Hur blir pensionssparande hållbart?

4 dec. 2015
Kajsa Brundin
Kajsa Brundin 
Chef för Investment Management

Förra veckan lanserade vi analysen ”hållbara pensionsbolag”, en jämförande analys av hur 12 pensionsbolags traditionella försäkringar och premiegarantiprodukter arbetar med hållbarhet.

Det roligaste med att göra hållbarhetsanalyser är att de tillför ett stort värde. Vi vet att pensionsbolagen är intresserade av vad vi skriver och jag tror inte att det bara har att göra med att vi använder analyserna i vår rådgivning. Pensionsbolagen är också intresserade eftersom vi har en unik kompetens inom de produkter vi analyserar. Vi har sedan 2005 analyserat traditionella försäkringar med avseende på förväntad avkastning (ni vet, sådana där pensionsbolagen sköter all förvaltning och spararen får en garanterad minsta utbetalning men förhoppningsvis mer). Sedan 2012 analyserar vi också premiegarantiprodukter (sådana som pensionsbolagen kallar ”modern traditionell förvaltning”, där det finns också en slags garanti men riskexponeringen och därmed avkastningen är individuell). Utifrån vår kunskap om de här produkterna har vi sedan börjat analysera dem ur ett hållbarhetsperspektiv. Samma sak gäller hållbarhetsanalysen av fondförsäkringar som vi lanserade i april i år; vi har analyserat fondförsäkringar utifrån kostnad, utbud och fondselekteringsförmåga sedan 2008. Vi sätter betyg på fonders hållbarhetsarbete sedan augusti i år, men vi har betygsatt fonder finansiellt sedan 2008.

På så sätt skiljer sig vår hållbarhetsanalys från mer generella hållbarhetsanalyser, där man tenderar att jämföra äpplen med päron. En finansiell aktör kan vara väldigt duktig på hållbarhet i en produkt, men inte alls ha förutsättningar för att arbeta med hållbarhet i en annan del av sitt erbjudande. Det är därför jag inte gillar undersökningar om ”mest hållbara varumärket”, och liknande, eftersom det är produkten som spararen väljer som har påverkan på omvärlden. För att göra en liknelse, det går inte att sätta ett betyg på en matbutik och förvänta sig att allt ska vara lika gott; en butik kanske har riktigt bra utbud av ost medan en annan butik alltid har nybakat bröd.

Så blir också resultatet i våra hållbarhetsanalyser; Nordea har många hållbara fonder men deras traditionella sparform består i huvudsak av statspapper och bostadsobligationer. Vår syn på hållbarhet i finansiella produkter betonar ansvarsfullt ägande och hänsyn till hållbarhet i kapitalförvaltningen, och för en sparare som vill att ens sparpengar ska agera på det sättet är statsobligationer och bostadsobligationer helt enkelt inte rätt val. Samma sak med Länsförsäkringar, en stor del av den traditionella förvaltningen ligger i räntor, och andra traditionella försäkringar har därför ett bättre hållbarhetsarbete. Länsförsäkringar ligger å andra sidan i framkant i sin fondförsäkring, där flera andra bolag inte ännu har hunnit så långt i sitt hållbarhetsarbete.

Analyserna är därför en unik konkurrentjämförelse för bolagen som ingår; flera av bolagen tar vara på detta. Vi hjälper gärna till med att förklara hur vi tänkt, och tipsa om hur bolagen kan förbättra sig. Vi har redan bokat in flera möten med bolag som inte har fått så bra betyg som vill förstå vad de andra bolagen gör som de inte gör. En liten minoritet ägnar sin tid åt att avfärda vår analys, utan att kontakta oss för djupare information. Det kan väl inte vara så att man är så säker på sin sak att man inte är beredd att lyssna på vad landets största analysteam som arbetar med jämförande analyser av pensionsbolag har att säga? Se oss som gratis konsulter, för ökad hållbarhet i pensionsbolagens förvaltning.