Självklart ska vi sticka ut hakan!

17 feb. 2015
Kajsa Brundin
Kajsa Brundin 
Chef för Investment Management

I höstas lanserade vi Söderberg & Partners första hållbarhetsanalys, som var en studie i hur pensionsbolagen arbetade med hållbarhetsfrågor som kapitalförvaltare. Vi jämförde och bedömde pensionsbolagen och redogjorde för vilka vi tyckte var bäst, och vilka som inte hade kommit lika långt. Till min glädje fick vi mycket reaktioner på rapporten (läs en sammanfattning här; Hållbarhetsrapport), och de allra flesta var faktiskt positiva. Detta trots att vi vågade sticka ut hakan och ta ställning.

Såhär i efterhand är det några som har sagt till mig att Rapporten är ju bra, men vågar vi verkligen kritisera pensionsbolagen? För hur bra är vi själva? Jag har ungefär 1000 svar på detta, men jag ska försöka hålla mig till den viktigaste anledningen till att vi ska fortsätta ge ris och ros i hållbarhetsfrågor.

Vi är rådgivare. Det viktigaste som vi kan göra är att uppmärksamma och ge de bästa råden om vilka som är bäst på hållbar kapitalförvaltning. Tillsammans täcker pensionsbolagen som omfattades av vår första undersökning cirka 2 000 miljarder kronor under förvaltning. Här gör vi verkligen skillnad. Strunta bara för tillfället i huruvida vi cyklar till våra möten eller inte, tänk vad vi kan påverka med 2 000 miljarder!

Global Reporting Initiative, GRI, utkom 2013 med sin nya standard för hållbarhetsredovisning, GRI 4. En av de allra viktigaste nyheterna i de nya direktiven är ett ökat fokus på materialitet och metoden för att bestämma vad som är materiellt att rapportera. En fråga som är jätteviktig att rapportera om i en bransch behöver inte alls vara viktig i en annan bransch. Ta till exempel behovet av att kontrollera sina underleverantörer i ett modeföretag, i jämförelse med en konsultbyrå. Särskilt viktiga frågor för oss på Söderberg & Partners är transparens och välanalyserade råd, och här är vi i framkant.