Skip to main content Skip to main navigation

Bolagen som klarar sig bäst på börsen över sommaren

Analys

Bolagen som klarar sig bäst på börsen över sommaren

24 juni · 2019

Det är inte bara vi människor som tar semester under sommaren. Även kapitalet på börsen brukar historiskt sett slå av på tempot under sommarmånaderna och bjuda på en något mer blygsam avkastning under denna period jämfört med resten av året. Men, det finns sektorer och bolag som tenderar att prestera betydligt bättre än marknaden i stort under sommaren. 

Den gamla börsdevisen ”Sell in May and go away” påstås vara ett flera hundra år gammalt uttryck som härstammar från slutet av 1600-talets England. Det sägs att förmögna investerare i London sålde sina aktier över sommarmånaderna eftersom de inte kunde övervaka sina positioner under semestern. Säljtrycket på aktier resulterade ofta en i svag börsutveckling under denna period och konsekvensen var att man råddes att hålla sig borta.

Även om finansmarknaderna ser fundamentalt annorlunda ut idag lyckas det klassiska uttrycket alltjämt hålla sig relevant. Historiskt har Stockholmsbörsen genererat en genomsnittlig negativ avkastning under sommarmånaderna och avkastningen tenderar, generellt sett, vara svagare då i förhållande till resterande delen av året. Trots det förekommer det historiskt sett fler sommarperioder med positiv avkastning än negativa.

En förklaring till de historiskt svaga sommarperioderna är att handelsvolymerna på börsen minskar under denna period. Den tunna handeln gör dessutom marknaden något mer överkänslig för politiska och ekonomiska nyheter. Det är också vid denna tidpunkt som många investerare börjar ifrågasätta bolagens helårsprognoser. En avslutad utdelningssäsong kan också bidra till ett allmänt svalt intresse för aktier under sommarmånaderna.

Stark start på året – stark sommar

En positiv börsutveckling i inledningen på året har historiskt ofta följts av en positiv börsutveckling även under sommarmånaderna. Historiken talar således för att vi mycket väl kan få se en positiv börsutveckling även under sommaren 2019.

Defensiva sektorer och storbolag har utvecklats bättre

Historiskt sett kan vi konstatera att sektorer av mer defensiv karaktär överlag haft en något bättre utveckling över fler sommarperioder än sektorer av mer cyklisk karaktär. Samtidigt har genomsnitt- och medianavkastningen i många fall också varit bättre bland defensiva sektorer. Bland annat kan vi se att den mer offensiva teknologisektorn i genomsnitt genererat en negativ avkastning över sommaren medan hälsovårdssektorn, som kan anses vara av mer defensiv karaktär, i genomsnitt utvecklats positivt.

Vid jämförelse av stora respektive små bolag kan vi se att de större bolagen oftare utvecklas positivt under sommarmånaderna. Men när börsen väl går upp, är det småbolagen som tagit täten och genererat en högre genomsnittlig avkastning under sommarmånaderna. Säsongsmönstret speglar alltså till viss del börsen generellt, där storbolagen ofta utgör en tryggare investering men där den som söker mer risk med fördel kan investera i de mindre bolagen och över tid erhålla en högre avkastning.

Bolag som historiskt presterat bra över sommarmånaderna

Av bolagen som vi bevakar inom OMXS30 har vi tagit fram de bolag som historiskt har utvecklats bäst, både i förhållande till resten av året men också i förhållande till index. Filtrerat på andelen av somrar med positiv utveckling relativt index, framgår det att defensiva bolag, över tid, har presterat bättre under sommarmånaderna än mer cykliska aktier. I tabellen nedan finns en sammanställning över de parametrar vi tittat på och de bolag som vi analyserat under sommarmånaderna.

Perioden som ligger till grund för analysen är baserad på tillgänglig index- och kursdata som sträcker sig från 1996 (indexnivå) och 2001 (sektornivå).

Om du vill veta mer om analysen och hur börsen brukar bete sig under sommaren kan du lyssna på en längre intervju med vår investeringsstrateg Dick Ingvarsson i Ekonomiekot här.

