Veckoanalysen 26 februari–1 mars
Sky is the limit!

Rapportsäsongen närmar sig sitt slut och avslutade starkt med Nvidia som krossade förväntningarna. Nu riktas blickarna mot konjunktur- och prissignaler.
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

USA:s inflation visar trög nedgång

Förra veckan lyfte vi USA-inflationen och på torsdag släpps Fed:s favoritmått, PCE. Det blir veckans viktigaste datapunkt för ränte- och aktiemarknaden eftersom KPI kom in högre än väntat. Investerare är rädda att inflationen tar fart på nytt och att Fed därmed skjuter räntesänkningarna framåt. Det finns dock viktiga skillnader mellan PCE och KPI (ex. viktning), vilket gör att PCE troligen inte stiger lika mycket.

Torsdag.

Industrins konjunkturbotten har passerats

Industriföretagen i flera länder signalerar fortfarande en kontraktion men botten har passerats. Oroligheterna i Röda havet kan dock orsaka leveransstörningar. Därför är fokus på prisindex och leveranstider, utöver huvudindexen. Det finns även viss oro att USA:s tillväxt accelererar vilket kan ge nya inflationsimpulser. För börsen är därför en gradvis återhämtning till tillväxtzonen bäst. 

Fredag.

Den som väntar på något gott

I veckan skrev Japan ny börshistoria. Tidigare rekord från dec-1989 slogs och Nikkei nådde en ny toppnotering. Vanligtvis brukar Nikkei gå hand-i-hand med yenen då en svag valuta stärker vinsterna hos exportfokuserade bolag, som väger mycket på Tokyo-börsen. Så är även fallet nu då yenen handlas bussvagt mot dollarn. Nikkei har i år fått stöd av IT-rallyt, vilket är en sektor som vi överviktar. I vår Globala aktieportfölj är ca 2,5 procent investerat i Japan och 29 procent investerat i IT-sektorn totalt (d.v.s. fler länder än Japan ingår).

Marknadskommentar

Sky is the limit!

Rapportsäsongen närmar sig sitt slut och avslutade starkt med Nvidia som krossade förväntningarna. Nu riktas blickarna mot konjunktur- och prissignaler.

Sikta mot stjärnorna

Chipdesign-företaget Nvidia krossade de högt ställda förväntningarna med en omsättningstillväxt, bruttomarginal och guidning som slog estimaten. Kanske mest häpnadsväckande var VD:ns uttalande att ”accelererande beräkningar och generativ AI har nått en tipping point”, vilket tolkas som en fortsatt mycket stark efterfrågan och kraftig tillväxt framöver. Aktien steg med över 16 procent och aldrig tidigare har ett bolag ökat sitt börsvärde så mycket på en handelsdag. För att förstå storheten motsvarar detta en uppgång av börsvärdet med ca 3,5 Atlas Copco. Rapporten drog med sig hela den amerikanska börsen, vilket var bra i dubbel bemärkelse då vi både överviktar Nordamerika och IT-sektorn.

Rapportsäsongen går nu in i sluttampen efter att ca 90 procent av S&P 500 rapporterat. För svensk del har rapportsäsongen varit hyfsat i linje med förväntningarna. Bankerna levererade starka resultat medan industri/verkstad uppvisat lite svagare orderingång efter starka kvartal innan. För konsumentnära bolag har rapporterna varit av blandat resultat medan fastighetsbolagen fortsatt visar en bra efterfrågan men samtidigt möter de högre räntor och något högre avkastningskrav.

I takt med att rapportsäsongen avslutas riktas fokus åter mot inflation och konjunktur. Nästa vecka släpps såväl pris- som sentimentsdata.

Räntesänkning till sommaren

Centralbankerna har under 2024 guidat om marknaderna efter en mycket aggressiv prissättning vid inledningen av året. Således har förväntningarna om räntesänkningar senarelagts och 0,25 procentenheters sänkning från Fed, ECB och Riksbanken väntas nu i juni.

För våra portföljer är det snarast riktningen och inte den exakta tidpunkten som är viktig. Marknaden kan sannolikt hantera en gradvis förskjutning av räntesänkningarna, vilket vi sett hittills i år. En trendmässig uppgång av inflationen är dock mer besvärande för marknaden. Därför blir veckans amerikanska inflation och preliminära HIKP-data för euroområdet intressant. Det bästa av två världar är om  konjunkturutsikterna börjar ljusna, vilket PMI i veckan kan ge fingervisning om, samtidigt som inflationen fortsätter ned. I ett sådant scenario kan bolagsvinster fortsätta växa och börsuppgången sannolikt breddas. Detta tror vi kan att ske under året.

