Skip to main content Skip to main navigation

Månadsutblick | November 2020

Månadsutblick november

2 november · 2020

Svag börs trots starka rapporter

Förväntningarna var höga inför rapportsäsongen, så trots goda resultat sjönk därför ändå aktiekurserna för många bolag efter rapport. Brist på stimulanspaket, ökad smittspridning av covid-19 och oro inför morgondagens presidentval i USA är andra orsaker som påverkat negativt. Bolagen i vår nordiska aktieportfölj stärkte dock vår tro på deras långsiktiga tillväxtförmåga.

Många jagar den förvaltningsstil som för tillfället går bäst på börsen, men för den långsiktige fondinvesteraren är det bättre att istället välja en bra mix bland stilar och fokusera på att hitta rätt förvaltare inom varje område.

Ladda ner månadsutblicken som PDF

MARKNADSKOMMENTAR

Krislägen och ljuspunkter


Det råder osäkerhet på börsen. Smittspridningen tilltar, den ekonomiska återhämtningen tappar fart och världens största ekonomi väljer ny president och kongress. Vad kan vi vänta oss av årets avslutande och vanligtvis starka börsmånader?

Oktober månad lider mot sitt slut och världsindex står idag lägre än vid förra månadsskiftet i kronor räknat. Förhoppningar om en snabb och stark ekonomisk återhämtning har under månaden blandats med en tilltagande osäkerhet relaterad till ökad smittspridning, pausade vaccinstudier och det amerikanska presidentvalet.

Dessutom har årets tredje rapportsäsong nått sitt crescendo. Föga förvånande har rapporterna inte levt upp till dopade marknadsförväntningar och på många sätt har börsen de senaste veckorna fått sig en välbehövlig verklighetsförankring.

Centralbanker – marknadens bästa vän

Diskussioner om ett nytt amerikanskt finanspolitiskt stimulanspaket har också påverkat humöret. Turerna har varit många och även om det i skrivande stund finns oenigheter finns också samförstånd kring en sak - stimulanspaket behövs.

Det är av stor vikt, för bortom bruset betyder det att marknaden och ekonomin borde kunna räkna med att fortsätta hållas under vingarna av ett samlat finans- och penningpolitiskt stöd, i grunden och botten möjliggjort av centralbankernas sedelpressar. Kommer det alltid att vara så? Nej det vore naturligtvis inte hållbart, men det finns heller inte skäl att tro på ett annat läge under en överskådlig framtid. Långsiktigt finns många frågetecken kopplat till det, men det är inget marknaden kommer att bry sig om idag.

Höga förväntningar och en stor dos osäkerhet är ofta ett recept på tvära kast. Så även idag, men som alltid gäller det att hålla blicken vid horisonten. Marknadsdrivande krafter finns i bred skara och de spänner mellan de som endast kan väntas få kortsiktig och marginell ekonomisk påverkan till de som kan ge en mycket omfattande och långsiktig åverkan på ekonomiska tillväxtförutsättningar. Jag skulle till exempel vilja påstå att det amerikanska valet hamnar på den förstnämnda planhalvan, medan en fortsatt kraftigt tilltagande smittspridning skulle sälla sig till den andra. Valfläsk förändrar nämligen sällan ekonomin radikalt och i synnerhet inte över en natt. Smittspridningen kan däremot ingen säga var den tar vägen och utdragna, omfattade restriktioner skulle definitivt pressa förutsättningarna för fortsatt ekonomisk återhämtning.

Ökad osäkerhet på börsen under hösten

MSCI ACWI (inkl. utdelningar, SEK)

imagef8rjo.png

Ökad osäkerhet har resulterat i en svagare börsutveckling under oktober månad, samtidigt som kronan har stärkts.

Svala rapportreaktioner, men återhämtningen fortgår

Den ekonomiska återhämtningen har som väntat tappat fart, framförallt i Europa, men lyfter vi blicken från svala rapportreaktioner kan vi ändå se att den fortgår. Det går bara inte så fort som marknaden hoppats på.

Kinesisk BNP växte till exempel långsammare än väntat under det tredje kvartalet, men samtidigt breddades och accelererade tillväxten framåt slutet av kvartalet, med stöd av både detaljhandel och industriproduktion. Dessutom fortsätter inköpschefsindex överlag att peka på expansion. Lägg ihop det med fortsatt stor samlad ekonomisk-politisk stimulansvilja och du har goda skäl att hålla åtminstone din strategiska vikt i aktier.