10 maj 2021

Veckoanalys | Vecka 19

10 maj · 2021


Dubbla signaler från Yellen skapar oro på marknaderna

När rapportsäsongen ebbar ut och fokus skiftar till makrosignalerna skapade otydliga signaler från finansministern i USA förvirring på marknaderna. Samtidigt visar sentimentsindikatorer styrka men arbetsmarknadsstatistiken i USA kan bromsa Feds eventuella åtstramningsplan.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Efter en intensiv rapportperiod skiftar fokus till makroekonomin och USA:s finansminister Janet Yellen skrämde världens börser i och med ett uttalande om att ekonomin kan behöva lite högre räntor för att inte överhettas. Även om hon senare mildrade och förtydligade uttalandet är det en påminnelse om att styrräntor kommer att höjas framöver som en effekt av den stigande inflationen. Fler länder tar viktiga steg för att öppna gränser och tillåta resande vilket har bidragit till ökad efterfrågan på bränsle och oljepriset har fortsatt upp till nära $70/fat. Generellt har råvarupriserna visat styrka och takten på prisökningarna är nu bland de högsta på 40 år vilket eldar på inflationsförväntningarna. Den amerikanska tioårsräntan har stigit en aning på högre inflationsförväntningar och handlas strax under 1,60. Fed kommer kommunicera kring minskade obligationsköp långt före räntan ens övervägs att lyftas. Vi ser det som möjligt att signaler om detta förekomma redan i augusti/september då historien har visat att Fed brukar annonsera större initiativ i samband med den årliga konferensen i Jackson Hole (i slutet av augusti). 

S&P 500 index
USAMakrostatistik

Sedan pandemiutbrottet har framförallt  sentimentsindikatorer som inköpschefsindex visat styrka och det råder ett förhållandevis synkroniserat och gott humör bland inköpscheferna och nivåer överstigandes 50 förknippas med ekonomisk expansion. För svenskt vidkommande visade PMI-mätningen 69,1 i april, från reviderade 64,7 månaden före, vilket är den näst högsta nivån i indexets 26-åriga historia. Sedan bottennivån i april förra året har svenskt PMI-total ökat med 32,7 indexenheter, vilket är en betydligt snabbare uppgång jämfört med återhämtningen efter den globala finanskrisen 2008/09. Samma siffra i USA föll tillbaka något och Kinas inköpschefsindex för tjänstesektorn steg till 56,3 i april jämfört med 54,3 i mars. Samtidigt steg kinesiska export med 22 procent i under april, jämfört med samma månad föregående år, vilket var dubbelt så mycket som förväntat. Veckans avslutades med viktig data från arbetsmarknaden i USA. Precis innan den globala pandemin slog till uppvisade USA den lägsta arbetslösheten sedan 1969 och efter att under våren i fjol ha varit uppe på den högsta noteringen på över 90 år har den åter fallit, men är fortsatt tydligt förhöjd.  Sysselsättningsstatistiken blev lite av en besvikelse när 266 tusen nya jobb skapades mot väntade en miljon. Det innebär att arbetslösheten steg till 6,1 procent mot väntade 5,8 procent, vilket kan sätta käppar i hjulen för Feds eventuella åtstramningsplan.

USA: Antalet sysselsatta fortsatt långt färre än före krisen
Antal sysselsatta utanför jordbrukssektorn (NFP, miljoner personer)

imagegu2c.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Trots en mycket stark rapportsäsong har marknaderna inte fortsatt att handlas distinkt högre utan de senaste veckorna har snarare präglats av vinsthemtagningar och en mer slagig utveckling. Marknaderna tvekar sannolikt om huruvida det kan bli så mycket bättre resultatmässigt för bolagen och hur centralbankerna ska lyckas med konststycket att normalisera penningpolitiken. Sambandet mellan utvecklingen på aktiemarknaderna och centralbankernas balansräkningar har varit väldigt tydligt och penningpolitiken är därför av central betydelse för den fortsatta utvecklingen. Kommunikationen från centralbankerna är dock att nuvarande politik ligger fast och att det är bättre att ta i för mycket än för lite, vilket blev tydligt för snart ett år sedan i samband med pandemiutbrottet. Samtidigt vittnar den pågående rapportperioden om att flertalet industribolag upplever ett högt efterfrågetryck och har flaskhalsar i produktionen på grund av komponentbrist. Pristrycket är tydligt uppåt och exempelvis halvledarbristen bedömer flera bolag blir bestående under året vilket ger ökad osäkerhet i prognoserna, trots den generellt starka efterfrågesituationen.

