Söderberg & Partners Trafikljusrapport: Se upp för rött ljus!

13 mars 2015
Rött, gult eller grönt ljus. Enklare kan det knappast bli. Kanske är det förklaringen till att Söderberg & Partners Trafikljusrapport har fått ett sådant genomslag. Rapporten släpptes den 5 mars.

– Vi vill göra det så enkelt som möjligt för alla sparare att hitta rätt bland alla placeringsalternativ. Tyvärr finns det fortfarande många produkter ute på marknaden som borde förpassas till papperskorgen, berättar Walter Nuñez, produktanalyschef på Söderberg & Partners, och fortsätter:

– Genom Trafikljusrapporten hoppas vi att vi kan bidra till att spararna hittar rätt. Vi vill även sätta press på finansbranschens aktörer att förbättra sig, säger han.

Omfattande analyser bakom rapporten

Även om Trafikljusrapporten är enkel att ta till sig, ligger ett minst sagt digert analysarbete bakom rapporten. Varje kvartal utvärderar Söderberg & Partners analytiker alla produkter och marknader med hjälp av trafikljussystemet. Och en gång per år sammanfattas dessa analyser i Trafikljusrapporten som släpptes i början av mars. Rapporten finns digitalt här

Trafikljusrapporten lyfter fram de bästa aktörerna inom varje kategori, som bästa fondbolag, livbolag och fondförsäkringsbolag. I år utsågs SPP till bästa fondförsäkringsbolag, Skandia Liv till bästa livförsäkringsbolag och Vontobel Asset Managent korades till årets fondbolag. Garantum vann priset som bästa arrangör av strukturerade produkter.

Enligt Walter Nuñez är ett annat viktigt syfte med trafikljusrapporten att utvärdera om Söderberg & Partners råd med grönt, gult respektive rött ljus har medfört att spararna har fått bättre avkastning. Helt enkelt att utvärdera sina egna råd.

– Det känns bra att utifrån fakta kunna konstatera att alla som har följt våra rekommendationer också har fått bättre avkastning. Röda och gula produkter och bolag har presterat sämre än våra gröna rekommendationer, säger Walter Nuñez.

Trender på marknaden

Vissa livförsäkringsbolag har suttit i en rävsax. Fallande aktiemarknader i kombination med fallande räntor medförde att livbolagens tillgångar minskade i värde samtidigt som skulderna ökade eftersom räntan föll. Men Finansinspektionen satte stopp för denna dödsspiral genom att sätta ett golv för hur låg den långsiktiga räntan kan vara i värderingen av livbolagens skulder. 

– De senaste åren har livbolagen haft en mycket bra utveckling som drivits av stigande aktiemarknader och fallande räntor. Nu är återbäringarna rekordhöga, men fortfarande finns livbolag som vi ger rött ljus, säger Walter Nuñez. 

Bland fondförsäkringsbolagen är trenden tydlig. De bolag som erbjuder många fonder har ökat antalet fonder. Samtidigt har bolagen som arbetar med att erbjuda ett begränsat utbud blivit ännu mer selektiva.

– För spararna har det blivit ännu viktigare att hitta det bolag som passar ens preferenser, säger Walter Nuñez. 

Trafikljusanalysen av fondförsäkringar är uppdelad i tre delar: Fondselektering, fondutbud och kostnad. Det innebär till exempel att sparare som vill ha det billigaste sparandet ska titta i en kategori, medan de som vill ha kvalitetsfonder ska leta i den kategorin. Nordnet, Avanza, SPP och AMF har låga avgifter. Handelsbanken, AMF och SPP erbjuder god fondselektering.

Rekordår för fondmarknaden, men se upp

Fondmarknaden hade ett rekordår 2014 med det högsta nettosparandet någonsin. Pengarna placerades främst i bland- och obligationsfonder. Enligt Walter Nuñez beror det på att spararna har blivit mer riskmedvetna, vilket han ser som positivt. Men Walter Nunez höjer ett varningen finger. Räntorna är extremt låga och på sikt kommer de att vända upp. 

– Hur mycket lägre kan räntorna egentligen falla? När de vänder upp kan det resultera i negativ avkastning i långa obligationsfonder, vilket sparare bör vara medvetna om, säger han.

Trafikljusrapporten analyserar även de globala aktiemarknaderna. Europa utsågs till årets aktiemarknad 2015, bland annat som en följd av ECB:s expansiva penningpolitik. 

– Det kraftiga tillgångsköpsprogrammet bör gynna aktieplaceringar. Vi förväntar oss även en gynnsam vinstutveckling för börsbolagen tack vare en svagare valuta och god draghjälp från den amerikanska ekonomin, säger Walter Nuñez. 

Fakta: Grönt, gult eller rött?

Gröna produkter innebär att Söderberg & Partners rekommenderar dessa produkter. Betyget innebär en kvalitetsstämpel och att produktens kostnader är rimliga.

Gula produkter är medelmåttiga, men kan vara intressanta för sparare med speciella önskemål.

Röda produkter har omotiverat höga kostnader eller andra egenskaper som gör att vi avråder från investering.