Skip to main content Skip to main navigation
30 november 2018

Marknadsuppdatering Marknadsriskindikator

Det stora börsfallet i oktober var ett faktum och flertalet tillgångsklasser visade på negativ avkastning i svenska kronor mätt. Frågan är nu om börsfallet var en kortsiktig korrektion eller om det är början på en större nedgång.

Kontakta oss