 

Penningpolitiken är central för finansmarknaden
MSCI AC World & centralbankernas balansräkning (USA, Europa, Japan och Kina)

image5vbh6.png

Makrostatistik

Veckan bjuder på omfattande makrostatististisk information och imorgon, tisdag, presenteras tyska ZEW-index. I den pandemipräglade tillvaron har nulägeskomponenten varit rejält pressad samtidigt som förväntningarna dragit iväg uppåt beträffande framtidsutsikterna. I takt med att vaccineringsprogrammen trots allt fortlöper och restriktionslättnar kan skönjas bör nulägeskomponenten förbättras. Från USA presenteras statistik från NFIB, vilket är en mätning över de amerikanska småföretagarnas framtidssyn. Småföretagare har i många fall, med koppling till tjänstesektorn, en mycket utmanande situation under pandemirestriktioner. Veckans kanske viktigaste makrostatistik ur ett marknadsperspektiv är dock det amerikanska inflationsutfallet vilket offentliggörs på onsdag. Föregånde månad visade på ett inflationstryck på hela 2,6 procent och nu förväntas inflationen, konsumentprisindex,  uppgå till 3,6 procent år över år. Vi bedömer att utfallet kommer att tilldra sig ett betydande marknadsintresse och ge fortsatta spekulationer och bedömningar om centralbankernas kommande agerande. En tillfälligt hög inflation är dock helt enligt förväntningarna  pga av baseffekter och stora rörelser i energipriserna. Veckan avslutas med detaljhandelsstatistik, vilken bedöms ha stigit med hela 9,8 procent på månadsbas, samt industriproduktion från USA.

ZEW-indikator
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Josemaria, Traton

Utl. rapporter

HTC (prel datum)

Övrigt

Stämmor: Episurf Medical, Hästkällaren (extra), Imint, Latour, Medcap, NCAB, Nilörn, Real Holding, Sedana Medical, Sens (extra), Topright, Veoneer, Öresund

Exklusive utdelning:  AAK (2:30 SEK), Probi (1:10 SEK), Scandi Standard (1:25 SEK)

Tisdag

Rapporter

Sweco (kl 7.20), Qliro (kl 7.30), Tethys Oil (kl 7.30), Cint (kl 8.00), Lagercrantz (kl 8.00), Moberg Pharma (kl 8.00), Nibe (kl 8.00), Starbreeze (kl 8.00), Itab (kl 13.00), Arctic Paper, Kabe

Utl. rapporter

Alstom (kl 8.30), Acerinox, Davita (prel datum), Electronic Arts, GEA, Lending Club (prel datum)

Övrigt

Stämmor: Actic, Bahnhof, CDON, Equinor, FM Mattsson, Hifab, Idogen, Infrea, Inzile, Itab, Kabe, Kambi, , Knowit (ändrat datum från 29 april), Leo Vegas, Mackmyra,  Momentum, Nibe, Parans, m.fl.

Exklusive utdelning: Bluelake Mineral (aktier i Mezhlisa Holding), Latour (3:00 SEK), NCAB (5:00 SEK), Nilörn (2:00 SEK), Öresund (3:00 SEK, halvårsvis)

Onsdag

Rapporter

Ferronordic (kl 7.30), Bergman & Beving (kl 7.45), Ascelia Pharma (kl 8.00), Balder (kl 8.00), Better Collective (kl 8.00), Precise (kl 8.00), Bong, Cellink, Empir, Lundin Gold (efter kl 22), Wise Group

Utl. rapporter

Ahold, Allianz, Bayer, Commerzbank, Global Fashion Group, Prosieben, Salzgitter, Schaeffler, Softbank (prel datum), Thyssen Krupp, Toyota (prel datum)

Övrigt

Stämmor: Autoliv, Balder, C Security, Empir, Greater Than, Hemcheck, Kindred, LC-Tec, Qleanair, Spermosens, Starbreeze, Veg of Lund m.fl.

Exklusive utdelning: Bahnhof (0:75 SEK), Ferronordic (7:50 SEK), FM Mattsson (4:50 SEK), Kabe (3:00 SEK), Knowit (7:00 SEK), Momentum (1:50 SEK), Nibe (1:55 SEK), Prevas (2:00 SEK) m.fl.

