Tvistlösning

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Vid tvist

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Telefon: 08-508 860 00 
Webbplats: www.arn.se

Om en tvist skulle uppstå mellan dig och Söderberg & Partners finns möjlighet att få denna prövad i allmän domstol. Eftersom Söderberg & Partners är registrerat i Stockholm vänder du dig i första hand till Stockholms Tingsrätt.

Stockholms Tingsrätt

Adress: Box 8307, 104 20 Stockholm 
Telefon: 08-561 650 00
E-post: stockholms.tingsratt@dom.se 
Webbplats: www.stockholmstingsratt.se