Strategirapport maj 2021

Under våren har världens börser noterat nya rekordnivåer, men marknadens uppskruvade förväntningar på börsbolagens vinster har också överträffats på bred front. Med vaccinens hjälp dämpas smittspridningen på sina håll och den ekonomiska återhämtningen fortgår med stöd av ännu stora ekonomisk-politiska stimulanser. Vad kan vi vänta oss av utvecklingen på de finansiella marknaderna under sommarmånaderna?