Stockholmsbörsen stänger kl 13:00

Torsdag

Rapporter

Africa Oil (efter kl 22), Calliditas 

Utl. rapporter

BT Group, Sumitomo Metal (prel datum), Telefonica, Teva (prel datum), Unicredit (prel datum), Walt Disney (efter USA-börsernas stängning)

Övrigt

Stämmor: Ayima

Köpenhamnsbörsen stängd 13-14 maj, Stockholms-, Oslo- och Helsingforsbörserna stängda 

Fredag

Rapporter

Stockwik (kl 8.00)

Övrigt

Stämmor: BW Offshore, Fluicell, Piezo Motor (extra, ändrat datum från 10 maj), Precise, Stockwik, Touchtech

Exklusive utdelning: B3 Consulting (0:90 SEK), Empir (0:65 SEK), Epiroc (prel första handelsdag utan rätt till inlösen 3:00 SEK per aktie), Kindred (0:330 GBP), Qleanair (1:30 SEK) m.fl.

Köpenhamnsbörsen stängd 13-14 maj

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Månadsutblick maj

7 maj · 2021


Medvinden fortsätter på världens börser men vad skulle kunna hejda uppgången och få börserna på fall i den muntra och aktiemarknadsmässigt positiva miljö som råder? Samtidigt genomgår världen ett enormt teknikskifte och strukturella förändringar sker i konsumtionstrender. Det skapar goda förutsättningar för framtidsinriktade tematiska investeringar.

MARKNADS­KOMMENTAR

 

Fortsatt medvind på börsen

I takt med att nu även den tröga makrostatistiken, framför allt i USA, kommer in på rekordnivåer så fortsätter världens börser mot nya all-time high.

April månad fortsatt på det första kvartalets inslagna väg och börsuppgången var stark, särskilt i Sverige. I anslutning till sin 100:ade dag som president annonserade Biden den tredje delen i sitt BBB-program (The Build Back Better Agenda). Denna tredje del, American Families Plan, var tydligt inriktad mot ökat socialt skyddsnät och förbättringar för den minst bemedlade delen av befolkningen. Precis som utlovat i valrörelsen skall denna tredje del finansieras med höjda skatter för den rikaste delen av befolkningen, men inte ens förslaget om en dubblering av reavinstskatten skrämde aktiemarknaden i någon större utsträckning.

Bolagsrapporterna för årets första kvartal rullas i skrivande stund ut och det är generellt högt ställda förväntningar som bolagen dessutom överträffar ordentligt hittills. Den oro som tidigare funnits om att högre inköpskostnader skulle leda till sämre marginaler är inget vi ser tecken på än, men kanske kommer det längre fram under året, särskilt om man ska tro de signaler som ges från världens inköpschefsindex. Ser man till några av de mest tongivande amerikanska IT-jättarna Alphabet (Google), Amazon, Apple, Facebook och Microsoft så visade dessa bolag sammantaget en omsättningstillväxt på hela 41 procent jämfört med ifjol, samtidigt som vinsterna steg med fantastiska 105 procent. Det är inte bara de världsledande IT-bolagen som vittnar om en stark utveckling utan det gäller generellt brett över de flesta branscherna, möjligtvis fastigheter undantaget.

Vad kan få börsen på fall?

I denna muntra och aktiemarknadsmässigt positiva miljö, vad kan möjligtvis hejda uppgången och få börserna på fall? Bland de mer kända riskerna, även om de inte tillskrivs den högsta sannolikheten, är en eskalering av de geopolitiska riskerna och då framför allt mellan Kina och Taiwan. Den som trodde att USA skulle ändra utrikespolitisk riktning mot Kina med en ny president vid rodret har fått tänka om och Biden tillsammans med andra bundsförvanter har tydligt givit sitt stöd åt Taiwan. I teorin ska prisförändringar i börsindex spegla konfliktens påverkan på global BNP. I praktiken blir dock ofta rörelserna kortsiktigt oproportionerligt stora. Om vi skulle få se en eskalering av konflikten, med efterföljande börsfall, ser vi det närmare som ett bra tillfälle att öka på sin aktieexponering.

 

Geopolitiskt Risk Index (GPR)
USA och Kina (genomsnitt)

Förhöjda geopolitiska risker mellan USA och Kina.

En annan och mer konkret risk är centralbankernas agerande framöver. I takt med att konjunkturen förbättras så ökar marknadens oro för att centralbankerna, och då främst amerikanska Fed, ska minska med sina penningpolitiska stimulanser. En minskning av Feds stödköp av obligationer är ofrånkomlig vid någon tidpunkt framöver, men i den centralbanksdopade värld vi nu lever i blir förstås varje andetag om minskade stödköp en källa till oro. Än så länge är kommunikationen från Fed att detta inte leder till högre inflation men ju bättre makrostatistik vi nu får in, desto större blir trycket på Fed att ändra inriktning på sin penningpolitik.

