Veckoanalysen 1 Juli –5 Juli
Industri och hälsovård neutraliseras

Marknaden fortsätter i full fart med spännande inslag på både aktie- och räntemarknaden, där rörelserna passar våra portföljer. En ändrad marknadssyn ligger till grund för våra nya sektorbetyg för industri och hälsovård.
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

USA:s arbetsmarknad bromsar

USA:s arbetsmarknad är stram, men varningstecknen börjar hopa sig. Hittills har Fed:s fokus varit på inflationen, men då den dämpats hamnar jobbdata i blickfånget då centralbanken har två målvariabler. Data på sökande av arbetslöshetsunderstöd stiger och anställningsplaner antyder en bromsande jobbmarknad. Frågan är om Fed riskerar hamna på efterkälken då de numera endast flaggar för en sänkning i år. 

Fredag – USA:s officiella jobbrapport (Non-farm payrolls)

Eurozonens HIKP-inflation faller lite

De stora euroländernas enskilda inflationssiffror, som redan publicerats, ändrar inte utsikterna för eurozonens junisiffra. Marknaden räknar med att såväl HIKP som det underliggande pristrycket faller. I den senaste ECB-prognosen reviderades inflationsutsikten för 2024 upp. Inflationen spås nu i snitt vara 2,5 procent i år och rensat för energi samt livsmedel väntas årstakten i snitt vara 2,8 procent i år. 

Tisdag – Eurozonens prel. HIKP

Starkt halvår på världens börser

Världens börser har stigit kraftigt under det första halvåret. Mycket är drivet av en motståndskraftig konjunktur, förhoppningar om räntesänkningar och en mycket stark vinsttillväxt. USA fortsätter att sticka ut positivt där IT-sektorn driver börsuppgången mot nya rekordnivåer. Vi har varit positivt inställda till aktiemarknaden under våren och fortsätter att vara det inför sommaren och hösten.

n/a

Marknadskommentar

Industri och hälsovård neutraliseras

Marknaden fortsätter i full fart med spännande inslag på både aktie- och räntemarknaden, där rörelserna passar våra portföljer. En ändrad marknadssyn ligger till grund för våra nya sektorbetyg för industri och hälsovård.

Ingen sommarlunka på marknaden

Juni slutade med en liten återhämtning för techaktier efter ett nedställ kring midsommar. Nvidia passerade åter den viktiga psykologiska gränsen på $3000 miljarder i marknadsvärde. 

Riksbanken lämnade som väntat styrräntan på 3,75 procent men ränteprognosen justerades ned och visar på två eller tre sänkningar till i år. Tidigare hade de endast flaggat för två sänkningar under andra halvåret i år. Beskedet fick kronan att försvagas och svenska räntor att falla.

På marknaden har hittills ingen sommarstiltje infunnit sig. Frågan är om det kommer lagom till hängmattan, men av kalendern att döma blir sommaren inte nyhetsfattig. Vill läsa mer? Här en sommarkalender.

Nytt: Neutral sektorvy för industri och hälsa

Global ekonomi har varit robust och vi har argumenterat för successivt bättre förutsättningar i år. Vi ser redan tecken på det med PMI (inköpschefsindex) för USA och euroområdet över brytpunkten 50 sedan någon månad tillbaka, vilket indikerar växande ekonomier. I veckan släpps PMI-data för juni, som kan ge ytterligare bevis på detta. Mot denna bakgrund ökar vi det cykliska inslaget i våra förvaltade och rekommenderade portföljer. Vår övervikt mot Hälsovård, som kan klassas som defensivt, stängs då sektorn riskerar att tappa relativt andra när konjunkturen vänder. 

Samtidigt ökar vi exponeringen mot industrisektorn, och indirekt amerikanska småbolag där industri är överrepresenterat, eftersom sektorn är konjunkturkänslig. Börsuppgången har återigen smalnat av med teknikjättarna som draglok, men vi tror att uppgången kommer breddas, exempelvis till industrisektorn, framöver.

Vi bedömer också att förutsättningarna för europeiska småbolag förbättras i takt med att europeisk konjunktur tar fart och ECB fortsätter att sänka räntorna. Därför ökar vi inslaget av småbolag, som även har en tonvikt mot industrisektorn.

