Skip to main content Skip to main navigation
31 oktober 2018

Marknadsuppdatering Rapportsäsongen

Snabbt stigande marknadsräntor ledde till att aktiemarknaderna utvecklades svagt strax före rapportperioden. Säljtrycket späddes på av att högt belånade fonder på Wall Street initierade automatiska säljordrar. Händelse-förloppet påminner mycket om det som skedde i januari-februari i år då framför allt tekniska faktorer fick världs-index att falla, cirka 8 procent mätt i SEK, under relativt kort tid.

Kontakta oss