Mats Gunnå

Investeringsstrateg

 

PORTFÖLJFÖRVALTNING - STRATEGI

 

Framtidens globala megatrender

Världen genomgår nu ett enormt teknikskifte som präglas av en väldig innovationskraft. Samtidigt ser vi strukturella förändringar i konsumtionstrender. Dessa faktorer utgör en bra grogrund för framtidsinriktade tematiska investeringar.

Vi kommer att få se en robust tillväxt ge stöd åt ekonomin i närtid, men är den tilltagande inflationen att räkna med på längre sikt? De strukturella utmaningar som har hämmat ekonomin och som i ett historiskt perspektiv har hållit nere den ekonomiska tillväxten på låga nivåer är fortsatt rådande. Vi bevittnar ett enormt skuldberg som har utökats kraftigt det senaste året. Samtidigt ser vi en alltmer åldrande befolkning i den utvecklade världen och Kina och likaledes ett teknikskifte som präglas av en enorm innovationskraft. Dessa faktorer utgör en bra grogrund för framtidsinriktade tematiska investeringar, såsom till exempel disruptiv teknik och konsumenttrender. 

Imponerande vinsttillväxt bland IT-bolagen

Numera är det mycket mer än endast datorer och telefoner som är uppkopplade mot internet. Även sensorer i bilar, elmätare, klockor, lås och maskiner med mera berörs. Fenomenet kallas för sakernas internet och man räknar med att 5,5 miljoner nya prylar kopplas upp mot nätet varje dag.   Alla uppkopplade saker genererar stora mängder data, vilket ställer höga krav på lagringslösningar och analysverktyg.

Tekniksektorn har visserligen fått en högre värdering de senaste åren, men det gäller även världsindex i stort. Jämförelserna med IT-bubblan runt millennieskiftet haltar, då de ledande teknikbolagen idag präglas av starka balansräkningar och en imponerande vinstutveckling. När vi nu sett 40 procent av de amerikanska bolagen rapporterat kan vi konstatera att IT-sektorn återigen är i topp med ett utfall där hela 97 procent av bolagen har slagit estimaten.

 

Sällanköpsektorn kan gynnas av stigande konsumtion

Innevarande kvartal kan medföra den största tillväxtökningen för personlig konsumtion i modern tid.

Konsumenttrender gynnas av återöppnandet av ekonomin

Avkastningen inom sektorn sällanköpsvaror har noggrant följt tillväxten för personliga konsumtionsutgifter de senaste decennierna. PCE (personal consumption expenditures) används för att mäta inflation men speglar också om konsumtionen gör sin del för att öka den ekonomiska tillväxten. Ekonomer räknar med att det pågående kvartalet, kommer att medföra den största tillväxtökningen för personlig konsumtion i modern tid. På lång sikt rekommenderar vi konsumenttrender som drar nytta av den växande medelklassen, konsumentbeteenden bland millennials samt utbredningen av den digitala konsumtionen. Den växande medelklassen går framåt med kraft, inte minst med tanke på den starka tillströmningen av unga asiater. Redan idag är millennials den generation som har de högsta inkomsterna och de kommer att stärka greppet ytterligare framöver. Att handla digitalt såväl som hållbart, kommer att sätta tonen för den globala konsumtionen alltmer i framtiden.

Vid frågor om de globala megatrenderna välkomnas du ta kontakt med din rådgivare.

Kristian Hahne

Portföljförvaltare

 

INVESTERINGS­RÅDGIVNING - TEMA

 

Bättre möjligheter på utländsk räntemarknad

I dessa tider med rådande lågräntemiljö händer det sällan något intressant på räntemarknaden, och tur är väl kanske det. Men i takt med att även amerikanska räntor sänkts till noll så har det faktiskt hänt en del på räntemarknaden som skapar lite möjligheter.

Sedan i somras har obligationsräntorna stigit en hel, och då framför allt i USA. Räntan på investeringar i företagsobligationer med bättre rating, så kallad Investment Grade, har stigit till 2,2 procent i dollartermer vilket är klart högre än räntan på svenska motsvarigheter. Tidigare har dock problemet varit att kostnaden för att valutasäkra tillbaka dollarräntan till svenska kronor har varit hög och ätit upp mervärdet av att investera i amerikanska räntepapper. Men i och med att styrräntorna i både USA och Sverige nu är i princip noll så har även den årliga kostnaden för att valutasäkra dollar till kronor sjunkit drastiskt, från ca 3,2 procent i slutet av 2018 till dagens kostnad om 0,4 procent. Det får till följd att man idag får den högsta valutasäkrade räntan från amerikanska företagsobligationer (Investment Grade) på nära fem år. Då bortser vi från krisperioden i fjol då räntan steg kraftigt på grund av kraftigt stigande kreditspreadar.

