SEK)

Londonbörsen stängd

Makrohändelser

 • Tyskland: industriproduktion mars kl 8.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Revolutionrace 
 • Tethys Oil
 • Arla Plast
 • Karnov
 • Precise
 • Arctic Paper
 • Bure
 • Coinshares
 • Moberg Pharma
 • Sagax   

Utl. rapporter

 • Bakkafrost
 • Orkla
 • ALK-Abello
 • Daimler Truck
 • Electronic Arts
 • Nintendo
 • Schaeffler

Övrigt

Stämmor:

 • Acast
 • Bahnhof
 • CDON
 • Cint
 • Humana
 • Sagax
 • Scandic Hotels
 • Sobi
 • Sozap
 • VEF

Exklusive utdelning:

 • Boliden
 • Sleep Cycle (1:00 SEK + extra 6:00 SEK)
 • Traction (8:80 SEK)

Onsdag

Rapporter

 • Irlab 
 • Itab 
 • Sampo 
 • Bong
 • Camurus
 • CTEK
 • Lundin Gold 
 • Tobii Dynavox

Utl. rapporter

 • Mowi 
 • Storebrand 
 • Rockwool
 • Vestas
 • Asos
 • Continental
 • Credit Agricole
 • Nippon Steel
 • Salzgitter
 • Toyota
 • Walt Disney

Övrigt

Stämmor:

 • Arla Plast
 • Beijer Electronics
 • Betsson
 • Catella
 • Equinor
 • Latour
 • Mips
 • Telenor
 • Tethys Oil

Exklusive utdelning:

 • Hexatronic (0:10 SEK)
 • Sagax (2:70 SEK i A- och B-aktie)

Kapitalmarknadsdag:

 • Konecranes kl 12.00

Makrohändelser

 • Tyskland: KPI april kl 8.00 (Å/Å)
 • USA: KPI april kl 14.30 (Å/Å)

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Green Landscaping
 • Fasadgruppen
 • Ferronordic 
 • Truecaller
 • Balder 
 • Eolus Vind 
 • Garo 
 • Acrinova
 • Ascelia Pharma
 • Empir
 • Fastator
 • Hufvudstaden
 • Lucara Diamond 
 • Wise Group

Utl. rapporter

 • DNO
 • REC Silicon
 • TGS 
 • FLSmidth 
 • Coloplast 
 • Fortum 
 • Salmar
 • Aurubis
 • Bayer
 • Polestar 
 • Sappi
 • Softbank

Övrigt

Stämmor:

 • Actic
 • Balder
 • Eniro
 • Lundin Mining
 • Stillfront
 • Xano

Exklusive utdelning:

 • Catella (1:20 SEK)
 • Latour (3:70 SEK)
 • Mips (5:50 SEK)
 • Telenor (NOK 5)

Kapitalmarknadsdag:

 • Renewcell kl 13.00-16.00

Makrohändelser

 • USA: PPI april kl 14.30 (M/M)
 • BOE: räntebesked kl 13.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Sweco
 • Bergman & Beving 
 • BTS 
 • Stockwik 
 • Mendus
 • Pierce
 • Storskogen

Utl. rapporter

 • Norwegian
 • Next Biometrics
 • Société Générale

Övrigt

Stämmor:

 • Oscar Properties
 • Stockwik
 • Storskogen
 • Touchtech
 • Urb-it
 • Xintela

Exklusive utdelning:

 • Eniro (0:04 SEK + extra 0:01 SEK.)
 • Xano (1:00 SEK)

Makrohändelser

 • Storbritannien: industriproduktion mars kl 8.00 (M/M)
 • USA: Michiganindex (prel) maj kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.