Veckoanalysen 15–19 Maj
Detaljhandeln i fokus

Nu har vi nått den delen av rapportsäsongen där de amerikanska detaljhandelsjättarna med Walmart och Home Depot i spetsen släpper sina rapporter, vilket brukar markera slutet av rapportsäsongen. Med facit i hand kan man konstatera att bolagen varit betydligt starkare än marknaden räknat med.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Fortsätter svensk inflation falla?

Efter lång väntan har den svenska kärninflationen äntligen börjat falla tillbaka. När vi under måndagen får de nya siffrorna får vi veta om det endast var en tillfällig respit, eller om vi likt den amerikanska ska få en efterlängtad trend med fallande inflationstakt.

Måndag

Amerikansk detaljhandel på agendan

Veckan blir viktig för amerikansk detaljhandel, då vi både får ta del av amerikansk detaljhandelsstatistik och rapporter från några av de största detaljhandelsbolagen. Home Depot och Walmart är två bolag att hålla utkik efter. 

Tisdag, Torsdag

Hur utvecklas skuldtaksdebatten i USA?

Det amerikanska skuldtaket är återigen högaktuellt efter att lägre skatteintäkter än väntat gjort att skuldtaket är nära. Just nu pågår heta politiska diskussioner, och marknaden vill gärna se en snabb lösning på problemet för att slippa orosmomentet.

Marknadskommentar

Detaljhandeln i fokus

Nu har vi nått den delen av rapportsäsongen där de amerikanska detaljhandelsjättarna med Walmart och Home Depot i spetsen släpper sina rapporter, vilket brukar markera slutet av rapportsäsongen. Med facit i hand kan man konstatera att bolagen varit betydligt starkare än marknaden räknat med.

Rapportboken stängs

De amerikanska detaljhandelsbolagen börjar rapportera i veckan, vilket markerar början på slutet av rapportsäsongen. Det kommer att komma in enstaka intressanta rapporter även efteråt, men i mångt och mycket kan man nu säga att vi lämnar rapporterna bakom oss och skiftar fokus, särskilt efter att innevarande vecka är slut. Om man ska summera rapportsäsongen nu när 92 procent av bolagen har rapporterat så kan vi konstatera att bolagen presterat betydligt bättre än vad marknaden hade väntat sig. 77 procent av bolagen på S&P 500 har överträffat vinstestimaten, vilket är i linje med 5-årssnittet och över 10-årssnittet, medan 18 procent har missat estimaten. Än mer intressant är dock hur pass mycket bättre rapporterna faktiskt var. När rapportsäsongen inleddes så väntades vinsterna sjunka med 6,7 procent jämfört med första kvartalet 2022, men nu när vi i all väsentlighet är färdiga med rapportsäsongen ligger den siffran på en minskning med endast 2,2 procent.

I väntan på makro

Efter att rapportsäsongen är över så kommer marknaden sannolikt att styras mer av oförutsedda händelser, till skillnad från rapporter som är tydligt schemalagda, innan fokus åter skiftar tillbaka till makro och särskilt till centralbankerna inför Feds nästa räntebesked i juni. Under uppladdningen inför nästa räntebesked kommer politik också att få stor marknadspåverkan, i och med att det amerikanska skuldtaket är nära att nås. En kompromiss förr snarare än senare vore att önska från marknadens håll. 

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 • Creaspac
 • Kabe   

Utl. rapporter

 • Bridgestone

Övrigt

Stämmor:

 • Kabe
 • K-Fastigheter
 • Lundin Gold
 • Nitro Games
 • Nordic Lights (extra)
 • Sensys Gatso
 • Spotlight Group
 • Svenska Nyttobostäder
 • Tele2

Exklusive utdenlning:

 • BTS (2:70 SEK)
 • Eolus Vind (1:50 SEK)
 • Storskogen (0:08 SEK)

Makrohändelser

 • SCB: KPI april kl 8.00 (Å/Å)
 • EMU: industriproduktion mars kl 11.00 (M/M)

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Meko
 • Orrön Energy
 • Synsam 
 • Nibe
 • Better Collective
 • Calliditas
 • Coinshares
 • Elon
 • Lagercrantz   

Utl. rapporter

 • Golden Ocean
 • Home Depot
 • Imperial Brands
 • Ubisoft
 • Vodafone

Övrigt

Stämmor:

 • Awardit
 • Karolinska Development
 • Kentima
 • Kjell & Company
 • New Wave
 • Nibe
 • Nimbus
 • Viaplay
 • Viva Wine
 • Xspray

Exklusive utdelning:

 • Kabe (4:00 SEK)
 • Nimutan (aktier i Humble Group)
 • Tele2 (3:40 SEK)

Makrohändelser

 • EMU: BNP 1 kv kl 11.00 (Y/Y)
 • Tyskland: ZEW-index maj kl 11.00
 • USA: detaljhandel april kl 14.30 (M/M)
 • USA: industriproduktion april kl 15.15 (M/M)

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Catena Media
 • Raysearch 
 • Björn Borg 
 • Addtech
 • Irras

Utl. rapporter

 • Simcorp
 • Cisco
 • Commerzbank
 • Siemens
 • Take Two

Övrigt

Stämmor:

 • Björn Borg
 • Kindred (extra)
 • Qliro
 • Sampo
 • Sinch

Exklusive utdelning:

 • New Wave (3:26 SEK)
 • Nibe (0:65 SEK)

Kapitalmarknadsdag:

 • Alzecure Pharma 

Oslobörsen stängd, Stockholmsbörsen stänger 13.00

Makrohändelser

 • EMU: KPI (def) april kl 11.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Kristi himmelsfärds dag

Utl. rapporter

 • BT Group
 • Walmart

Övrigt

 • Nordiska börserna stängda

Makrohändelser

 • USA: Philadelphia Fed manu. index maj kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Utl. rapporter

 • Deere
 • CLS
 • Euris
 • Humble Group

Övrigt

Exklusive utdelning:

 • Betsson (0:218 EUR genom inlösen, första del)
 • Munters (0:95 SEK)
 • Paradox (2:00 SEK)
 • Sampo (1:80 EUR + extra 0:80 EUR)

Köpenhamnsbörsen stängd

Makrohändelser

 • Tyskland: Producentprisindex apil (M/M)

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.