Skip to main content Skip to main navigation

25 mars 2020

Dagens händelser

Onsdag 25 mars

 

 

Centralbanksstimulans i Kina

Kinas centralbank för diskussioner om att sänka räntan som banker betalar på insättningar för första gången sedan 2015. Åtgärden skulle vara ett försök att hjälpa bankerna och få fart på den ekonomiska återhämtningen efter coronavirusutbrottet.

Riksbankens första dollarlån

Förra veckan ingick Riksbanken och  andra centralbanker ett swapavtal med USA:s centralbank för att säkra tillgången till kortfristig upplåning i dollar. I en första auktion erbjuds idag banker lån på 10 miljarder dollar med tre månaders löptid.

 

 

Osannolikt att spridningen stoppas i sommar

Smittspridningen kommer sannolikt inte att stoppas under sommaren, enligt EU:s Smittskyddsmyndighet ECDC.

Trump vill få igång ekonomin till påsk

USA:s president, Donald Trump, önskar öppna upp landet och återgå till det normala till påsken, den 12 april.

Antalet smittade ökar

Globalt sett har nu 425 500 personer bekräftats vara smittade av det nya coronaviruset. I Sverige är 2 510 smittade.

 

 

USA har äntligen enats

Senaten i USA har nått en uppgörelse om räddningspaketet på 2 000 miljarder dollar, vilket ska vara det största krispaketet i USA:s historia. Samtidigt diskuterar Vita Huset att ta bort vissa importtullar under 90 dagar för att stötta ekonmin.

Regeringen presenterar krispaket för svenska småföretag

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag , tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher och åtgärder riktade mot mindre företag inrättas.

Simulanser i Japan

Japan överväger direkta stimulanser till hushåll som motsvarar 10 procent av landets BNP.

 

 

Tungt i Tyskland

IFO-index, som mäter klimatet i det tyska näringslivet sjönk rejält mot föregående mätning. Nedgången var främst hänförlig  till en mer negativ syn på framtidsutsikterna. 

 

 

Stark avsluting i Sverige

Efter breda uppgångar på de asiatiska börsena såg vi en blandad utvekling på de europeiska aktiemarknaderna. Stockholmsbörsen avslutade dagen starkt trots svajig handel vid amerikansk öppning.

Räntor sidledes

Amerikanska räntor har planat ut efter en uppgång på tisdagen, medan dollarn tappat mot såväl euron som yenen.

Oljepriset stiger trots svag efterfrågan

Trots att efterfrågan på oljan faller i samband med nedstängningar avancerade oljepriset på onsdagen likt de flesta tillgångsslag runtom i världen.

 

 

Hur ska man hantera sina investeringar?

Jag vill veta mer

Coronaviruset - så hjälper vi dig

Läs mer
Kontakta oss