Strategirapport maj 2022

Fjolåret slutade med flaggan i topp på världens börser, men sedan har det mesta gått utför. Efter att i åratal kämpat med att få upp inflationen tvingas världens centralbankschefer nu yrvaket konstatera att de behöver göra om helt och istället strama åt penningpolitiken. I vår senaste Strategirapport går vi igenom hur vi ser på läget nu och hur du som investerare bör agera framöver.

Om avsnittet

Med Rysslands invasion av Ukraina, kraftigt stigande råvarupriser och den högsta inflationstakten sedan 80-talet så är det inte konstigt att tillväxtförväntningarna har sjunkit rejält under året. Och finansmarknaderna har hängt med nedåt. Med en kombination av stigande räntor (fallande värden på ränteinvesteringar) och sjunkande aktiemarknader har det inte funnit många ställen att söka skydd under en osedvanligt turbulent period.

Allt är dock inte mörker utan den globala efterfrågan finns dock ändå där, vinstprognoserna för börsbolagen höjs och värderingarna har snabbt blivit attraktiva. Med lite förväntat fallande inflationstakt framöver och lite mindre skräck över vad centralbankerna kan tänkas hitta på, så finns det även positiva utsikter att ta fasta på. Bara inte centralbankerna förstör allt för snabbt.