Skip to main content Skip to main navigation

Pensionsförvaltning

Pensionsförvaltning

Vi ger dina fonder en trygg tillväxt

En fondportfölj behöver ses över ibland, men många saknar både tid och kunskap att göra de omfördelningar som krävs. Söderberg & Partners bevakar dagligen marknadens rörelser. Med vår trygghetsförvaltning tar du del av aktiemarknadens potential och behåller samtidigt god kontroll över riskerna.

Vår trygghetsförvaltning riktar sig till dig som är tjänstepensionskund och innebär att du anlitar oss för att göra omplaceringar i din fondportfölj. Väljer du trygghetsförvaltning får du en trygg fondfördelning som följer med när marknaden går upp, men som håller emot i nedgång.

Din pension förvaltas proaktivt

Du väljer hur stor risk du vill ta. Vi har fyra portföljer med risknivåer mellan 90 och 75 procent. Procentsatsen innebär att portföljen inte bör falla under 90 respektive 75 procent av sitt högsta värde under den senaste tolvmånadersperioden. En lägre siffra indikerar en högre risk.

Tjänsten bygger på avancerade analysmodeller med kontinuerlig omvärldsbevakning och utvärdering av de enskilda fonderna. Metodiken är hämtad från Söderberg & Partners arbete med institutionella kunder, vilket innebär att du får tillgång våra specialisters förvaltningsråd i din privata fondportfölj.

Trygghetsfonderna med god riskkontroll

Söderberg & Partners var först med att införa riskkontroll inom fondförsäkringsprodukter. Den första portföljen startades vid halvårsskiftet 2005. Hittills har den strategin varit framgångsrik i såväl i uppgående som fallande marknader. Framförallt visade sig värdet av riskkontrollen under det turbulenta året 2008, då samtliga portföljer slog sina jämförelseindex med god marginal. Idag har över 80 000 kunder valt vår trygghetsförvaltning. trygghetsförvaltning.


Kontakta oss