Det finns därför gott fog för att ersätta exponering mot svenska och nordiska företagsobligationer med mer amerikanska eller globala motsvarigheter. Man får helt enkelt bättre betalt för risken.


Årlig kostnad att valutasäkra dollar till kronor

Eftersom styrräntorna i både USA och Sverige nu är i princip noll så har även den årliga kostnaden för att valutasäkra dollar till kronor sjunkit drastiskt, från ca 3,2 procent i slutet av 2018 till dagens kostnad om 0,4 procent.

Vilka bra fonder ger utländsk ränteexponering?

Att tänka på vid investeringar i utländska räntefonder är att fonden är valutasäkrad till svenska kronor, annars kommer en stor del av risken i investeringen att utgöras av valutakursrisk, det vill säga hur den svenska kronan presterar i förhållande till dollar, euro etc.

Vi rekommenderar främst följande två fonder vid investeringar i globala företagsobligationer med Investment Grade-rating: Legg Mason WA Short Duration Blue Chip Bond Fund samt PIMCO Global Investment Grade Credit ESG Fund. Båda finns valutasäkrade till svenska kronor och investerar en övervägande del av sitt kapital mot den amerikanska marknaden för företagsobligationer med Investment Grade-rating. PIMCO:s fond har en högre ränterisk (längre duration) varför den är mer känslig för stigande räntor, varför Legg Masons fond bör väljas om man vill minska just den risken.

 

Mats Gunnå

Investeringsstrateg

 

3 maj 2021

Veckoanalys | Vecka 18

3 maj · 2021


Starka rapporter och positivare konsumenter

Starka delårsrapporter och hög intensitet, kombinerat med centralbanksbesked och positiv makrostatistik präglade veckans marknadshändelser. I USA presenterades ytterligare stimulansförslag men börsutvecklingen var dock inte entydigt positiv och står delvis och väger.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Den amerikanska rapportsäsongen uppvisar så här långt en betydande styrka, när knappt 40 procent av bolagen nu rapporterat har hela 85 procent överträffat vinstprognoserna. IT-sektorn är återigen i topp med ett utfall där hela 97 procent av bolagen slagit estimaten. Ett perspektiv på utvecklingen är att titta på omsättningsökningen för några tongivande bolag; Alphabet, Amazon, Apple, Facebook och Microsoft. Bolagen uppvisade en samlad ökning på hela 41 procent det första kvartalet jämfört med förra året, vilket visar på den snabbaste tillväxttakten på många år. Vinsterna steg med hela 105 procent för de fem bolagen till 75 miljarder dollar i kvartalet. I den svenska rapportfloden sticker starka rapporter från Atlas Copco, Hexagon, Nordea och Evolution Gaming ut positivt.  Kursutvecklingen var synnerligen positiv för Evolution Gaming i samband med rapporten och börsvärdet är nu högre än för ett av stockholmbörsens tidigare största bolag, HM. Noteringen av Hemnet fick en flygande start, trots en värdering som stack ut på uppsidan, och aktien stängde på 160 kr i fredags. Noteringskursen var 115 kr vilket innebär en kursökning på knappt 40 procent den första veckan. Riskaptiten är onekligen fortsatt hög på finansmarknaderna.

Nasdaq på nya nivåer
Starka rapporter från tongivande bolagMakrostatistik

Makroagendan var omfattande under veckan med både räntebesked från Fed och första kvartalets estimerade BNP-utfall från bland annat USA och Eurozonen. Räntebeskedet var i stort en upprepning av tidigare kommunicerat budskap från Fed, de ser nuvarande inflationstryck som tillfälligt och funderar inte ens att börja tänka på att minska stödköpen. Marknaderna reagerade dock med något högre räntor i de längre löptiderna och den amerikanska 10-åriga statobligationsräntan steg till 1,63 procent under veckan. Den amerikanska ekonomin växte, enligt ett första estimat, med 6,4 procent under det första kvartalet vilket var något lägre än snittförväntningarna på 6,5 procent. Den europeiska tillväxten var dock negativ och BNP krympte med 0,6 procent under det första kvartalet då särskilt Tyskland påverkade negativt, men det var ändå något bättre än förväntningarna. Vi har tidigare uppmärksammat det onormala förhållandet mellan börsutvecklingen och konsumentförtroendestatistiken genom att följsamheten historiskt har varit hög men sedan pandemiutbrottet gått isär rejält. I veckan kom dock mycket stark amerikansk konsumentförtroendestatistik. Utfallet blev 121,7, att jämföra med förväntningarna på 113 och föregånde månads utfall på 109. Gapet börjar således att stängas och konsumentförtroendet stöttas av vaccineringsprogression och massiva finanspolitiska stödåtgärder.   

