Vilka är Söderberg & Partners?

Vi är en av Sveriges och Nordens ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster.

I grund och botten handlar vårt erbjudande om att hjälpa människor och företag att fatta välgrundade beslut i frågor som påverkar deras ekonomi och deras liv.

Vi kanaliserar detta erbjudande genom ett flertal olika verksamheter som bedrivs inom ramarna för varumärket Söderberg & Partners. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning, löne-, och förmånshantering, och medarbetarutveckling. Ett urval av våra tjänster hittar du här intill.

Vad vi tror på

Vi är en finansiell rådgivare som tror på värdet av att tänka annorlunda och ständigt ifrågasätta, förändra, och utveckla det traditionella arbetssättet i vår bransch. Vår vision är att vara proaktiva idag för att våra kunder ska kunna leva ett tryggare och rikare liv i morgon. För att lyckas med det är det viktigt att vår relation till våra kunder vilar på en värdegrund där personlig hänsyn, välgrundade analyser, och öppenhet utgör hörnstenarna.