Linda Lyth

Investeringsstrateg

 

PORTFÖLJFÖRVALTNING - STRATEGI

Goda framtidsutsikter i våra portföljbolag


Våra bolag i S&P Nordiska Aktier har klarat utmaningarna under pandemin väl. Genom att hålla nere kostnader och satsa på forskning och utveckling har de bäddat för fortsatt lönsam tillväxt även framöver.

Rapportperioden för tredje kvartalet är i full gång och intresset är stort då osäkerheten kring pandemins påverkan på bolagen varit mycket stor. De många omvända vinstvarningarna (uppjustering av vinstprognoser) som kom i början av oktober ökade dock förhoppningarna om en mindre negativ utveckling.

Bolagen har klarat pandemin väl

Nu när facit kommit kan det konstateras att företagen, generellt sett, klarat utmaningarna mycket bättre än befarat. Vid en första anblick finns inte mycket spår av effekter från pandemin. Vinsterna i absoluta tal och vinstmarginalerna har försvarats på ett imponerande sätt, detta främst genom att hålla kostnaderna i schack.

Ett exempel är Autoliv, som ökade rörelsemarginalen från nio till drygt tio procent under tredje kvartalet i år jämfört med samma kvartal ifjol, trots ökade kostnader relaterade till covid-19 och en fallande produktion av lätta fordon med fyra procent under kvartalet. På samtliga marknader har bolaget klarat att behålla eller öka sina marknadsandelar.

Vi orkar äga trots kortsiktig oro

Vi har haft negativa kursreaktioner i några av bolagen, såsom Essity där svaghet inom Professional Hygiene vägde tyngre än uppjusterade finansiella mål för 2025. Trots en del negativa överraskningar fortsätter vi att vara ägare i flera av dessa bolag just för att framtidsutsikterna bedöms som goda. För att citera Warren Buffet ”Om du inte är villig att äga en aktie i tio år, tänk inte ens tanken på att äga den i tio minuter”.

Det är skillnad på fastighetsbolagen

Fastighetsbolagen Castellum och Fabege är båda innehav i S&P Nordiska aktier. Oro för att jobba-hemma trenden ska slå mot kontorsefterfrågan har hållit tillbaka branschen. Men som alltid måste man titta på enskilda bolag då skillnaden i förutsättningar är stora. Både Castellum och Fabege redovisade mycket bra rapporter med goda nivåer på omförhandlade hyreskontrakt och fortsatt utveckling av sina projekt.

 

Svalt mottagande av rapporterna

OMXS30

imagel1udm.png

Marknaden hade höga förväntningar inför rapporterna, och tillsammans med covid-19-oro blev det därför ett skäl att sälja ned börsen efteråt, trots goda resultat. Vi är dock fortsatt långsiktigt positiva till tillväxtförmågan i våra portföljbolag.

Bolagen har även en stark finansiell ställning; Fabege fortsätter återköp av aktier och Castellum meddelar redan nu att de har möjlighet att höja utdelningen även nästa år. Utvecklingen med mindre yta per anställd har pågått länge och kommer troligen fortsätta men rådande oro bedömer vi som överdriven. Vi är fortsatt ägare i båda bolagen och tror att de även framåt kan skapa värden genom sina projekt.

Välskötta bolag som investerar för framtiden

I samtliga innehav som rapporterat hittills får utfallet anses som tillfredställande givet omständigheterna. Minskade kostnader är inget bolagen kan ”leva på” långsiktigt utan det krävs även tillväxt i omsättningen.

Det är därför mycket positivt att bolagen lägger en bra grund för framtida tillväxt och värdeskapande genom att även i rådande situation investera i produktutveckling, innovation, marknadsföring med mera. Därmed finns goda möjligheter att våra portföljbolag kan fortsätta skapa värden och långsiktig avkastning till oss aktieägare.

Fredrik Lundqvist

Förvaltare S&P Nordiska AktierINVESTERINGSRÅDGIVNING - TEMA

Mixa fondstilar för bästa resultat


Skillnaden i avkastning mellan olika fondförvaltningsstilar har varit mycket stor på senare år. Vi bedömer dock att genom en bra mix av olika fondstilar ökar sannolikheten att överträffa marknaden på lång sikt.

I oktober publicerade vi fondbetygen för det fjärde kvartalet. Antalet förändringar överstiger inte det normala, men bland tusentals fonder att välja emellan, snabba marknadskast och en pågående pandemi är ett par kommentarer på sin plats.