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 • Africa Oil
 • Fastator
 • Maha Energy

Utl. rapporter

 • Unity Software
 • Zoom

Makrohändelser

 • USA: försäljning nya hem jan (M/M) kl 16.00
 • EMU: ECB:s ordförande Lagarde håller tal kl 17.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Q-linea 
 • SBB 
 • Sintercast 
 • Brinova 
 • Eniro 
 • Millicom 
 • Oncopeptides
 • Strax

Utl. rapporter

 • Jyske Bank 
 • Zealand Pharma
 • Dell
 • Lemonade
 • Virgin Galactic

Makrohändelser

 • Japan: inflation jan (Y/Y) kl 0.30
 • Tyskland: GfK konsumentförtroende mar kl 8.00
 • Sverige: hushållsutlåningstillväxt jan (Y/Y) kl 8.00
 • USA: beställning av kapitalvaror jan (M/M) kl 14.30
 • USA: S&P/CS husprisindex dec (M/M) kl 15.00
 • USA: hushållens konfidensindikator feb kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Vicore Pharma
 • Acrinova 
 • Anoto 
 • Kabe 
 • Pion 
 • Tradedoubler

Utl. rapporter

 • Lerøy Seafood Group Royal Unibrew Sydbank
 • Baidu
 • Viatris
 • AMC Entertainment
 • HP
 • Salesforce
 • Snowflake
 • NEL
 • Golden Ocean

Övrigt

 • Stämmor: Kone
 • Exklusive utdelning: Tingsvalvet (2:00 SEK i preferensaktie)

Makrohändelser

 • Sverige: handelsbalans jan kl 8.00
 • Sverige: PPI jan (M/M) kl 8.00
 • Sverige: PPI jan (Y/Y) kl 8.00
 • Sverige: affärsklimatindex kl 9.00
 • Sverige: konsumtionsförtroende feb kl 9.00
 • Sverige: förtroende tillverkningssektorn feb kl 9.00
 • USA: BNP Q4 (Q/Q) kl 14.30
 • USA: grossistlager jan (M/M) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Svedbergs 
 • Cibus 
 • Saniona 
 • Copperstone 
 • Elekta 
 • NGS 
 • Xbrane Biopharma

Utl. rapporter

 • Adevinta 
 • Frontline  
 • Idex Biometrics 
 • NTG 
 • Subsea 7
 • Polestar
 • HPE
 • Zscaler

Övrigt

 • Exklusive utdelning: Aros Bostad (1:88 SEK i preferensaktie)

Makrohändelser

 • Japan: industriproduktion jan (M/M) (prel) kl 0.50
 • Tyskland: detaljhandel jan (M/M) kl 8.00
 • Sverige: BNP Q4 (Q/Q) kl 8.00
 • Sverige: detaljhandel (M/M) kl 8.00
 • Frankrike: inflation feb (Y/Y) (prel) kl 8.45
 • Spanien: inflation feb (Y/Y) (prel) kl 9.00
 • Tyskland: arbetslöshet feb kl 9.55
 • Tyskland: inflation feb (Y/Y) (prel) kl 14.00
 • Kanada: BNP Q4 (Q/Q) kl 14.30
 • USA: PCE prisindex jan (Y/Y) kl 14.30
 • USA: kärn-PCE prisindex jan (Y/Y) kl 14.30
 • USA: privata inkomster jan (M/M) kl 14.30
 • USA: privata utgifter jan (M/M) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Utl. rapporter

 • Schouw & Co
 • Daimler Truck

Makrohändelser

 • Japan: PMI tillverkningssektorn feb kl 1.30
 • Kina: NBS PMI tillverkningssektorn feb kl 2.30
 • Kina: Caixin PMI tillverkningssektorn feb kl 2.45
 • Spanien: PMI tillverkningssektorn feb kl 9.15
 • Frankrike: PMI tillverkningssektorn feb kl 9.50
 • Tyskland: PMI tillverkningssektorn feb kl 9.55
 • EMU: PMI tillverkningssektorn feb kl 10.00
 • UK: PMI tillverkningssektorn feb kl 10.30
 • EMU: inflation feb (Y/Y) (prel) kl 11.00
 • EMU: kärninflation feb (Y/Y) (prel) kl 11.00
 • EMU: arbetslöshet jan kl 11.00
 • Italien: inflation feb (Y/Y) (prel) kl 11.00
 • USA: ISM PMI tillverkningssektorn feb (Y/Y) kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.