Skip to main content Skip to main navigation

Strategisk samarbetspartner

Tjänstepension

Vi är din strategiska samarbetspartner

Ett strategiskt partnerskap med oss innebär att du som personal- och pensionsansvarig får ett bollplank i komplexa frågor. Dessutom får du löpande förslag om förbättringar som passar just ditt företag. 

Inget partnerskap är det andra likt eftersom olika företag har olika behov. Söderberg & Partners hjälper ditt företag med att skapa och anpassa pensionsplanen utifrån målsättning och behov. Dessutom säkerställer vi att kommunikationen med både ledning och medarbetare är effektiv och detaljerad utan att bli för komplex.

För att våra kunder ska ligga i framkant lägger vi stor vikt att analysera de produkter och tjänster som olika aktörer erbjuder. Därmed kan vi ge våra kunder löpande förslag inom såväl pensionsfrågor som närliggande områden som löne- och förmånshantering.

I majoriteten av de uppdrag där kundföretaget valt att byta pensionsplan har Söderberg & Partners även haft ansvar för implementering av den nya planen. Det omfattar ändring av policy, administrativ hantering vid omläggning av pensionsplan hos försäkringsbolag samt information, rådgivning och hantering av individuella val hos anställda.

Genom att välja Söderberg & Partners som samarbetspartner säkerställer ditt företag god kostnadskontroll samtidigt är pensionsplanen hela tiden är anpassad utifrån ditt företags behov och de enskilda medarbetarnas förutsättningar.

Kontakta oss