Först och främst har centralbankernas insatser påverkat ränteutvecklingen under en längre tid, vilket har haft stor bäring på alla som varit investerad i marknaderna. Om vi först blickar mot ränte- och kreditmarknaden är det ganska tydligt att de fonder som var de stora förlorarna under krisen i mars, men som ändå behöll sin risknivå, har upplevt en stark rekyl tillbaka.

Stor skillnad i avkastning mellan värde och tillväxt

På aktiemarknaden har motsättningen mellan tillväxt- och värdeinriktade strategier hamnat på extrema nivåer och vi noterar att det påverkat vår betygssättningen inom de olika kategorierna. Starkast har skillnaden mellan tillväxt och värde varit på den nordamerikanska marknaden där det är tydligt att ”mer tillväxt” inom tillväxtkategorin varit en fördel och ”mindre värde” varit positivt inom värdekategorin.

Inriktningen på förvaltarstil har därmed haft stor påverkan och att bedöma en fonds kvaliteter går inte i alla lägen att göra genom en relativbedömning i en kategori. Detta blir än mer tydligt när vi noterar att avkastningen för olika stilar förändras markant över tid (se graf).

Top Picks – våra mest rekommenderade fonder

I ljuset av ovanstående är det två saker som vi skulle vilja lyfta fram – våra Top Picks och ”fondbuketter”. Våra mest rekommenderade fonder, Top Picks, är de fonder som vi tror extra mycket på och som går igenom en rad extra analyssteg för att säkerställa den förväntansbild vi har på fonderna givet olika marknadsscenarion. Vårt analysteam träffar förvaltarna regelbundet och stämmer av att investeringsprocessen följs.

 

Stilar kommer och går, skillnaden är historisk

image17xtc.png

Skillnaden mellan tillväxtbolag (ljusblå) och värdebolag (mörkblå) relativt börsen som helhet i USA är historiskt stor.

För en del långsiktigt intressanta analysområden använder vi oss dessutom av ”fondbuketter” där flera Top Picks läggs samman i en bukett för att skapa rätt avkastningsprofil. Det leder till att sannolikheten för att överträffa marknadssnittet ökar. Detta eftersom vi vet att de bästa förvaltarna har en stil som de är riktigt bra på, samtidigt som stilar kommer och går.

Laget före jaget ger stadga vid växlande trender

Vi vill på så sätt skapa en laguppställning som ska ge bra förutsättningar om matchen plötsligt ändrar karaktär. Hur bra Salah än är på att göra mål behöver vi även plats för en Van Dijk i laget. Eller en uppställning med Carnegie, Prior Nilsson och Handelsbanken i det svenska aktiefondslaget.

Magnus Danielsson

Chef Manager Research

 

Pressmeddelande

Ny rapport: Så hållbara är Sveriges pensionsbolag 2020

27 november · 2020

- Länsförsäkringar klättrar på betygsskalan och AMF tappar i årets analys av pensionsbolagens hållbarhetsarbete

Idag släpper Söderberg & Partners för sjunde året i rad rapporten ”Hållbara Pensionsbolag”, som analyserar pensionsbolagens hållbarhetsarbete. Analysen omfattar 12 av de svenska pensionsbolagen och syftet med rapporten är att hjälpa pensionsspararna kunna välja det mest hållbara alternativet.

Länsförsäkringar klättrar – AMF tappar

I årets resultat har två pensionsbolag fått förändrat hållbarhetsbetyg. I årets betygsättning har AMF fått sänkt hållbarhetsbetyg från gult till rött och Länsförsäkringar Gamla har fått ett höjt betyg från gult till grönt. I övrigt är totalbetygen för de resterande bolagen oförändrade

Fokus på ränteinvesteringar och Covid-19

Årets rapport innehåller fördjupningskapitel om hur hållbarhetsarbetet ser ut i ränteinvesteringar, och hur Covid-19 har påverkat pensionsbolagens hållbarhetsförvaltning.

- Räntor utgör en majoritet av pensionsbolagens portföljer och är således en avgörande del i pensionskapitalets totala hållbarhetsnivå. Resultatet från årets analys visar att graden av hållbarhetsintegrering i förvaltningen beror på vilken typ av räntebärande investering det handlar om. Några pensionsbolag integrerar hållbarhet lika frekvent i företagsobligationer som i aktier då hållbarhetsstrategier kan tillämpas på samma sätt. Hållbarhetsintegrering i statsobligationer är däremot mindre vanligt, säger Lingyi Lu, ansvarig för hållbarhetsanalys på Söderberg & Partners.

