Gör inte det goda till det bästas fiende

9 mars 2015

Hur utvärderar man det som inte går att mäta? När man motiverar ett beslut eller en åsikt är det skönt att ha siffror eller grafer som stöd; det känns mer genomarbetat, och som ett mer objektivt verktyg än bokstäver och ord. Jag tror att vi i finansbranschen är extra intresserade av siffror och nyckeltal. Det här vållar stora problem för oss när vi ska diskutera hållbarhet i kapitalförvaltning.

Visste ni att vi inte ens kan enas om en definition av hållbarhet i kapitalförvaltning? Att förvaltare själva ska enas om vad som är bra och vad som är mindre bra metoder, försvåras också av att de är konkurrenter, och de har självklart sina egna intressen att bevaka.

Jag följer intresserat utvecklingen av hållbarhetsanalyser av olika slag; vilka utvärderingsmetoder man tillämpar, och vad man väljer att fokusera på. Det är förvånansvärt ofta som man fokuserar alltför mycket på att hitta de bästa utvärderingsmetoderna, på bekostnad av relevans i undersökningen. De allra vanligaste metoderna i dessa analysrapporter är att:

–    granska innehav, och
–    kartlägga publik information och rutiner/policydokument.

Jag tycker inte att något av ovanstående ger en rättvisande bild av hur duktig en kapitalförvaltare är på att arbeta hållbart. Jag har tidigare i bloggen skrivit om varför det är viktigt att premiera de kapitalförvaltare som arbetar med påverkansarbete på ett bra sätt, läs bloggen här. En bra utvärdering av hållbarhetsarbete bör också göra det möjligt att ta hänsyn till många olika metoder, strategier och mål.

Om vi hade tillgång till all tänkbar information, och den dessutom kunde mätas på ett jämförbart sätt mellan olika aktörer, skulle vi kanske kunna skapa ett helt sifferbaserat betygsystem. Jag tänker mig att en mycket enkel bild av utvärderingsmetoden hade sett ut så här.

Med facit i hand är det nog lika bra att vi inte har tillgång till all den här informationen! Vår lösning för att skapa en relevant analys var att (i) göra betygsskalan relativ, samt att (ii) låta bedömningsparametrarna vara de viktigaste faktorerna där bolagen samtidigt skiljde sig mycket åt. På så vis kan vi uppnå det som är vårt mål; att göra det enklare för spararen att välja rätt utifrån de valmöjligheter som spararen har.