Rådgivning för dig som företagare

Vi hjälper dig som företagare att fatta välgrundade beslut i frågor som påverkar ditt företags ekonomi och framtid. Självklart kan din rådgivare också hjälpa dig med din privata ekonomi. Inom Söderberg & Partners paraply har vi samlat specialistkompetens inom bland annat kapitalförvaltning, pension och försäkringar, juridik, skatterådgivning och finansiell planering. Vi hjälper även till med företagstjänster som bokföring och redovisning. Det innebär att vi kan erbjuda dig en helhetslösning för just dina behov – så att du får en enklare vardag.

Sveriges nöjdaste kunder

Vi är Sveriges främsta Private Banking-aktör, enligt Kantar Sifo Prosperas årliga undersökning.
Läs mer 

Personlig förmögenhets­rådgivning

Som kund hos oss får du en personlig rådgivare som blir din främsta kontaktperson. Dina unika behov, förutsättningar och mål är utgångspunkten i vårt samarbete, där vi strävar efter att utveckla den fulla potentialen i ditt kapital.

Transparent prissättning

Hos oss finns inga dolda avgifter. Vi vill att det ska vara enkelt för dig att förstå hur vi tar betalt. Därför har vi en transparent prismodell som innebär att du betalar ett fast arvode för våra tjänster. Dessutom påverkas vi inte av ersättningar från fond- och produktbolag eller courtage på transaktioner i vår rådgivning.

Gedigen analys

Vi vill att du ska känna dig trygg med de råd vi ger dig och hur vi förvaltar ditt kapital. Därför ger vi dig som kund tillgång till de analysunderlag som alla våra råd och rekommendationer bygger på.

Kapitalförvaltning för företag

Hur vill du att ditt företags kapital ska förvaltas? För att du ska kunna ta ett välgrundat beslut behöver du först överväga risknivå, investeringsstrategi, förvaltningsform och hållbarhetspreferenser. Med en rådgivare vid din sida blir detta betydligt enklare. Då får du hjälp att ta analysdrivna beslut och skapa en långsiktig strategi. Och oavsett vilken typ av förvaltning du väljer, säkerställer vi att placeringarna följer den strategi som vi har skapat tillsammans.

Läs mer om kapitalförvaltning

Rådgivning för institutioner

Vi erbjuder finansiell rådgivning mot institutionella kunder som kommuner, regioner, pensionsstiftelser, bolag, försäkringsbolag och fackförbund. Hos oss får ni skräddarsydda lösningar och hjälp med helheten. Vi kan hjälpa till med samtliga delar i er finansiella situation: investeringsrådgivning, försäkringsrådgivning samt skuldförvaltning, vilket vi är unika med.
LÄS MER OM Institutionell rådgivning 

Vad behöver ditt företag hjälp med?

Inom Söderberg & Partners paraply finns specialistkompetens inom en mängd områden, för att kunna erbjuda dig en helhetslösning för ditt företag. Du kan få hjälp med allt från pension till skatterådgivning och juridik.

Skatterådgivning & finansiell planering

Behöver du skatterådgivning? Våra skatteexperter vägleder dig genom din situation och ger dig tydliga råd. Allt för att du ska kunna känna dig trygg med att du betalar rätt skatt på rätt sätt.

Läs mer om vår Skatterådgivning

Familjejuridik

Många av våra kunder vill även ha hjälp med privatjuridiska tjänster. Våra jurister är specialiserade inom ekonomisk familjerätt, arvsrätt och förmögenhetsrätt. Tilllsammans ser vi över vilka behov som finns av juridiska dokument, utifrån din familjesituation.

Läs mer om Familjerätt

Bokföring, redovisning & administration

Som företagare kan det vara svårt att hinna med all administration och samtidigt ha full insikt i företagets ekonomi. Vi erbjuder dig därför ett helhetskoncept där du kan outsourca hela eller delar av din ekonomiavdelning till oss.

Då kan du känna dig trygg med att ditt företags ekonomi hanteras på ett optimalt sätt. Samtidigt som du får mer tid till att utveckla och driva ditt företag.

Läs mer om ekonomisk administration

Stiftelsetjänst

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa stiftelser med bokföring och administration. Vi kan även hjälpa dig med utbetalning av stipendier och beviljade medel, inskickning av kontrolluppgifter, anslagshantering, arkivering och myndighetskontakter.

Läs mer om vår stiftelsetjänst

Pension & försäkringar

Behöver du hjälp att se över din privata pension eller företagets pensionslösning? Eller vill du se över företagets försäkringsskydd? Våra experter hjälper dig med planering och rådgivning i dessa processer, så att du och dina anställda kan vara trygga både idag – och i framtiden.

Tjänstepension för företagFöretagsförsäkringar

Krediter & lån

Behöver du låna kapital? Vi kan hjälpa dig att hitta rätt finansieringslösning för just dina behov.

Entreprenörs­­service

Som entreprenör står du ofta ensam inför viktiga finansiella och juridiska beslut som kan få stora konsekvenser för hela din verksamhet. Men det behöver inte vara så. Med vår Entreprenörsservice, finns vi här för dig. Vi kan hjälpa dig med både företagets och din privata ekonomi. Dessutom kan du få hjälp med alla de juridiska frågor som uppstår längs vägen.

UPPTÄCK VÅR ENTREPRENÖRSSERVICE

Hållbara val

Hur ditt kapital investeras påverkar inte enbart din avkastning, utan har även potential att påverka miljön, samhället och människors arbetsvillkor. Avkastning och hållbarhet går hand i hand. Förvaltare som är duktiga på att undvika risker och hitta möjligheter kopplat till hållbarhet kan också skapa värde för dig som kund. För att göra det enklare för dig att jämföra olika alternativ med hänsyn till dina personliga preferenser, tillhandahåller vi detaljerade och relevanta hållbarhetsanalyser.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete 

Vi hjälper våra kunder till toppen

Vi har utnämnts till Sveriges främsta Private Banking-aktör i Kantar Sifo Prosperas årliga undersökning. En utmärkelse som bygger på betyg från de svenska private banking-aktörernas egna kunder.

För att kora Sveriges främsta Private Banking-aktör har Kantar Prospera genomfört 600 telefonintervjuer med svenskar som anlitar förmögenhetsförvaltare. Betyget bygger på en sammanvägning av svar på frågor med 10-15 olika kundnöjdhetsparametrar. Detta resulterar sedan i ett kundnöjdhetsmått. Skalan i frågorna går från 1. ”Mycket missnöjd” till 5. ”Mycket nöjd”.

Vi placerades på första plats inom kategorierna: Personliga kontakter, Nyheter & marknadsinformation, IM-kompetens, Löpande råd, Serviceinriktad, Rapportering, PB lösning set-up och Etniska normer.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om vårt Wealth Management-erbjudande?
Kontakta oss här