Skip to main content Skip to main navigation

SÖDERBERG & PARTNERS MED GÄSTER

Valet 2022

  • Sveriges säkerhet, energipriserna och brottsligheten i fokus
  • Hur ser nuläget ut i de olika partierna och hur är ställningen mellan de olika blocken?
  • Har partiernas stöd ändrats över tid?

Gäster


Tove Lifvendahl

Politisk chefredaktör, Svenska Dagbladet

Jenny Madestam

Statsvetare

Frida Berry Eklund

Verksamhetsledare, Våra Barns Klimat

Stefan Rocklind

Head of Tactical Asset Allocation

Värd


Louise Hagsten

Varumärkeschef

Om eventet

Valåret 2022 är här och den 11 september är det dags för val till riksdag, regioner och kommuner. Frågor i fokus är Sveriges säkerhet, energipriserna och brottsligheten. Hur ser nuläget ut i de olika partierna och hur är ställningen mellan de olika blocken? Har partiernas stöd ändrats över tid?

Vi gästas av Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. Tove kommer att gå igenom de olika partierna och var de befinner sig just nu samt dagens opinionsläge. Vilka är de mest aktuella frågorna som kan komma att bli avgörande i årets val?

Med oss i studion har vi även statsvetaren Jenny Madestam. Vi kommer att prata om hur de olika partierna bör agera för att vinna valet och vilka partier som ligger bäst till i dagsläget. Varför har valdeltagandet hos svenska folket ökat – och kommer det att fortsätta öka?

Hur ser klimatarbetet ut i våra kommuner och hur påverkar den politiska majoriteten i kommunerna utsläppen och arbetet för att uppfylla Parisavtalet? Vi träffar Frida Berry Eklund, verksamhetsledare på Våra Barns Klimat som berättar mer om detta.

Vi gästas även av Stefan Rocklind, chef för Tactical Asset Allocation på Söderberg & Partners. Hur påverkas börsen av valet? Stefan ger oss svaren!


Mer från Söderberg & Partners med gäster

Visa alla

Ekonomisk trygghet

Strategirapport maj 2022

Rysslands invasion av Ukraina - Uppföljning

Kontakta oss