Gällande frågan om hur Covid-19 har påverkat pensionsbolagens hållbarhetsstrategier, visade det sig att det inledningsvis fanns en minskning i antalet påverkansdialoger.

- Efter att den mest turbulenta tiden var över upplevde de istället att de fanns mer tid över till möten och att det varit ett större fokus på sociala frågor, såsom hur de har hanterat sina medarbetare. Pensionsbolagens grundinställning till påverkansarbetet är för de flesta oförändrad, medan vissa tycker detta lett till att de fått en mer fördjupad och närmare kontakt med deras innehav vilket lett att de fått ett bättre påverkansarbete som kommer fortlöpa även efter krisen, säger Lingyi Lu.

Läs om årets analys och resultat i rapporten här.

 

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Maila Rasmus
Tel: 076- 149 50 05

23 november 2020

Veckoanalys | Vecka 48

23 november · 2020

 

STRATEGI


Vad betyder vaccinets framgångar för börserna?

Efter ytterligare vaccinframgångar börjar marknaden nu på allvar se bortom pandemin. Däremot finns risker att marknaden överskattar vaccinets förmåga att snabbt förändra allmänhetens beteenden.

Tidigare vaccinbesked från Pfizer följdes upp av att Modernas vaccinkandidat också uppges ha 95 procent effektivitet för att motverka covid-19-infektion. Ytterligare ett viktigt besked när virusspridningen går åt fel håll. Med positiva vaccinnyheter börjar marknaden nu se bortom pandemin och gradvis förbereda sig för en återgång till det normala.

När är vi tillbaka till ett normalläge?

Det finns däremot flaskhalsar både i distribution av vaccin och människors vaccineringsvilja som gör att covid-19 troligtvis kommer finnas kvar längre än vad marknaden räknar med. Ett godkänt vaccin behöver alltså inte betyda att allt går tillbaka till det normala direkt. Enligt Pfizers forskningschef kan det ta upp till ett år innan ett vaccin kan göra avtryck i allmänhetens beteende, vilket vi inte tror ligger i marknadens förväntansbild. Vi anser att förutsättningar för aktiemarknaden har förbättrats men de tidiga signalerna på sektorrotationen kan tolkas som att marknaden överskattar vaccinets förmåga att snabbt få mänskligheten att förändras. Den förändringen tror vi drar ut på tiden.

Vår bedömning är att vi behöver se en fortsatt uppgång av långräntorna för att en fortsättning på rotationen från tillväxtbolag till värdebolag ska ske. Veckans svaga detaljhandelssiffror är en signal om att inflationen kan förbli låg, vilket håller nere räntorna i närtid. Samtidigt är centralbankernas budskap tydligt; det är för tidigt att avveckla stödprogrammen, vilket talar för en fortsatt lågräntemiljö.

Vi anser därför inte att sektorrotationen fortsätter i samma kraft och utsträckning framöver, men att bredden i marknaden förbättras. Mot den bakgrunden behåller vår neutrala allokering mot sektorer (t.ex. industri, bank och finans) som kan gynnas av bredden. Till det ser vi fortsatt bra förutsättningar för sektorer av cyklisk tillväxtkaraktär, såsom IT och sällanköp, i dagens marknadsklimat.

Minskar vaccinet stimulansbehovet?

I närtid är svaret nej, då världen först måste ta sig igenom den senaste virusvågen, vilket talar för fortsatta stimulansåtgärder. Centralbankschefen Powell menar att de fortsatt kommer att använda sina program till fullo för att stötta ekonomin så länge det krävs.

Fortsatt goda förutsättningar i stort

Det är nog rimligt att vänta sig att marknaden kan få förnyad kraft när fler vaccinframgångar presenteras, även om effekten inte blir lika dramatisk då mycket redan är inprisat i kurserna. Då vi ser en period med fortsatt ekonomisk återhämtning, understödd av låga räntor och stora stimulanser, trots en negativ covid-19 utveckling, är det sammantaget ett klimat som vi bedömer har goda förutsättningar att fortsätta attrahera kapital till aktiemarknaden.

