Veckoanalysen 28 augusti–1 september
Händelserika veckor på marknaden

Tron om lägre räntor och den hajpade AI-vågen har varit drivande i årets börsuppgång. Naturligt var spänningen stor och förväntningarna skyhöga när Nvidia rapporterade och centralbankskonferensen ägde rum i förra veckan. Levde bolaget upp till förväntningarna och vad sa Fedchefen Powell egentligen?
Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Fokus på servicesektorn i amerikansk jobbrapport

Även om arbetsmarknaden i USA är stark väntas fredagens sysselsättningssiffror visa att den vikande trenden håller i sig. Väntat är att 170 000 nya jobb skapades i augusti där fokus kommer att ligga på den starka servicesektorn. En avkylning där är väldigt viktigt för fortsatta framgångar på inflationsfronten.  

Fredag

Europeisk inflation avgör om ECB höjer i september

Marknaden förutspår att ECB kommer att avvakta med att höja räntorna i september. Beslutet kan dock påverkas av den inflationsdata som presenteras på torsdag. Väntat är att inflationen fortsätter att backa, till 5,1 procent från 5,3 procent i juli och 5,5 procent i juni. Samtidigt väntas kärninflationen ligga still.

Torsdag

Kan Kina locka tillbaka investerare?

Under helgen stod det klart att kinesiska myndigheter sänker aktieskatten för att locka tillbaka investerare. Halveringen från 0,1 till 0,05 procent är den första sänkningen sedan 2008 och träder i kraft idag. Detta efter att Shanghaibörsens CSI 300-index är ner cirka 3 procent från årsskiftet, vilket kan sättas i relation till MSCI World som är upp cirka 18 procent.

Måndag

Marknadskommentar

Händelserika veckor på marknaden

Tron om lägre räntor och den hajpade AI-vågen har varit drivande i årets börsuppgång. Naturligt var spänningen stor och förväntningarna skyhöga när Nvidia rapporterade och centralbankskonferensen ägde rum i förra veckan. Levde bolaget upp till förväntningarna och vad sa Fedchefen Powell egentligen?

Nvidia överträffar allas förväntningar

Marknaden var på helspänn inför Nividias delårsrapport eftersom aktien bidragit mest till Nasdaqs starka utveckling i år. Att räntetoppen närmat sig tillsammans med AI-hypen har gjort att kursen stigit över 200 procent. Förståeligt var förväntningarna skyhöga inför rapporten.

Nvidia lyckades krossa både försäljnings- och vinstförväntningarna. Intäkterna mer än fördubblades, bland annat till följd av den höga efterfrågan på chip som behövs för att träna de senaste AI-modellerna. Mest intressant var guidningen som även den kom in klart högre än estimaten.  Bolaget tillhör IT-sektorn, som vi har varit och fortfarande är positiva till. Mycket grundar sig i att sektorn uppvisar en god lönsamhet och har möjlighet att hålla en hög tillväxttakt oavsett konjunkturläge. Samtidigt gynnas sektorn av lägre räntor, något vi under hösten borde kunna se i takt med att centralbankerna närmar sig räntetoppen.

Inget nytt från Powell

På tal om räntetoppen hölls den årliga centralbankskonferensen i Jackson Hole i förra veckan. Även om marknadsräntorna stigit något den sista tiden har förhoppningarna om att centralbankerna kommer slå av på takten i räntehöjningarna ökat. Detta efter svaga PMI-siffror i både Europa och USA som visar på en inbromsning av den ekonomiska aktiviteten. 

Med drygt tre veckor kvar till nästa räntemöte i USA (19-20 september) var spänningen stor inför Fedchefens tal. Däremot var årets tal tråkigt, nyhetsfattigt och balanserat vilket fick marknaden att gäspa. Vår tro är att styrräntorna, med USA i spetsen, i princip är färdighöjda. Inflationen har fallit och väntas fortsätta dala i höst. Det talar för att vi är vid, eller mycket nära, räntetoppen. 

