Skip to main content Skip to main navigation

1 april 2020

Dagens händelser

Onsdag 1 april

 

 

Fed ökar tillgången på dollarlikviditet

Den amerikanska centralbanken har annonserat att man inför en temporär facilitet som underlättar för framför allt mindre utländska centralbanker att få tillgång till dollarlikviditet via Fed. Den möjligheten fanns inte tidigare och Fed hoppas att nu att det ska minska risken för den turbulens som uppstod för några veckor sedan när det skedde omfattande försäljningar av amerikanska statsobligationer för att lösgöra dollarlikviditet.

 

 

Nya dystra coronasiffror i USA – över 4 000 dödsfall

USA är nu uppe i över 4 000 covid-19-relaterade dödsfall, en totalsiffra som är mer än dubbelt så hög som för tre dagar sedan.

Halva Sveriges befolkning smittad i april

I april månad kommer flest svenskar att smittas visar ny beräkningar. Innan månaden är slut kommer runt hälften av befolkningen att vara smittad, enligt matematikprofessorn Tom Britton.

Italienska restriktioner förlängs

Italien förlänger restriktionerna som infördes i mars. Restriktionerna ska nu gälla fram till den 13 april.

 

 

Volkswagen förlänger produktionsstopp i Tyskland

Volkswagen förlänger produktionsstoppet i Tyskland till den 19 april.

EU skapar system med statsstöttat korttidsarbete

Korttidsarbete lanseras nu på EU-nivå för att bekämpa effekterna av corona-krisen.

Trump kan komma att tillåta temporära tullundantag

USA:s president Donald Trump kommer att tillåta tullundantag på tre månader för vissa företag.

 

 

Förbättring i Kina

Överlag fallande inköpschefsindex i Asien men precis som officiella PMI-siffran igår steg Caixin PMI för Kinas tillverkningsindustri kraftigt för mars till 50,1 från 40,3 i februari. Sveriges PMI landade på 43,2 mot väntade 45,3 och i USA höll industrin emot bättre än väntat. Värt att ha med sig att datan speglar dagens situation i förhållande föregående månad.

Svaga förväntningar i Japan

Japanska Tankan-rapporten föll något mindre än väntat under Q1, men företagen väntar sig ytterligare försvagning under Q2. Utfallet tyder på fortsatt extrem osäkerhet om framtida affärsklimat i den japanska ekonomin.

 

 

Trump & PMI-data pressade börserna

Svag industridata och Trumputtalande om att vi står inför två hemska veckor sänkte sentimentet på världens börser.

Ökad dollarlikviditet

Den ökade tillgången på dollarlikviditet har bidragit till att försvaga dollarn. På räntesidan såg vi en blandad bild i Europa medan de längre USA-räntorna sjönk.

Pressad råvarumarknad

Olja och basmetaller sjönk på onsdagen när marknaderna smälter de dystra beskeden kring utvecklingen för covid-19.

 

 

Hur ska man hantera sina investeringar?

Jag vill veta mer

Coronaviruset - så hjälper vi dig

Läs mer
Kontakta oss