 

Långräntorna styr sektorrotationen
För en fortsatt rotation från tillväxtbolag till värdebolag måste räntorna stiga

imagemykx.png


Tydligt samband mellan börser och stödköp
MSCI AC World & centralbankernas balansräkning (USA, Europa, Japan och Kina)

imagebzdt.png

 

Marcus Tengvall

Investeringsstrateg

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Istället för att reagera positivt på de stigande förhoppningar om att ett flertal vaccin kan komma att godkännas redan i december har oron för den ökade smittspridning tagit överhanden på investerarkollektivets humör. Målet att nå ut med de första vaccindoserna redan i december är troligen inte en omöjlighet, särskilt med tanke på den höga politiska prioritering som det här har. Efter några starka börsveckor tog optimismen en paus när spridningen av covid-19 ökade och nya restriktioner annonserats. Bidragande var även det något oroande uttalade från finansminister Steven Mnuchin om att han vill se ett slut på delar av Feds pandemiutlåning och kommer inte förlänga tidsramen för vissa av Feds nödprogram efter årsskiftet. Visserligen hade flertalet av programmen bara utnyttjats i liten omfattning men Fed hade ändå önskat att de skulle finnas kvar som en extra försäkring om det ekonomiska läget förvärras. Signalerna om oenigheter mellan Fed och finansdepartementet skapar en viss oro då samarbete kring stimulansarbetet är otroligt viktigt för den sköra ekonomin.


Efter några starka veckor tog marknaden en paus
OMXC30

imagejxzje.png

Makrostatistik

Statistik över detaljhandeln i USA var svagare än väntat och väcker viss oro inför hur den återigen snabba virusspridningen och nya restriktioner kommer att påverka produktion och efterfrågan under resten av året. Givet hur restriktioner påverkade konsumenternas beteenden under våren är nedåtriskerna i data tydliga för resten av året. Det visar även att behovet av stimulanserna, som ännu inte är överenskommet inom kongressen, är större än någonsin. Stämningsläget på bostadsmarknaden har varit betydligt mer positivt där husmarknaden i USA fortsätter visa styrka och ger stöd till en annars skör amerikanska ekonomi. Även i Sverige visar data från Valueguard att bostadspriserna fortsatte att stiga i oktober. Sett över senaste året har villapriserna stigit med 13 procent och bostadsrätterna närmare 6 procent. Trots det osäkra läget är det tydligt att låga räntor och stödpolitik ger oväntat stort boprisstöd i dagsläget. Arbetslösheten i Sverige sjönk till 8,6 procent i oktober från 8,9 procent i september, säsongsrensat. Nya restriktioner och en svagare efterfrågan på svensk export efter nedstängningar i Europa riskerar däremot att lyfta arbetslösheten kommande månader.

Nya restriktioner kan pressa detaljhandeln igen

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Trots en något mer dämpad utveckling under föregående vecka syns, i det något större perspektivet, fortsatt frikoppling mellan finansiella marknader och virusspridning. Egentligen är det inte så konstigt. Marknadsaktörer håller i vanlig ordning blickarna inställda mot förutsättningarna längre fram i tiden och då finns anledning till optimism. Tack vare vaccin och fortsatta stödåtgärder är utsikterna för ekonomisk återhämtning goda och summan av kardemumman blir ett gynnsamt klimat för risktillgångar som aktier, samtidigt som räntor lär förbli under press. Läget reflekteras i börsbolagens vinstprognoser för nästa år. De är optimistiska och det är långt ifrån osannolikt att de behöver justeras ned, men så länge det inte kan antas ske med stor hastighet och kraft behöver det inte innebära sämre börsutsikter taktiskt. Så tenderar nämligen att vara fallet inför varje nytt börsår - analytikerna inleder året optimstiskt för att sedan successivt revidera ner sina estimat under årets gång. Skulle så ske även 2021 behöver det alltså per automatik inte vara synonymt med dåliga börsförutsättningar och i synnerhet inte när centralbankerna, som idag, uttalat kommer att fortsätta göra allt som krävs för att stötta ekonomin. Stater visar dessutom också stor stimulansvilja, även om kompromissviljan i den amerikanska kongressen just nu tycks vara begränsad. Det är dock vår bedömning att en överenskommelse där kommer att nås.


Vinsttillväxt kalenderår
MSCI AC World

imageb723k.png

Makrostatistik

Idag måndag kommer preliminärt inköpschefsindex för november månad i eurozonen samt i USA. Morgondagen bjuder på utfallet i tyska IFO-index för november månad och indexet väntas ha fallit till följd av tilltagna restriktioner i spåren av ökad smittspridning. Samma dag samt på onsdag ges mer ljus på läget avseende den amerikanska bostadsmarknaden, som hittills har visat styrka. Under onsdagen får vi också slutgilitigt Michiganindex över humöret hos amerikanska hushåll innevarande månad, där preliminära siffror visade på en försämring från 82 till 77. Sedan får vi ta del av privatkonsumtionen och PCE-inflationen för oktober månad liksom BNP-estimat för årets tredje kvartal och prelinimiära order varaktiga varor i oktober. Däruöver offentiggörs dessutom protokollet från Fed:s policymöte i början av november. Här hemma i Sverige släpps november månads KI-barometer på torsdag och samma dag lämnar Riksbanken räntebesked. Viktig svensk makrodata får vi också på fredag, framför allt i form av BNP för det tredje kvartalet och detaljhandelsstatistik för oktober månad.