 

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

 • Börs: Londonbörsen stängd

Makrohändelser

 • EMU: M3 penningmängd juli (Y/Y) kl 10.00
 • USA: Dallas Fed tillverkningsindex augusti kl 16.30
 • USA: auktion av 2-årig statsobligation kl 19.00
 • USA: auktion av 5-årig statsobligation  kl 19.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Vestum
 • Eniro
 • Lundbergs
 • Mendus

Utl. rapporter

 • Golden Ocean

Övrigt

 • Stämmor: Lagercrantz

Makrohändelser

 • SCB: BNP 2 kv (kvartalsvis) kl 8.00
 • SCB: detaljhandel juli (Y/Y) kl 8.00
 • SCB: handelsbalans juli kl 8.00
 • Tyskland: konsumentförtroendeindex (GfK) september kl 8.00  
 • USA: S&P husprisindex composite-20 juni (Y/Y) kl 15.00
 • USA: JOLTS lediga jobb juli kl 16.00
 • USA: CB konsumentförtroendeindex augusti kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Irlab
 • Academedia (4 kv)  Immunovia
 • Bioinvent
 • Concejo

Utl. rapporter

 • Avance Gas
 • Rockwool

Övrigt

 • Stämmor: Energy Save, HRC World
 • Kapitalmarknadsdag: Cereno Scientific
 • Exklusive utdelning: Tingsvalvet (2:00 SEK i preferensaktie)

Makrohändelser

 • Spanien: KPI (prel) augusti (Y/Y) kl 9.00
 • Tyskland: KPI (prel) augusti (Y/Y) kl 14.00
 • USA: Förändring i sysselsättning utanför jordbrukssektorn augusti kl 14.15
 • USA: handelsbalans varor juli kl 14.30
 • USA: BNP (prel) 2 kv (kvartalsvis) kl 14.30
 • USA: förväntad husförsäljning juli (M/M) kl 16.00
 • Olja: råoljelager (veckodata) kl 16.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Saniona
 • Wästbygg
 • Systemair
 • Xbrane Biopharma

Utl. rapporter

 • Adevinta 
 • Dell (efter USA-börsernas stängning)
 • Polestar
 • UBS

Övrigt

 • Stämmor: Systemair, Uswe Sports
 • Exklusive utdelning: Aros Bostad (1:88 SEK i preferensaktie)

Makrohändelser

 • Kina: tillverkningsindex PMI augusti kl 3.30
 • Tyskland: detaljhandel juli (Y/Y) kl 8.00
 • Frankrike: KPI (prel) augusti (Y/Y) kl 8.45
 • Frankrike: BNP 2 kv (kvartalsvis) kl 8.45
 • Tyskland: arbetslöshet augusti kl 9.55
 • EMU: KPI (prel) augusti (Y/Y) kl 11.00
 • EMU: arbetslöshet juli kl 11.00
 • USA: PCE-prisdeflator juli (M/M) kl 14.30
 • USA: privata utgifter juli (M/M) kl 14.30
 • USA: nytillkomna ansökningar om arbetslöshetsersättning (veckodata) kl 14.30
 • USA: privata inkomster juli (M/M) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • SAS

Övrigt

 • Börsstatistik: Industrivärden presenterar substansvärde
 • Exklusive utdelning: Mowi (NOK 2.00), Nanocap (0:25 SEK) 

Makrohändelser

 • Kina: Caixin tillverkningsindex PMI augusti kl 3.45
 • Sverige: tillverkningsindex PMI augusti kl 8.30
 • Schweiz: KPI augusti (Y/Y) kl 8.30
 • Frankrike: PMI augusti kl 9.50
 • Tyskland: tillverkningsindex PMI augusti kl 9.55
 • EMU: tillverkningsindex PMI augusti kl 10.00
 • Storbritannien: tillverkningsindex PMI augusti kl 10.30
 • USA: genomsnittlig timlön augusti (M/M) kl 14.30
 • USA: antalet anställda utanför jordbrukssektorn augusti kl 14.30
 • USA: arbetslöshet augusti kl 14.30
 • Kanade: BNP 2 kv (kvartalsvis) kl 14.30
 • USA: tillverkningsindex PMI augusti kl 16.00 

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.