Sälja bolag

Hur ska man presentera sitt bolag för potentiella köpare? Vad bör man tänka på innan försäljning av ett företag? Finns det några värdehöjande aktiviteter som man med fördel kan genomföra innan en försäljning? Vilka faktorer är viktiga vid köp av bolag och när är det bäst läge att sälja?

Hur går man till väga om man vill sälja sitt bolag? Hur får man hjälp med värderingen, hittar en lämplig köpare, och vilka juridiska aspekter behöver man ta hänsyn till?

Carl Fredrik Reuterswärd, från ABG Sundal Collier, berättar om deras tjänster och erbjudande när det kommer till försäljning av bolag. Jonas Graff-Lonnevig, från Family Office, berättar om Söderberg & Partners Entreprenörsservice. Gustaf Rentzhog, vd och grundare av Söderberg & Partners, pratar om sitt liv som entreprenör och vilka branscher han tror starkast på.