Skip to main content Skip to main navigation

SÖDERBERG & PARTNERS MED GÄSTER

Rysslands invasion av Ukraina - uppföljning

  • Uppdatering om nuvarande läge
  • Vad innebär krigsbrott och brott mot folkrätten egentligen?
  • Förväntade marknadsreaktioner

Gäster


Cecilia Chatterjee-Martinsen

Rädda Barnen

Jens Lapidus

Författare och tidigare försvarsadvokat

Oscar Jonsson

Forskare och doktor i krigsvetenskap

Carl Christian Ottander

Chief Equity Strategist

Värd


Louise Hagsten

Varumärkeschef

Om eventet 

(Observera att detta event spelades in och livesändes den 28 mars 2022 och att situationen kan ha förändrats sedan dess)

Situationen i Ukraina fortsätter att eskalera och lidandet bland de civila växer allt mer. Oron över säkerhetsläget i Europa ökar. Vi uppdaterar er om det nuvarande läget, vad krigsbrott och brott mot folkrätten egentligen innebär och förväntade marknadsreaktioner.

Till studion har vi bjudit in aktuella gäster som alla på olika sätt är insatta i situationen.

Oscar Jonsson, doktor i krigsvetenskap och forskare vid Försvarshögskolan. Oscar var tidigare professorsadjunkt vid Instituto de Empresa i Madrid och chef för tankesmedjan Frivärld.

Jens Lapidus, jurist som fram till 2017 arbetade försvarsadvokat, numer författare som bland annat har skrivit romaner om Stockholms undre värld.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, chef för Rädda Barnens internationella verksamhet.

Carl Christian Ottander, chefsstrateg Investment Management, Söderberg & Partners.

Rädda Barnen är på plats i Ukraina – ge ett bidrag

Via denna länk kan du ge ett bidrag så att Rädda Barnen får medel och möjlighet att hjälpa de som drabbas hårdast av kriget.

Via länken nedan hittar du beskrivning för vad Rädda Barnen gör på plats samt i de länder dit flest flyr. Rädda Barnen har varit på plats i Ukraina sedan 2014 och de donationer som inkommit från er, Söderberg & Partners och våra medarbetare har inneburit att Rädda Barnen kan skala upp insatserna. När situationen har lugnat ner sig så kommer vi att få en slutrapport som redovisar vad våra donationer har åstadkommit.

www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/katastrofer/barnen-i-ukraina/


Mer från Söderberg & Partners med gäster

Visa alla

Ekonomisk trygghet

Strategirapport maj 2022

Valet 2022

Kontakta oss