Rysslands invasion av Ukraina - uppföljning

Uppdatering om nuvarande läge, vad innebär krigsbrott och brott mot folkrätten egentligen? Förväntade marknadsreaktioner

Om eventet

(Observera att detta event spelades in och livesändes den 28 mars 2022 och att situationen kan ha förändrats sedan dess)

Situationen i Ukraina fortsätter att eskalera och lidandet bland de civila växer allt mer. Oron över säkerhetsläget i Europa ökar. Vi uppdaterar er om det nuvarande läget, vad krigsbrott och brott mot folkrätten egentligen innebär och förväntade marknadsreaktioner.

Till studion har vi bjudit in aktuella gäster som alla på olika sätt är insatta i situationen.

Oscar Jonsson, doktor i krigsvetenskap och forskare vid Försvarshögskolan. Oscar var tidigare professorsadjunkt vid Instituto de Empresa i Madrid och chef för tankesmedjan Frivärld.

Jens Lapidus, jurist som fram till 2017 arbetade försvarsadvokat, numer författare som bland annat har skrivit romaner om Stockholms undre värld.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, chef för Rädda Barnens internationella verksamhet.

Carl Christian Ottander, chefsstrateg Investment Management, Söderberg & Partners.

Gäster

Cecilia Chatterjee-Martinsen
Cecilia Chatterjee-Martinsen
Rädda Barnen
Jens Lapidus
Jens Lapidus
Oscar Jonsson
Oscar Jonsson
Forskare och doktor i krigsvetenskap