Våra rapporter gör sparande mer hållbart

22 juni 2015
Kajsa Brundin
Kajsa Brundin 
Chef för Investment Management

Två månader har gått sen vår rapport Hållbara Fondförsäkringar lanserades (läs här). Vi analyserade 14 fondförsäkringsbolag som tillsammans har spartillgångar över 900 miljarder kronor. Resultatet var intressant att se – bolagen skiljde sig mycket åt i form av arbetsmetoder, strategi och ambition.

Min förhoppning innan lanseringen var att rapporten skulle underlätta för de som är intresserade av hållbarhet att göra mer hållbara val. Men en annan ambition var att sprida idéer mellan fondförsäkringsbolagen om hur de skulle kunna arbeta med hållbarhet, genom att snegla på vad de andra gör. Så här i efterhand är jag rätt nöjd med resultatet – rapporten har genererat många diskussioner  i branschen och vi har även fått många frågor från privatpersoner.

Så långt gick det som vi hoppades. Vad vi inte förutsåg, men som är ännu roligare, är hur snabbt utvecklingen inom området sker just nu. Redan två månader efter rapporten har tre av bolagen avsevärt förbättrat sin kommunikation med spararna. Ett annat tydligt steg framåt är den ökade spridningen av Hållbarhetsprofilen, som nu finns enklare tillgänglig för fler sparare. Fondförsäkringsbolagen står enligt ryktet på kö för att kunna implementera den lösningen till sina plattformar. Hållbarhetsprofilen  är ett komplement till det vanliga fondfaktabladet och ger information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Det underlättar för sparare att jämföra och välja hållbarhetsfonder.

Jag vill tro att vår rapport och våra frågor har bidragit till dessa förändringar och ser fram emot ännu fler förändringar kring fondförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete framöver. Bolagens frågor och kommentarer efter lanseringen visar att våra rapporter gör skillnad, och jag är övertygad om att det behövs för att pusha bolagen till att förbättra sitt hållbarhetsarbete samt för att öka kunskapen om hållbara investeringar.

Frågan är om hållbara investeringar är av intresse för svenska sparare. En opinionsundersökning gjord av Clint/WWF februari 2015 visar att 7 av 10 svenskar är intresserade av hållbara investeringar. Eftersom pension är en lågintresseprodukt är det nödvändigt att ge sparare bra och lättillgänglig information för att underlätta för dem att göra hållbara val. Därför är fondförsäkringsbolagens kommunikation gällande hållbara investeringar väldigt viktig och efter lanseringen av rapporten har fler bolag bättre kommunikation än tidigare.

Under Almedalsveckan kommer vi att presentera resultat från en tredje rapport, Hållbara Fonder. Med rapporten,  som lanseras senare i sommar, hoppas vi att inspirera till hållbarare fonder. Håll utkik!