Således är våra portföljer redo för en spännande höst som väntas bjuda på räntesänkningar och ljusare utsikter.

 

Veckoanalysens podd har sommaruppehåll och är tillbaka den 19 Augusti. Under den tiden går det självklart bra att lyssna på de avsnitt som redan är publicerade. Finns där poddar finns!

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 •  

Utl. rapporter

 •  

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Fabege (0:45 SEK per aktie)
 • Börs: Hongkong- och Torontobörsen stängda

Makrohändelser

 • Börs: Hongkong- och Torontobörsen stängda
 • Kina: Caixin PMI tillverkningssektorn jun kl 3.45
 • Sverige: PMI tillverkningssektorn jun kl 8.30
 • Tyskland: PMI tillverkningssektorn jun (def) kl 9.55
 • Eurozonen: PMI tillverkningssektorn jun (def) kl 10.00
 • Tyskland: inflation jun (Y/Y) (prel) kl 14.00
 • USA: PMI tillverkningssektorn jun (def) kl 15.45
 • USA: ISM PMI tillverkningssektorn jun kl 16.00 

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Dustin

Utl. rapporter

 •  

Övrigt

 •  

Makrohändelser

 • Eurozonen: inflation jun (Y/Y) (prel) kl 11.00
 • Eurozonen: kärninflation jun (Y/Y) (prel) kl 11.00
 • Eurozonen: arbetslöshet maj kl 11.00
 • Kanada: PMI tillverkningssektorn jun (def) kl 15.30 
 • USA: Fed:s ordförande Powell håller tal kl 15.30
 • Eurozonen: ECB:s ordförande Lagarde talar kl 15.30
 • USA: JOLT:s lediga jobb maj kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 •  

Utl. rapporter

 • Constellation Brands

Övrigt

 • Börs: USA-börserna halvdag, stänger kl 19.00 svensk tid

Makrohändelser

 • Kina: Caixin PMI tjänstesektorn jun kl 3.45
 • Sverige: PMI tjänstesektorn kl 8.30
 • Tyskland: PMI tjänstesektorn jun (def) kl 9.55
 • Eurozonen: PMI tjänstesektorn jun (def) kl 10.00
 • USA: ADP förändring i sysselsättning jun kl 14.15
 • USA: PMI tjänstesektorn jun (def) kl 15.45
 • USA: ISM PMI tjänstesektorn jun kl 16.00
 • USA: protokoll från penningpolitiskt möte kl 20.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Nivika Fastigheter
 • Eastnine
 • Fastpartner

Utl. rapporter

 •  

Övrigt

 • Börsstatistik: Norwegian (trafiksiffror för juni)
 • Börs: USA-börserna stängda 

Makrohändelser

 • Tyskland: industriorder maj (M/M) kl 8.00
 • Kanada: PMI tjänstesektorn jun (def) kl 15.30
 • UK: parlamentsval

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • Diös
 • Fabege 
 • Atrium Ljungberg 
 • Platzer
 • Besqab
 • Nanologica

Utl. rapporter

 •  

Övrigt

 • Börsstatistik: Clas Ohlson (försäljningssiffror för juni)

Makrohändelser

 • Tyskland: industriproduktion maj (M/M) kl 8.00
 • Sverige: BNP maj (M/M) kl 8.00
 • Sverige: hushållens konsumtion maj (M/M) kl 8.00
 • Sverige: industriorder maj (Y/Y) kl 8.00
 • UK: Halifax husprisindex jun (M/M) kl 8.00 
 • Frankrike: industriproduktion maj (M/M) kl 8.45
 • Italien: detaljhandel maj (M/M) kl 10.00
 • Eurozonen: detaljhandel maj (M/M) kl 11.00
 • Kanada: arbetslöshet jun kl 14.30 
 • USA: anställda utanför jordbrukssektorn jun kl 14.30
 • USA: arbetslöshet jun kl 14.30
 • USA: genomsnittlig timlön jun (M/M) kl 14.30
 • Kanada: Ivey PMI jun kl 16.00 

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.