Skip to main content Skip to main navigation

Administration

Administration för företagets pensions- och försäkringslösningar kan upplevas krångligt och tidskrävande. Söderberg & Partners strävar efter att fungera som strategiska partner inom pension- och förmånsfrågor och effektivisera det administrativa flödet. Vi erbjuder arbetsgivare en fullständig pensionsadministration där ni får tillgång till ett heltäckande utbud av service och tjänster.


Låt oss effektivisera er pensionsadministration

Vanliga utmaningar är att känna att bolaget har kontroll, enkelt hantera betalningar och bokföring av alla fakturor och att få tid över till andra arbetsuppgifter. Här kan vi förenkla och effektivisera pensions- och försäkringsadministrationen för dig som arbetsgivare. Vi samlar all information, vilket innebär både bättre kontroll och ökad effektivitet för dig som kund.

Ett heltäckande erbjudande

Genom ett samarbete i branschen har vi tagit över stora delar av försäkringsbolagens administration vilket lett till effektivitet och därmed lägre kostnader för de anslutna kunderna. Vi har byggt upp en elektronisk administration mot alla försäkringsbolag för att uppnå en högre kvalité och effektivare processer. På så sätt kan vi säkerställa att er tidsåtgång blir så liten som möjligt utan att ge avkall på hög kvalité.

Boka en kostnadsfri genomgång av er pensionslösning!

Detta ingår i tjänsten S&P Administration


Kontakta oss