Äldre investerare är mer kortsiktiga än yngre

12 dec. 2016
Schroders Global Investor Study 2016 pekar mot hur yngre människor anser att hållbarhetsfaktorer är lika viktiga som avkastning. De kan dessutom tänka sig att äga hållbara investeringar två år längre än andra investeringar

– Intresset för hållbarhetsfrågor ser ut att växa om man titta på vilken betydelse de tillmäts av milleniegenerationen, säger Jessica Ground, global chef för ansvarsfulla investering inom Schroders.  

Nu måste alla finansiella rådgivare ta hänsyn till hållbarhetsfrågor

Undersökningen samlade data från 20 000 investerare i 28 länder. Bland resultaten märks hur personer i den så kallade millenniegenerationen (18–35 år) fäster större vikt vid ESG-faktorer (Environmental, Social and Governance) än äldre investerare, samt också hur investerare kan tänka sig att behålla vad som upplevs som hållbara investeringar i genomsnitt 2,1 år längre jämfört med vanliga investeringar. 

– Även om avkastning fortfarande är den viktigaste frågan innebär ESG-frågornas betydelse för slutinvesterare att de här faktorerna är för viktiga för att en rådgivare ska kunna bortse från dem, fastslår Jessica Ground, global chef för ansvarsfulla investering inom Schroders. 

Kamp mot fattigdom och klimatförändring viktigt för milleniegenerationen

Åsiktsskillnaderna mellan äldre respektive yngre investerare är som störst när det gäller globala sociala resultat – som fattigdom och klimatförändring – vilka rankas som mest betydelsefulla av millenniegenerationen. Studien visar också att det är mer sannolikt att millenniegenerationen aktivt drar tillbaka investeringar i företag med dåliga ESG-resultat, i synnerhet företag som är förknippade med vapentillverkning eller vapenhandel, eller på något sätt har en koppling till förtryckande regimer. 

– Många beslutsfattare är oroade över kortsiktigheten på marknaderna, men det är uppmuntrande att många av dem som deltog i undersökningen uppger att de kan tänka sig att behålla investeringen i ESG-strategier längre än andra investeringar. Det är viktigt att investerarna är medvetna om värdet av att ha långsiktiga investeringar och detta är särskilt relevant när det gäller ESG-faktorer, fortsätter Jessica Ground.

Mer än 20 års erfarenhet av integrerad hållbarhetsanalys

På den globala spelplanen tillhör Schroders föregångarna när det kommer till hållbarhet, och har länge argumenterat för värdet av att ta i beaktande hur ESG-frågorna kan bidra till investeringsresultat och avkastning. 

– Vi har integrerat analyser av dessa faktorer i våra aktiva fondförvaltningsprocesser i nästan tjugo år. Det är viktigt att fortsatt utbilda investerarna om det värde och den meravkastning som ESG kan erbjuda, betonar Jessica Ground.