Över 700 000 kronor insamlade under Söderberg & Partners internationella hållbarhetsvecka

17 maj 2022
Totalt samlade Söderberg & Partners in över 700 000 kronor och lyckades samtidigt minska sina koldioxidutsläpp med nästan 97 ton – det blev resultatet av årets Sustainability Week! Under förra veckan fick alla medarbetare tävla i att utföra så många hållbarhetsutmaningar som möjligt och delta i workshops om hållbarhet. Syftet är att öka kunskapen bland våra medarbetare och på så sätt så frön som sedan får gro till nya mer hållbara vanor. Vi hoppas även att vi kan inspirera fler företag att ta vara på medarbetarens engagemang och införa en hållbarhetsvecka.

Den 9-16 maj arrangerade Söderberg & Partners en internationell hållbarhetsvecka för sina medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Syftet med veckan var att inspirera och informera anställda inom Söderberg & Partners om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Målet var att få medarbetarna att förstå helheten inom hållbarhet och hur den enskilda individen kan göra skillnad genom små beteendeförändringar.

- Vi har tagit ett beslut i bolaget att riktning framåt är hållbarhet. Vi har resurserna och verktygen att skapa förändring och stå på frontlinjen. Vi har redan ett gediget hållbarhetsarbete, men genom en hållbarhetsvecka gör vi en riktad insats tillsammans där vi skapar engagemang och kunskap inom hållbarhet, säger Gustaf Rentzhog, vd Söderberg & Partners.

Under veckan fick varje medarbetare möjligheten att ägna tid åt hållbarhetsarbete då man kunde delta på föreläsningar, träningspass och andra digitala aktiviteter. Via en app genomfördes uppdrag och utmaningar med målet att minska sitt klimatavtryck. Varje utmaning och uppdrag genererade poäng som i sin tur omvandlades till pengar för olika hjälporganisationer.

Över 700 000 kronor insamlade totalt – går till fem olika organisationer

Under Söderberg & Partners internationella hållbarhetsvecka tävlade medarbetarna i 191 lag, totalt 1 376 användare i appen, och lyckades med sina 49 873 deeds samla in totalt 69 353 EUR samt minska sina koldioxidutsläpp med totalt 96 951 kg – nästan 97 ton!

Söderberg & Partners Sverige samlade in 33 123 EUR som kommer att gå till klimatorganisationen Våra barns klimat som samlar föräldrar och andra vuxna för att påverka klimatpolitiken genom att lyfta fram barnens perspektiv. Deras vision är ett samhälle där alla barn garanteras ett gott liv på en välmående planet.

Danmark samlade in 1 766 EUR som kommer att gå till SOS-barnebyer.

Nederländerna samlade in 595 EUR, men har ej fattat beslut om vilken organisation som ska få ta del av de insamlade medlen.

Finland samlade in 3 598 EUR som kommer att gå till Hope - Yhdessä & Yhteisesti.

Norge samlade in 30 261 EUR som kommer att gå till Flyktninghjelpen

Tack till alla medarbetare som gjort denna veckan möjlig, nu fortsätter vi att prioritera hållbarhetsfrågorna!