Konsumentförtroendet stiger rejält
Amerikanskt konsumentförtroende och S&P 500 index

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Rapportsäsongen kommer även under innevarande vecka att vara ett huvudnummer, även om bulken av de svenska storbolagsrapporterna nu är bakom oss. Sektorrotationen som tidigare syntes har dämpats och återigen återfinns mer tillväxtorienterade sektorer i topp sett till utvecklingen under april. Politik och makroekonomi står i vanlig ordning i fokus och så här lite drygt 100 dagar efter att Joe Biden tillträdde den amerikanska presidentposten kan vi konstatera att mycket har hänt i landet och i världen. Han har återanslutit USA till Parisavtalet och Världshälsoorganisationen WHO, drivit en effektiv vaccinationspolitik, fått igenom ett stimulanspaket i kongressen på 1 900 miljarder dollar, presenterat ett omfattande infrastrukturpaket liksom förslag på finansiering genom skattehöjningar och mycket mer därtill, inte minst kopplat till internationella relationer. Månaderna efter att en ny president svurits in anses sätta tonen för de kommande åren av presidentskap och hittills har Bidens handlingskraft varit stor. Demokraternas majoritet i kongressen är dock mycket knapp varför mängder av exekutiva ordrar har skrivits under. Nu väntar fortsatta förhandlingar kring skatte- och infrastrukturförslagen och motståndet kan antas bli tungt.

Utveckling globala sektorer 1M
Ink utd. SEKMakrostatistik

Som brukligt inleds månaden med statistik över inköpschefernas humör och bland annat kommer Silf/Swedbank samt kinesiska Caixin. Inom tillverkningsindustrin fortsätter störningarna i de globala handelsflödena samt bristen på flera insatsvaror att påverka, men hög aktivitetsnivå ger också stöd för konjunkturell optimism. I Sverige syntes styrka inom både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn förra månaden. I tjänstesektorn steg visserligen humöret inte lika kraftigt som under månaden dessförinnan, men utfallet låg för tredje månaden i rad över 60 och den höga aktivitetsnivån har för första gången sedan 2019 inneburit ett ökat nyanställningsbehov. Även i Kina syntes tilltagande återhämtning inom tjänstesektorn, mycket drivet av ökad inhemsk efterfrågan medan tillverkningsindustrin oväntat noterade lägre nivåer. Från svenskt håll får vi i veckan också ta del av hushållens konsumtion under mars månad och jämförelsetalen mot fjolåret lättar nu upp i och med situationen som rådde förra våren. På temat väntar dessutom detaljhandelsstatistik från eurozonen. Veckan avslutas med den viktiga amerikanska sysselsättningsrapporten. Under april väntas 978 000 nya jobb ha skapats utanför jordbrukssektorn samtidigt som arbetslösheten spås ha fortsatt falla och nu uppgå till 5,7 procent.

Inköpschefsindex
(Sammansatt)
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Utl. rapporter

Berkshire Hathaway (prel datum), Kennametal (efter USA-börsernas stängning)

Övrigt

Londonbörsen stängd

Tisdag

Rapporter

Ambea (kl 7.00), Railcare (kl 7.30), Adapteo (operativ uppdatering) (kl 8.00), Sobi (kl 8.00), Trianon (kl 8.00), Nolato (kl 15.00), IBT, Immunicum, NP3

Utl. rapporter

Pandora (ca kl 7.30), Jyske Bank (ca kl 8.00-8.30), Nokian Renkaat (kl 13.00), Digia (operativ uppdatering) (kl 14.00), Ocean Yield (kl 20.00), Demant (operativ uppdatering), NEL, Telenor, Activision Blizzard, Arconic (prel datum), Axa Group (operativ uppdatering, prel datum), Cummins (prel datum), Pfizer, Terex (prel datum), Twilio (prel datum)

Övrigt

Stämmor: Duni, Millicom, Nolato, Sobi, Storytel, TF Bank, Tomra m.fl.

