Vem arbetar för dina pengar?

12 sep. 2022
Aktiv påverkan är Söderberg & Partners fondstrategi för sparare som vill bidra positivt till en hållbar utveckling. Genom att investera i bolag som en aktiv investerare, kan vi påverka bolagen i en mer hållbar riktning. Och driva hållbarhetsfrågor som är viktiga för dig som sparare. Nyligen avslutade Aktiv Påverkan sitt första påverkanstema med fokus på att motverka barnarbete. Arbetet har nu utvärderats och resultatet finns att ta del av i vår slutrapport. Här bjuder vi på en sammanfattning av vad vi har åstadkommit så här långt.

Spararnas hjärtefråga - motverka barnarbete

Målet med fondstrategin Aktiv Påverkan, är att vara en aktiv investerare som påverkar bolag i en mer hållbar riktning. I praktiken handlar det om att vi för dialoger med bolagen i syfte att styra dem mot FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Det första temat valdes i samband med att Aktiv Påverkan startades 2018. Omröstningen visade att 52 procent av spararna ville att fokus skulle ligga på att aktivt förhindra barnarbete. Ett viktigt uppdrag i en tid då barnarbete ökar för första gången på 16 år, förmodligen till följd av Covid-pandemin. Påverkansarbetet påbörjades 2019 och avslutades sedan under våren 2022.

Samarbete med Rädda barnen

Fonden Aktiv Påverkan har genomfört investeringar i två företag, Boozt och Bergman & Beving. Att just Boozt och Bergman & Beving valdes ut, beror dels på att möjligheterna att påverka är större i små- och medelstora noterade aktiebolag. Men även på att bolagen är verksamma inom branscher där det finns en förhöjd risk för barnarbete.

Bergman & Beving är en koncern som tillhandahåller produkter och varumärken till industri- och byggsektorn. Koncernen har tillverkning i flera länder, varav en del är länder där risken för barnarbete anses vara stor.

Boozt i sin tur, är ett ledande nordiskt e-handelsbolag som säljer mode- och livsstilsprodukter. De har flertalet underleverantörer i länder där det finns risk för barnarbete i tillverkningsled och råvaruutvinning.

Rädda Barnen & The Centre for Child Rights & Business (även kallad The Centre) valdes ut som samarbetspartner i projektet. The Centre grundades av Rädda Barnen och består av experter inom ämnet ”barnarbete i leverantörsled”. De besitter värdefull erfarenhet av att genomföra projekt med företag för att förebygga och åtgärda risker för barnarbete. Men även av att främja barns rättigheter i globala leveranskedjor i stort.

”Aktiva engagemangsstrategier kan vara en drivkraft för att uppmuntra företag att stärka sitt engagemang för att motverka barnarbete – och främja barns rättigheter i globala leveranskedjor. Vi är glada över att få stötta Söderberg & Partners i att integrera barnrättsfrågor i sina samarbetsprojekt med Boozt och Bergman & Beving. Vi uppmuntrar fler företag och investerare att införliva barns rättigheter i sina due diligence-metoder när det gäller ESG och mänskliga rättigheter”, säger Mark Robertson, Senior Vice President, The Centre for Child Rights and Business.

Slutrapporten visar på positiva framsteg

Tillsammans med Bergman & Beving valde vi att fördjupa oss i ett av deras dotterbolag, Guide Gloves, som utvecklar olika typer av arbetshandskar. Efter flera samtal och möten under 2019, togs beslutet att fokusera på deras uppförandekod för leverantörer. Uppförandekoden är ett styrdokument som ska säkerställa att leverantörerna uppfyller de förväntningar och krav som bolaget har. Slutmålet var att de skulle kunna visa sina leverantörer att de är medvetna och har insyn i dessa frågor. På så sätt kan de även sätta mer press på sina leverantörer.

Med Boozt genomfördes ett flertal samtal och möten mellan 2019 och 2021, där vi tog beslut om att fokusera på en bred workshop om barnarbete. “Awareness Raising on Child Rights“ kallades workshopen som Boozt arrangerade tillsammans med Rädda Barnen/The Centre. Omkring trettio deltagare från Boozts olika leverantörer deltog i workshopen.

Resultaten av projekten var goda. Bergman & Bevings dotterbolag, Guide Gloves, uppdaterade sin uppförandekod för leverantörer enligt det förslag som presenterades som rekommendation från The Centre.

”Rädda Barnen är där ute och kan de lokala förutsättningarna, samt vilken typ av regelverk som är en lämplig nivå i olika regioner. Det har varit ett bra stöd”, säger Peter Schön, CFO på Bergman & Beving. ”Det har absolut gjort skillnad, framförallt blir det ännu mer fokus på frågan. Det blir ett tema som alla jobbar aktivt med.”

Tillsammans med Boozt tog vi fram och implementerade en systematisk leverantörskontroll för att minska risken för barnarbete. Dessutom utfördes en workshop under ledning av Rädda Barnen/The Centre, där bland annat barns rättigheter och olika arbetsrisker som barn kan utsättas för i leverantörsled togs upp.

”Vi är nöjda över samarbetet med Söderberg & Partners Aktiv Påverkan. Samarbetet med Rädda Barnen har gett oss och våra varumärkespartners den praktiska kunskapen och verktygen för att aktivt arbeta för att minska barnarbete. Vi tror att samarbete är nyckeln till att ta aktiva steg och vi är stolta över att ha kunnat underlätta det som en del av Boozts Care-For Sustainability Strategy, säger Gloria Tramontana, Group Sustainability Manager på Boozt.

När vi nu avslutar fondens första påverkanstema kan vi konstatera att vi har lyckats göra skillnad.

Trots att vi befunnit oss i en global pandemi så har båda bolagen aktivt arbetat med att motverka barnarbete på olika sätt.

”Samarbetsprojektet har varit mycket lyckat. Företagen har fått med sig viktig kunskap om hur de kan agera proaktivt för att minska risker för barnarbete. Dessutom har de fått kunskap i att ta fram rutiner för reaktiva processer om barnarbete skulle upptäckas i produktionsled. Med det sagt, är inte arbetet med att motverka barnarbete över. Detta är bara en del i det dagliga arbetet som krävs av dessa och liknande bolag för att säkerställa att barn får vara barn”, avslutar Lingyi Lu, Hållbarhetschef Söderberg & Partners.

Läs rapporten i sin helhet här.

Vill du få hjälp att se över hur hållbart ditt sparande är?
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Detta är marknadsföringsmaterial, prospektet för Söderberg & Partners Funds och/eller relevant faktablad bör granskas innan ett slutgiltigt investeringsbeslut tas. Prospektet och information om investerares rättigheter finns tillgängligt på engelska och faktabladet finns tillgängligt på både engelska och svenska på www.soderbergpartners.lu/documents.

De marknadsföringsarrangemang som gjorts för att marknadsföra produkterna i Luxemburg och Sverige kan komma att avslutas i framtiden.