Skip to main content Skip to main navigation
Söderberg & Partners

Hållbara fonder 2018

Detta är den tredje analysen i ordningen av rapporten Hållbara fonder. Vi belyser vad olika fondbolag gör bra och mindre bra i hållbarhetsfrågor.

Hållbara fonder 2018

Ett hållbart fondutbud

Världen står inför stora utmaningar, såsom global uppvärmning  och resursbrist. I takt med att intresset för hållbarhet och hållbara investeringar ökat, har även antalet sparprodukter som marknadsförs som hållbara blivit fler. Valet av fond kan ha stor påverkan både på miljön och samhället i stort, och det är därför viktigt att förstå om fondförvaltarna tar hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut.

Läs mer om resultatet i årets rapport här

Hållbara fonder

Läs rapporten Hållbara fonder genom att klicka på knappen nedan. 
För att ladda ner rapporten klickar du på nedladdningsikonen i det undre verktygsfältet i läsvyn. 

Läs rapporten här

Hållbara fondförsäkringar

Läs rapporten Hållbara fondförsäkringar genom att klicka på knappen nedan. 
För att ladda ner rapporten klickar du på nedladdningsikonen i det undre verktygsfältet i läsvyn. 

Läs rapporten här
Hållbara pensionsbolag

Dokument

Läs rapporten Ansvarsfull ägarstyrning genom att klicka på knappen nedan. 
För att ladda ner rapporten klickar du på nedladdningsikonen i det undre verktygsfältet i läsvyn. 

Läs rapporten här
Hållbara investeringar

Dokument

Läs rapporten Hållbara investeringar genom att klicka på knappen nedan. 
För att ladda ner rapporten klickar du på nedladdningsikonen i det undre verktygsfältet i läsvyn. 

Läs rapporten här
Kontakta oss