Skip to main content Skip to main navigation

Tvistlösning

Tvistlösning

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

 

Allmänna reklamationsnämnden - (ARN)

Telefon: 08-555 017 00
Webbplats: www.arn.se

Om en tvist skulle uppstå mellan dig och Söderberg & Partners finns möjlighet att få denna prövad i allmän domstol. Eftersom Söderberg & Partners är registrerat i Stockholm vänder du dig i första hand till Stockholms Tingsrätt.

 

Stockholms Tingsrätt

Adress: Box 8307, 104 20 Stockholm 
Telefon: 08-561 650 00
E-post: stockholms.tingsratt@dom.se 
Webbplats: www.stockholmstingsratt.se

Kontakta oss