Skip to main content Skip to main navigation

Konsulttjänster

Konsulttjänster

Har du koll på företagets pensionskostnader och vilka villkor ni erbjuder era medarbetare? Behöver ni hjälp i förändringsprocesser eller beslutsunderlag för styrelse/arbetsgivare?

Söderberg & Partners erbjuder konsultjänster som bland annat innefattar:

  • Premietrappsanalys – Hur påverkas företaget och medarbetaren vid byte av pensionsplan?   Här ingår exempelvis kostnadsanalys, försäkringsrevision, budgeteringshjälp och aktuarietjänster
  • RR 29/IAS 19 – Redovisningsrådets rekommendation RR 29, Ersättningar till anställda, är en omfattande och i många avseenden svårförståelig rekommendation. Söderberg & Partners kan erbjuda kompletta tjänster inom redovisningsområdet, innefattande RR29. I dagsläget har vi uppdrag för flera större företag i svenskt näringsliv.
  • Förhandling avseende kollektivavtalade pensioner, beräkningar, utveckling och framtagande av alternativa pensionsplaner
  • Utvärdering av ITP 1 vs ITP 2 med premietrappa
  • Byte från förmånsbestämd chefspensionsplan till premiebestämd
Kontakta oss