Skip to main content Skip to main navigation

Vikten av synlig och tydlig finansiell HR-information

En stor utmaning idag är att nå ut med finansiell information. Forskning visar på att människor har svårt att ta till sig informationen – något som försvårar beslut som rör både privatekonomin och verksamheter. Personalkostnaderna för ett tjänsteföretag utgör ca 70 % av företagets kostnader, trots det har många företag svårt att synliggöra informationen och förstå värdet bakom siffrorna.

 

Play

Kontakta oss