Tyskt IFO-index väntas falla
Mer omfattande restriktioner spås ha pressat förtroendet inom tyskt näringsliv

image0g838.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Multiq (kl 12.30).

Övrigt

Stämmor: Aros Bostadsutveckling (extra), JM (extra). Ex. utdelning: Hexpol (2:30 SEK), Magnolia Bostad (2:00 SEK). Övrigt: Tokyobörsen stängd.

Tisdag

Utl. rapporter

GAP (kl 22.15), Abercrombie, Autodesk, Dell, HP, Medtronic.

Övrigt

Stämmor: Assa Abloy (extra), Engelska skolan, Free2Move (extra), Nextcell Pharma, Prevas (extra). Ex. utdelning: JM (6:25 SEK).

Onsdag

Utl. rapporter

Rockwool (kl 8.00-9.00), Avance Gas, Frontline, Deere.

Övrigt

Stämmor: Biogaia, Chr Hansen, Omnicar (extra), Selectimmune Pharma. Ex. utdelning: Assa Abloy (1:85 SEK, andra del). Kapitalmarknadsdag: Alfa Laval: webbsänd kl 14.00-16.00.

Torsdag

Rapporter

Elekta (kl 7.30), Sensys Gatso (kl 8.30), Strax (kl 8.55), Consilium, Malmbergs (lunchtid).

Övrigt

Stämmor: AAK (extra), Academedia, Atlas Copco (extra), Diamyd Medical, Hamlet Pharma, Mälaråsen (extra), Prime Living (extra). Övrigt: USA-börserna stängda.

Fredag

Rapporter

Anoto (kl 8.00), Sectra (kl 8.15), Moment Group (ändrat datum) (kl 8.30), Endomines (ändrat datum från 12/11).

Övrigt

Stämmor: Bioinvent (extra), Epiroc (extra), Magle Chemoswed (extra), Sinch (extra).  Ex. utdelning: AAK (2:10 SEK), Academedia (1:50 SEK), Atlas Copco (3:50 SEK). Övrigt: USA-börserna halvdag.

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Månadsutblick oktober

1 oktober · 2020

Danska bostadsobligationer - hetare än det låter

Danska bostadsobligationer har en väldigt annorlunda konstruktion. Men för den som behärskar dessa instrument finns stora möjligheter till god avkastning. Månadens tema handlar om vad som gör dessa obligationer så speciella och hur du bäst investerar i denna marknad.

Vi tror annars att börshösten kommer bli svängig. Amerikanska presidentvalskampanjen går in i sitt slutskede, förhoppningar om ett covid-19-vaccin kommer och går, och snart rullar bolagsrapporterna in för tredje kvartalet. Marknaden har höga förväntningar på rapporterna, avvikelser kan leda till stora kursrörelser.

Ladda ner månadsutblicken som PDF

  

MARKNADSKOMMENTAR

Börshösten präglas av val, vaccin och rapporter


De nära förestående börsbolagsrapporterna för tredje kvartalet kommer, tillsammans med presidentvalet och vaccinutvecklingen, bli avgörande för börsutvecklingen i höst. För att börsen ska orka vidare måste utsikterna åtminstone motsvara dagens förväntningarna på bolagen.

Om några veckor drar rapportfloden igång på allvar, men risken finns att rapporterna hamnar lite i skuggan av det amerikanska presidentvalet. Däremot kommer Q3-rapporterna som alltid vara mycket intressanta och blir tillsammans med vaccinutveckling och presidentvalet avgörande för den kortsiktiga börsutvecklingen. Huvudfrågan blir om bolagen kan leverera rapporter med utsikter som motsvarar förväntningarna som ligger i dagens börskurser och de högt ställda förväntningarna på 2021 års vinster.