Exklusive utdelning: Akelius (0:025 EUR i D-aktie kvartalsvis), Elos Medtech (1:50 SEK), Volati (10:00 SEK i preferensaktie, kvartalsvis)

Onsdag

Rapporter

G5 Entertainment (kl 7.30), Garo (kl 7.30), Projektengagemang (kl 7.30), Lindab (kl 7.40), Concentric (kl 8.00), Karnov (ca kl 8.00), SBB (ändrat datum från 27/4) (kl 8.00), Bergs Timber (kl 13.00), Securitas (kl 13.00), Arion Banki, Arise, Eastnine, FM Mattsson, Green Landscaping, Image Systems, IPC, Sagax (eftermiddag), Vicore Pharma

Utl. rapporter

Aker Solutions (kl 7.00), Uponor (kl 7.00), Novo Nordisk (kl 7.30), ISS (operativ uppdatering) (kl 8.00), Maersk (kl 8.00), Vestas (kl 8.00-8.30), Sampo (kl 8.30-9.00), Prosafe (kl 16.00), FLSmidth, General Motors, Paypal (prel datum), Samsung (prel datum), Trimble m.fl.

Övrigt

Stämmor: Addlife, Arise, Bergs Timber, Betsson, Billerud Korsnäs, Brinova, Collector, Enzymatica, Investor, Karolinska Development, Lindab, Medivir, Midsona, Mycronic, Sagax, SBB, Securitas,Veidekke m.fl. Exkl. utdeln.: Nolato (16:00 SEK) m.fl.

Torsdag

Rapporter

Academedia (kl 8.00), Humana (kl 8.00), John Mattson (kl 8.00), Leo Vegas (kl 8.00), Loomis (kl 8.00), Wästbygg (kl 8.00), Camurus (kl 13.00), Peab (kl 13.00), Attendo, Biogaia, Hufvudstaden (lunchtid), Instalco, Lucara Diamond (efter Torontobörsens stängning), Novotek, Oscar Properties, Prevas, Q-linea, Raysearch, Readly, Serneke, Xano mf.l.

Utl. rapporter

GN Store Nord (kl 7.00-7.30), Veidekke (kl 7.00), Outokumpu (ändrat datum från 5 maj) (kl 8.00), Coloplast (ca kl 12.00), Schibsted, Sparebank 1 SR-Bank, Zalando (kl 7.00), Air France-KLM (prel datum), Continental, Deutsche Telekom, Fresenius Medical Care, Mondi (operativ uppdatering), Sappi, Société Générale, Square (prel datum), Unicredit, Volkswagen m.fl.

Övrigt

Stämmor: Ahlstrom-Munksjö, Alimak, Beijer Electronics, Biogaia, Bure, Byggmax, Gränges, H&M, Hexatronic, Loomis, Mips, Norsk Hydro, Peab, Schibsted, Yara m.fl. Exklusive utdelning: Billerud Korsnäs (4:30 SEK), Boliden (6:00 SEK extra genom inlösen), Investor (10:00 SEK, första del utav totalt 14:00 SEK), Sagax (1:65 SEK i A- och B-aktie), Securitas (4:00 SEK), Veidekke (NOK 5,75)

Fredag

Rapporter

Catella (kl 7.00), Mekonomen (kl 7.30), NCAB (kl 7.30), Scandi Standard (kl 7.30), Boozt (kl 8.00), Odd Molly (kl 8.00), Etrion (kl 8.05), B3 Consulting, C-Rad, Duroc, Genova Property, K-Fastigheter, Medcap, Stendörren, Stendörren

Utl. rapporter

Aker (kl 7.00), Pihlajalinna (kl 7.00), BMW, Credit Agricole, IAG, Siemens

Övrigt

Stämmor: -AAK, Lexington, Lundin Mining, Mekonomen, Odd Molly, Probi, Scandi Standard m.fl. Exklusive utdelning: Addnode (2:50 SEK), Alimak (2:00 SEK + extra 1:00 SEK), Biogaia (3:41 SEK), Bure (2:00 SEK), Byggmax (2:75 SEK), Gränges (1:10 SEK), Loomis (6:00 SEK), Mips (3:50 SEK), Norsk Hydro (NOK 1,25), Peab (4:50 SEK), Schibsted (NOK 2,00), Yara (NOK 20,00) m.fl.

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss