5 tips - pensionsspara smart som egenföretagare

10 nov. 2023
Nio av tio anställda får tjänstepension från sin arbetsgivare, vilket kommer att stå för en betydande del av din framtida inkomst. Om du är egenföretagare måste du själv avsätta pengar till din tjänstepension och säkerställa att du får den levnadsstandard som du önskar som pensionär. Vad är viktigt att tänka på för att pensionsspara smart som egenföretagare? Vi delar med oss av fem snabba tips som hjälper dig att nå ditt pensionsmål.

Så får du bästa tänkbara tjänstepension som egenföretagare

Idag får nästan 9 av 10 medarbetare tjänstepension från sin arbetsgivare. För de allra flesta kommer tjänstepensionen vara en betydande del av den totala pensionen. Speciellt eftersom nivån på tjänstepensionsinbetalningarna har ökat inom flera kollektivavtal de senaste åren. Så hur kan du på bästa sätt spara till en bra tjänstepension som tryggar din framtid som egenföretagare?

Det är du själv som behöver ta tag i ditt pensionssparande, om du är egenföretagare. Tänk på att göra det så tidigt som möjligt, för att säkerställa att du får en bra levnadsstandard som pensionär. För att du inte ska hamna efter jämnåriga som får tjänstepension från sin arbetsgivare, är det viktigt att du skapar en väl genomtänkt plan för att nå ditt pensionsmål.

Nu kan du pensionsspara effektivt och enkelt som egenföretagare

Egenföretagare kan numera teckna en pensionsplan relativt enkelt. Administrationen för detta, som tidigare har varit tidskrävande, har blivit både enklare och mer digitaliserad. 

Att pensionsspara som egenföretagare är inte bara viktigt för att trygga din framtid rent ekonomiskt – det är även ett förmånligt sätt att ta ut pengar från ditt företag. När du gör en avsättning till din tjänstepension, utgår nämligen inga sociala avgifter, vilket du behöver betala när du som egenföretagare istället tar ut lön. För pensionsavsättning betalar du in en särskild löneskatt som är cirka 6 procent lägre än avgifterna som du betalar vid löneutbetalning. Om du planerar uttaget av lön med hänsyn till beloppsgränsen för max avsättning till tjänstepension, kan du som egenföretagare pensionsspara förmånligt.

Det finns dock några beloppsgränser du behöver förhålla dig till. Så vad är den maximala avsättningen till tjänstepension som du som egenföretagare kan göra? Du får göra skatteavdrag för pensionssparande upp till 35 procent av din lön. Den högsta pensionsgrundande inkomsten är 7,5 inkomstbasbelopp (2023), efter avdrag för allmän pensionsavgift. Det innebär att du som är egenföretagare och har möjligheten, kan ta ut en lön på 49 967 kronor per månad före skatt, för att möjliggöra en maximal avdragsgill pensionsinbetalning under 2023. 

Vi på Söderberg & Partners ser dock att många egenföretagare inte nöjer sig med en standardprodukt. De vill istället skapa en pensionsplan som tar hänsyn till deras individuella önskemål och behov. Det kan handla om ett anpassat försäkringsskydd, storleken på sparandet eller specifika hållbarhetspreferenser. Ofta vill egenföretagen också få stöd och konsultation i dessa framtidsviktiga och komplexa frågor.  

Trygga framtiden med rätt försäkring för egenföretagare

För dig som är egenföretagare är det lika viktigt att se över ditt försäkringsskydd – som det är att få fart på ditt pensionssparande. Egenföretagaren behöver ofta en pensionslösning som inkluderar anpassade försäkringar. Hur skyddet ska se ut beror på din verksamhet, personliga behov och din familjesituation.

”Det går att skapa personliga och individanpassade skyddsnät för dig som är egenföretagare. Vi vet att det kan vara svårt att sätta sig in i och jämföra försäkringsvillkor för att undvika fallgropar och hål i ditt försäkringsskydd. Men det är därför vi finns – för att hjälpa dig att få den bästa tänkbara tjänstepension för egenföretagare. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa egenföretagare med tjänstepension och försäkringsskydd och kan vägleda dig i dessa komplexa frågor”, säger Mattias Koch, pensionsrådgivare på Söderberg & Partners.

För dig som egenföretagare, kan verksamheten snabbt bli lidande om du inte längre kan arbeta. I många fall hänger hela din inkomst på att du kan fortsätta leverera. Utöver att spara till din pension, behöver du därför säkerställa att du har ett skyddsnät som ger dig ersättning vid sjukskrivning eller olycka. Om du har familj som är beroende av din inkomst behöver du även se över att du har en försäkring som ger dina efterlevande ekonomiskt stöd vid dödsfall.  

Tänk även på att en sjukförsäkring kan komplettera den ersättning som du som egenföretagare får från Försäkringskassan om du skulle bli sjuk. Detta inkomstskydd är ofta enkelt att teckna som komplement till ett tjänstepensionssparande, precis som det ekonomiska skyddet till dina efterlevande. För att trygga din inkomst, för dig själv och familjen, är det vanligt att inkludera en sådan försäkring som egenföretagare, vilket blir en del av din pensionsplan.  

En sjukvårdsförsäkring ger dig snabb tillgång till kvalificerad vård när det behövs. På så vis ökar du dina chanser att kunna återvända till arbetet snabbare. Försäkringen kan även förebygga sjukskrivning genom att erbjuda stöd och rådgivning i ett tidigt skede.

Om du skulle råka ut för en olycka, kan en olycksfallsförsäkring ersätta dig för oväntade kostnader som kan uppstå till följd av olyckan. Det kan handla om kostnader för resor i samband med läkarbesök, längre sjukhusvistelse, medicin, rehabilitering och terapi. En sådan försäkring kan även ge dig ersättning om du drabbas av funktionsnedsättning till följd av en olycka. För att säkerhetsställa vilket riskskydd du behöver kan det vara klokt att ta hjälp av en rådgivare.  

5 tips för en tryggare framtid som egenföretagare  

 1. Ta tag i ditt pensionssparande och trygga framtiden som egenföretagare. 
  Som egenföretagare ansvarar du själv för din tjänstepension. Många egenföretagare missar detta, vilket kan resultera i en lägre levnadsstandard som pensionär. Ju tidigare du tar tag i din pension – desto större möjligheter har du att påverka den. Börja med att se över hur din pensionsprognos ser ut idag. Vilka åtgärder krävs för att du ska nå hamna i rätt kurs för att nå ditt pensionsmål?
 2. Ta ut lön och planera för förmånliga avsättningar till din tjänstepension. 
  Kom ihåg att det är viktigt att du tar ut lön eftersom det är en förutsättning för att du ska tjäna in pengar till din allmänna pension. Om du som egenföretagare ska få samma allmänna pension som en anställd med månadslön, behöver du ta ut lön eller överskott samt betala avgifter och skatter. Att avsätta pengar till din tjänstepension, är ett förmånligt sätt att ta ut pengar ur företaget. Kom ihåg att max avsättning till tjänstepension (för egenföretagare som vill kunna göra skatteavdrag) är 35 procent av din lön. 
 3. Se över ditt försäkringsskydd – vad händer om du inte längre kan arbeta? 
  Vad händer om du blir sjukskriven och vem får dina pengar om du går bort? Försäkringar som skyddar dig och dina efterlevande i händelse av sjukdom eller dödsfall, är ofta kopplade till pensionen. Väldigt få vet vad dessa försäkringar innebär trots att de kan vara helt avgörande för din framtid om olyckan skulle vara framme. Se därför över att du inte är under- eller överförsäkrad – utan har rätt försäkring för egenföretagare.
 4. Se över avgifterna i ditt pensionssparande. 
  Många aktörer på pensionsmarknaden tar ut en avgift som dras på det totala beloppet på ditt pensionskonto varje år. Vid första anblick kan det se ut som små belopp men över tid slår det ofta hårt mot den slutgiltiga pensionen. Får du verkligen den service som du betalar för? 
 5. Skapa förutsättningar för bra avkastning. 
  Se till att du har förutsättningar för en så hög riskjusterad avkastning som möjligt. Utgå från vilken risk du klarar av att ta och ta välgrundade investeringsbeslut som utgår från data och analys. Om du inte har den tid, intresse eller kunskap som krävs, kan du ta hjälp av en rådgivare.

Vill du få hjälp att pensionsspara smart som egenföretagare?

Tillsammans med en rådgivare kan du skapa en strategi för att på bästa sätt spara till din tjänstepension som egenföretagare. Vilket sätt som passar dig bäst, styrs av dina specifika förutsättningar och mål. Vi kan också hjälpa dig att jämföra den lösning du har idag med alternativ på marknaden.

Kontakta oss via formuläret nedan, så återkommer vi till dig. 

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.