Vad får medarbetare att vilja gå tillbaka till kontoret?

27 sep. 2021
Den 29 september lyftes rekommendationerna om hemarbete, och för de flesta som distansarbetat under pandemin påbörjas nu successivt en tillbakagång till kontoren. Hur påverkar den nya vardagen medarbetarna och vad kan man som arbetsgivare göra för säkerställa medarbetarnas välmående? Söderberg & Partners Corporate Health Manager Ewa Skiöldebrand delar med sig av sina insikter och ger sina bästa tips.

1. Involvera medarbetarna i besluten som tas

Att hitta tillbaka till gamla arbetsrutiner kan bli svårt efter närmare ett och ett halvt års hemmaarbete. I stället kommer många behöva skapa nya rutiner då arbetsprocesserna förmodligen ser annorlunda ut idag. För att förebygga oro och hjälpa era medarbetare att hitta tillbaka behöver ni involvera medarbetarna i besluten som tas. Desto tidigare ni upptäcker problem som uppstår, desto lättare är det att sätta in rätt åtgärder och undvika ohälsa.

2. Dra lärdomar från pandemin

Det har aldrig tidigare funnits bättre förutsättningar för att skapa hållbara företag och hållbara medarbetare. Aldrig tidigare har tilliten funnits från företag, chefer och medarbetare att driva verksamheten hemifrån. Så ta chansen och gör något riktigt bra av de lärdomar som pandemin medfört. Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra för ert förtag och era medarbetare? Det viktiga är att ha en öppen dialog och att skapa de mest hållbara och livskraftiga förutsättningarna över tid.

3. Prioritera det sociala

Det visade sig gå ganska bra för de flesta företag att ställa om till hemarbete. Då kan man fundera över varför medarbetarna ens behöver åka in till kontoret? Vad får oss att ställa om och vilja komma tillbaka till kontoret? Svaret är det sociala. Det som flest saknat under pandemin är de spontana samtalen mellan kollegor, vilka filmer som gäller, vilka böcker man borde läsa, intressen, maträtter som man borde prova och alla små saker som håller samman livet.

I BCG Networks studie finns en 10-topplista på vad medarbetare värdesätter mest på sina arbetsplatser, nu jämfört med tidigare. Många kanske tänker att intressanta arbetsuppgifter skulle ligga i topp, men det är precis tvärtom, det ligger i botten. Däremot ligger goda relationer med kollegor och chefer i toppen, vilket bekräftar att det är det sociala vi saknat mest.

Så för att göra övergången enklare för era medarbetare kan den sociala delen vara av stor vikt. Bjud in till gemensamma luncher, bulla upp med härliga frukostar och skapa möten som samlar medarbetarna – som möjliggör samtalet, kontakterna och får idéer att frodas. 

Behöver ni hjälp att se över er arbetsmiljö?

I tider som dessa kan det vara bra att se över arbetsmiljön och anpassa förutsättningarna efter er viktigaste tillgång – medarbetarna. Genom Söderberg & Partners tjänst Human Financial Wellness kan vi hjälpa er att identifiera och räkna ut produktivitetsbortfall på grund av brister i arbetsmiljö och hälsa, och vad det faktiskt kostar ert företag i pengar varje månad.

Vi använder en forskningsbaserad hälsoekonomisk beräkningsmodell för fysisk och psykisk hälsa, sjukfrånvaro och sjuknärvaro, produktivitet samt hälsoinvesteringar som sedan genererar konkreta åtgärdsförslag för ökad produktivitet och hållbara medarbetare.

Kontakta oss

Hör mer om hur vi kan hjälpa er att skapa en hållbar verksamhet – och ett hållbart arbetsliv.