Svenska bolag har varit duktiga på att ställa om i krisen

Under sommarens rapportsäsong såg vi hur många svenska storbolag visat prov på en betydligt bättre förmåga att anpassa sig till läget än vad analytikerna räknat med. Många gånger handlar det dock inte om att styrkan i den makroekonomiska återhämtningen har missbedömts eftersom försäljningen ofta legat nära förväntningarna.

Istället finns avvikelserna i huvudsak på rörelseresultatnivå där svenska bolag har varit duktiga att ställa om i spåren av krisen och den minskade efterfrågan. Det var även en tydlig skillnad i hur bra svenska industribolag klarade sig i förhållande till sina europeiska konkurrenter.

Positiva signaler från noterade bolag

Enligt förhandstipsen väntas vinsterna ha fallit med cirka elva procent under det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år för svenska bolag. Inför Q3-rapporterna kommer eventuella vinstvarningar oftast runt månadsskiftet september-oktober, men vi har redan fått in en rad positiva sådana från bolag som H&M, Nobina och Husqvarna. Det visar att analytikernas estimat, trots kraftiga upprevideringar, fortfarande kan ligga för lågt.

Efter att ha försvarat marginalerna väl under andra kvartalet visar nu flera bolag även på ökad framtidstro genom att återinföra uteblivna utdelningar från i våras, om än i många fall på en lägre nivå. Likaså har flera bolag börjat återköpa aktier och även genomföra emissioner, bland annat för uppköp. Dessa åtgärder tillsammans med förhoppningen om fortsatta förvärv, utdelningar under nästa år och att räntorna antas vara låga under lång tid bidrar till att marknaden ser 2020 som ett förlorat år och istället blickar framåt.

 

OMXS30

Höjda vinstförväntningar för de svenska storbolagen

imagefs8kg.png

Snart Q3-rapporter: Kan marknadens förväntningar överträffas?

Som alltid är aktiemarknaden framåtblickande och bolag med högre förväntad tillväxt har premierats framför mera stabila värdebolag. Samtidigt som det är många av värdebolagen som visat på motståndskraft och nu återinför utdelningar såsom Essity och ICA-Gruppen. Under kommande rapportperiod blir det onekligen intressant att se om de högt värderade bolagen klarar att infria förväntningarna. Mycket talar för att det kan bli stora rörelser i enskilda aktier.

Marcus Tengvall

Investeringsstrateg

Fredrik Lundqvist

Förvaltare S&P Nordiska Aktier

 

PORTFÖLJFÖRVALTNING - STRATEGI

Kraftiga prisrörelser skapar ofta möjligheter


Årets marknadsutveckling har bjudit på goda investeringsmöjligheter och vi har lyckosamt kunnat utnyttja några av dessa. Vi upplever att flera sådana möjligheter kan komma att ges framöver i takt med att de finansiella marknaderna börjar ta ut svängarna lite väl mycket. Såväl i aktier, räntor som inom alternativa tillgångsslag.

Året har så här långt utvecklats dramatiskt i flera avseenden. Inledningen var stark med relativt höga förväntningar om en konjunktur som skulle förbättras. Coronapandemin slog dock undan benen för prognoser om en hygglig tillväxt och en mörk och osäker framtid speglades på finansmarknaderna innan samordnad finans- och penningpolitik kunde återskapa förtroendet.

Bolagen har agerat snabbt och anpassat sig till ett delvis nytt läge och överraskade positivt för det andra kvartalet. Samtidigt har den värsta oron passerat i takt med ökad kunskap och förhoppningar om ett vaccin. Börserna har på kort sikt varit starkare än tidigare bedömts och redan återhämtat och i viss mån överträffat nivåerna före pandemiutbrottet.

Kraftiga prisrörelser skapar investeringsmöjligheter

Vinstprognoserna är optimistiska inför kommande år och marknadens förväntansbild är att vinstprognoserna ska överträffas, i linje med årets andra kvartal. Den snabba uppgången i riskvilja och följande kursuppgångar har dock övergått i ett något dämpat humör på sistone i spåren av ökad smittspridning och rädsla för en andra virusvåg.

Det har lett till stora rörelser på de finansiella marknaderna oavsett tillgångsslag. Större prisrörelser öppnar oftast upp för olika investeringsmöjligheter, något som vi bland annat drog fördel av i våras när vi höjde aktier från undervikt till neutral.

