Skip to main content Skip to main navigation

Vi hjälper dig att bli attraktiv som arbetsgivare

Tjänstepension är en fantastisk förmån för era medarbetare, i praktiken är det personens framtida lön. Pensionen är också ett framtida skydd för medarbetaren och dennes familj, ifall något skulle gå snett.

Ett partnerskap med Söderberg & Partners innebär att HR- och pensionsansvariga får ett bollplank i komplexa frågor och proaktivitet i form av löpande förslag, förbättringar och idéer utifrån olika typer av omvärldsförändringar, för att ni alltid ska ha den bästa lösningen för just er och era medarbetare.


Vi finns till för er

I Söderberg & Partners  får ni en strategisk partner inom pension och förmåner. Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ert företag och era medarbetare.

  • Vi ser över och säkerställer bästa möjliga pensions- och försäkringsförmåner för medarbetarna.
  • Vi säkerställ ett friskare företag genom att kombinera hälsoförsäkringar och hälsotjänster.

 

Ikon_HR-system.png

 

Digitala HR-system

Utöver vårt tjänstepensionserbjudande erbjuder vi tjänster som underlättar och förenklar för dig som arbetsgivare i ditt arbete att vidareutveckla och behålla dina medarbetare. Vi har vassa verktyg inom digitala HR-system, där du får processer och verktyg för utbildning, performance management, måluppföljning och lönebenchmark.

  • Vi hjälper er synliggöra värdet i all ersättning och stärker ert employer brand genom vår förmånsportal.

  • Vi hjälper er säkerställa dina medarbetares utveckling med vårt enkla och GDPR-säkrade performance managementverktyg. Det hjälper er att arbeta med målstyrda medarbetarsamtal, utvärderingar och kompetensutveckling.

  • Har ert företag det attraktivaste erbjudandet? Vi hjälper er förstå marknadslöneläget för specifika roller, design och struktur av incitamentsprogram som ni kan anpassa ert erbjudande för era medarbetare och mot attraktiva kandidater.

Ikon_partner.png

 

Fördjupad konsultation

  • Se över medarbetarnas pensions- och försäkringsförmåner för att säkerställa att behålla dina anställda i bolaget och bidra fram till pensionsdagen.

  • Vi kartlägger och analyserar dina personalkostnader med hänsyn till både löne- och pensionskostnader.

  • Vi hjälper er att se över hur ersättning på bästa sätt fördelas mellan lön, förmåner och kompetens när arbetslivet sträcker sig längre upp i åldrarna.

  • Är ditt företag i behov av hjälp utomlands? Ska du öppna upp verksamhet eller stationera personal i andra länder? Vi har kompetens och nätverk att hjälpa dig över hela världen.

Ta del av en kostnadsfri genomlysning

Kontakta oss