Strategirapport maj 2020

Hur ser marknaden ut? Kan man vänta sig en snabb återhämtning och räcker detta för att ge fortsatt stöd för risktillgångar i en lamslagen värld i spåren av smittskyddsåtgärder mot coronaviruset?

Vi gästas av Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, som berättar mer om coronaviruset och dess påverkan.