Vi får in starka signaler, som bekräftar vår syn, på att den successiva återstarten av ekonomierna nu sker. Det återstår dock att se huruvida en ny stark konjunkturcykel håller på att ta vid eller om det handlar om en utdragen och svagare återhämtning. Vi förväntar oss ytterligare finanspolitiskt stöd, vilket vi bedömer är nödvändigt för att inte återhämtningen ska tappa fart. Riskbilden för den globala ekonomin är dock fortfarande omfattande även om och när coronaviruset hamnar under kontroll. Lägg därtill Brexit, ett amerikanskt presidentval och inte minst handelsrelationen mellan Kina och USA som mycket väl kan få marknaderna att skaka till under hösten.

Kraftiga prisrörelser öppnar ofta upp för möjligheter

imaget7zr9.png

Kraftiga prisrörelser öppnar ofta upp för diverse investerings-möjligheter oavsett tillgångsslag.

Marknaderna har en tendens att ta ut svängarna ordentligt

Årets marknadsutveckling har bjudit på goda investeringsmöjligheter och vi har lyckosamt kunnat utnyttja några av dessa. Efter det ekonomiska tvärstoppet i våras finns nu förutsättningar för en expansionsfas, mycket tack vare ökade finans- och penningpolitiska stimulanser och kontroll på den fortsatta smittspridningen. Historiskt sett har de finansiella marknaderna en tendens att ta ut svängarna ordentligt, vilket öppnar upp för fortsatt goda investeringsmöjligheter inom alla tillgångsslag som vi bevakar. Samtidigt har centralbankerna tagit en aktiv roll för att tillse att det finns likviditet, vilket ger ett gynnsamt klimat för risktillgångar.

 

Dick Ingvarsson

InvesteringsstrategINVESTERINGSRÅDGIVNING - TEMA

Danska obligationer kräver duktig förvaltare


Danska bostadsobligationer är väldigt speciella i sin utformning. För en kompetent förvaltare finns dock goda möjligheter till bra avkastning. Vi rekommenderar SEB Danish Mortgage Bond Fund.

Den danska marknaden för bostadsobligationer är på flera sätt speciell. Marknaden är den största i Europa, före både Tyskland och Frankrike, och nästan dubbelt så stor som den svenska bostadsobligationsmarknaden trots en befolkning som knappt överstiger hälften av Sveriges. Marknaden är också mycket gammal, mer än 200 år, men har ännu inte drabbats av några konkurser.

En stor skillnad mot svenska bostadslån är att varje individuellt lån kopplas till en specifik standardiserad obligation med en fast eller rörlig ränta och med en speciell löptid. Dessa obligationer är i sin tur noterade på den danska obligationsbörsen som är både transparent och mycket aktiv. Bankerna fungerar mer som en administratör av lånen än en motpart.

Bundna lån kan lösas i förtid

De danska bostadsobligationerna har, då de har säkerhet i bostäder, en mycket låg risk och ett kreditbetyg på AAA vilket är det högsta som kan uppnås. Belåningsgraden är i genomsnitt omkring 65 procent. Ungefär en tredjedel av marknaden består av obligationer som kan lösas in i förtid och här uppstår ett, för oss svenskar, speciell företeelse. Beroende på räntans utveckling och priset på obligationen som lånet är kopplat till, kan en låntagare i vissa lägen konvertera sitt lån och erhålla betalning om obligationspriset skulle vara under det nominella värdet.

Denna möjlighet för låntagaren att lösa lån i förtid ger en förlust för investeraren och därför betalas den här typen av obligationer med en premie som ger en högre avkastning så länge den inte återbetalas i förtid.

Marknaden för danska bostadsobligationer är komplex och det krävs modeller och kunskap för att kunna ger en överavkastning mot den övriga obligationsmarknaden. Men för en duktig förvaltare som kan välja rätt obligationer finns möjlighet att ge en mycket god avkastning i förhållande till risken. Danska pensionsfonder är stora investerare i den här typen av obligationer vilket borgar för stabilitet och likviditet.

 

Danska bostadsobligationer har gått starkt över tid

imageyltno.png

Danska bostadsobligationer har visat på en stark utveckling över tid.

Hög avkastning för att vara AAA-obligationer

SEB Danish Mortgage Bond Fund investerar huvuddelen, omkring 80 procent, av kapitalet i danska bostadsobligationer och har idag en löpande avkastning på cirka 1,50 procent vilket är mycket högt för en fond med AAA-obligationer.

Fonden har historisk haft en avkastning som varit betydligt bättre än för traditionella obligationsfonder. I dagsläget är 2/3 av fondens kapital placerat i obligationer med möjlighet till förtidsinlösen och den är valutasäkrad mot svenska kronan.

Thomas Grönqvist

Investeringsstrateg

 

Kontakta oss