Investering i SkiStar ska främja biologisk mångfald

12 apr. 2023
Söderberg & Partners fondstrategi Aktiv Påverkan har investerat i SkiStar, Skandinaviens ledande aktör inom fjällturism. Syftet med investeringen är att vi vill arbeta tillsammans med SkiStar för att utveckla deras arbete med att restaurera och främja biologisk mångfald. Men hur fungerar egentligen Aktiv Påverkan och på vilket sätt kan investeringen i SkiStar främja hållbarhet?

Nytt påverkanstema – biologisk mångfald

Vid den senaste omröstningen utsåg spararna biologisk mångfald som den hållbarhetsfråga som fonderna skulle driva. Biologisk mångfald är ett brett begrepp som utgår från naturen och all den variation som finns mellan (och inom) arter samt livsmiljöer på jorden.

Temat kan kopplas till flera av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, men den starkaste kopplingen är till mål 15, ”Ekosystem och biologisk mångfald”. Målet handlar om att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden, alltså säkerställa ett hållbart nyttjande av våra ekosystemtjänster.

Varför investerar vi i SkiStar?

SkiStar driver fjällanläggningar i Sälen, Åre, Vemdalen och Stockholm Hammarbybacken samt Trysil och Hemsedal i Norge . Anläggningarna i Sälen och Åre är Sveriges största skidanläggningar.

Den del av SkiStars verksamhet som har störst påverkan på biologisk mångfald är markanvändningen som krävs vid nybyggnationer och sprängningar. Bland annat utfördes sprängningar på 1980-talet i Åre i samband med utvecklandet av störtloppsbacken, vilket ledde till att vegetationen tog skada och inte har återhämtat sig sedan dess.

”Vi påverkar den biologiska mångfalden när vi utvecklar och exploaterar, men den biologiska mångfalden påverkar också oss. Därför har vi som målsättning att främja biologisk mångfald genom att inkludera hänsynshierarkin genom alla våra projekt senast till år 2030. Detta är ett mål vi arbetar aktivt för och vill bli ännu bättre på samt för att möta kommande rapporteringskrav. Vi är därför väldigt glada att Söderberg & Partners fondstrategi Aktiv Påverkan vill investera i oss och utveckla arbetet tillsammans för mer hållbara fjällupplevelser i framtiden”, säger Fanny Sjödin, hållbarhetschef på SkiStar.

SkiStar har med anledning av detta inlett ett antal projekt i syfte att främja biologisk mångfald på samtliga av deras destinationer. Ett arbete som Söderberg & Partners nu vill stötta och förstärka genom investeringen som fondstrategin Aktiv Påverkan gör i bolaget.

”Vi ser ett stort och växande intresse bland våra kunder för att värna om den biologiska mångfalden vi har i Sverige och vi tror att detta projekt tillsammans med SkiStar, som delar denna uppfattning, är startpunkten för ett viktigt påverkansarbete”, säger Patrik Ohlsson, hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners Asset Management.

Det projekt som Aktiv Påverkan kommer att fokusera på är den planerade exploateringen i Vemdalen där SkiStar har köpt ett markområde på totalt 400 hektar. Området innefattar såväl kalfjäll som fjällnära skog och ligger i anslutning till Skalspasset i Vemdalsskalet.

”Vi ser fram emot samarbetet med Söderberg & Partners och Ecogain. Vi har flera områden att utveckla rörande biologisk mångfald. Genom detta projekt ser vi att vi kommer att få en verktygslåda med grund i Science based target for nature, där vi kan konkretisera området och sätta tydliga långsiktiga mål”, säger Fanny.

Söderberg & Partners kommer även ta hjälp av miljökonsultfirman Ecogain som kommer att fungera som extern expert i projekten.

”Biologisk mångfald är mänsklighetens livförsäkring, eftersom vi är fundamentalt beroende av naturen och dess ekosystemtjänster. Det är just mångfalden i naturen som skapar stabilitet i systemet, något som är viktigare än någonsin med anledning av den rådande klimatkrisen”, säger Tove Hägglund, strategisk rådgivare på Ecogain.

Vill du veta mer om Aktiv Påverkan och hur du skulle kunna låta ditt sparande påverka bolag i en mer hållbar riktning? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer. 

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Detta är marknadsföringsmaterial, prospektet för Söderberg & Partners Funds och/eller relevant faktablad bör granskas innan ett slutgiltigt investeringsbeslut tas. Prospektet och information om investerares rättigheter finns tillgängligt på engelska och faktabladet finns tillgängligt på både engelska och svenska på www.soderbergpartners.lu/documents.

De marknadsföringsarrangemang som gjorts för att marknadsföra produkterna i Luxemburg och Sverige kan komma att avslutas i framtiden.