Skip to main content Skip to main navigation

31 mars 2020

Dagens händelser

Tisdag 31 mars

 

 

Rådgivare åt centralbanken vill att Kina överger årets tillväxtmål

Kina bör överge sitt mål för BNP-tillväxten i år. Givet osäkerheten relaterad till coronaviruspandemin är det svårt att värdera hur stora stimulanspaket som behövs för att nå målet om en BNP-tillväxt på 6 procent i år.

 

 

Viss stabilisering för virusutbrottet i Europa

WHO meddelade att det syns tecken på viss stabilisering för virusutbrottet i Europa efter att Italien rapporterat det lägsta antalet nya fall på nära två veckor.

Spanien förbjuder begravningar

Alla religiösa sammankomster, inklusive begravningsceremonier och minnesstunder i hemmen förbjuds i Spanien tills åtminstone den 11:e april.

Besöksförbud på äldreboende

Regeringen inför besöksförbud på äldreboenden från och med onsdagen, meddelas på en presskonferens.

 

 

Ford ska massproducera ventilatorer på 100 dagar

Fordonstillverkaren Ford kommer att producera 50 000 ventilatorer kommande 100 dagar i ett samarbete med GE Healthcare.

USA ska hjälpa Italien med coronaviruset

Trots larm om att USA saknar tillräckligt med utrustning att bekämpa coronaviruset säger landets president Donald Trump att USA ska skicka sjukvårdsmaterial till Italien. Även Spanien och Frankrike kommer senare att få hjälp.

USA överväger ett fjärde stimulanspaket

Vita huset förbereder en fjärde runda av stimulanser på motsvarande 600 mdr USD.

 

 

Återhämtning i Kina?

Inköpschefsindex för kinesisk industri- och tjänstesektor steg rejält tillbaka över 50, ett så nära perfekt V-scenario man kan komma. Däremot  är de viktigt att inte missuppfatta styrkan då inköpschefsindex visar förändring månad till månad.

Regeringen spår stigande arbetslöshet

I sin nya prognos spår nu regeringen en arbetslöshet på 9 procent under 2020.  Samtidigt förväntar man sig att svensk ekonomi krymper med 4 procent i år och att inflationen landar kring 0,5 procent.

Hushållsförtroendet sjönk i mars

De amerikanska hushållens konfidensindikator sjönk till 120,0 i mars jämfört med 132,6 i februari

 

 

Positiv avslutning på en svag månad

Mars som har kännetecknats som en av de sämre börsmånaderna någonsin i spåren av coronaviruset avslutade med en positiv börsdag.

Alla tecken på bättre stämning är bra för oljepriset

Tump har påbörjat samtal med Putin i ett försök att stävja pågående dispyt mellan Ryssland och Saudiarabien, vilket lyft oljepriset. Ett stigande utbud och en fallande efterfrågan har fått oljepriset att falla cirka 70 procent i år.

 

 

Hur ska man hantera sina investeringar?

Jag vill veta mer

Coronaviruset - så hjälper vi dig

Läs mer
Kontakta oss