Skip to main content Skip to main navigation
April 2018

Nyhetsbrev

I det här brevet dyker vi bland annat ner i det orangea kuvertet och ger tips på hur du som pensionssparare kan påverka hållbarheten i dina premiepensionsval. Du får läsa om hur du som företagsförsäkringskund kan nyttja kraften i gemensamma upphandlingar hos försäkringsbolagen och vi resonerar kring hur försäkringsbranschen måste förändras när tekniken utvecklas. Utöver detta hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg med vår hantering. 

Vi önskar er intressant läsning!

Kapital & Förmögenhet

5 tips för en lönsammare deklaration

Över fem miljoner svenskar godkände fjolårets deklaration utan att göra någon ändring, men faktum är att det kan löna sig att ägna någon minut åt att granska det förifyllda.

Läs mer
Företagsförsäkring

Nyttan av en enad kraft - Samordnad upphandling

För att bidra till att jämna ut de ekonomiska olikheterna i förhållandet mellan försäkringsgivare och försäkringstagare lanserade Söderberg och Partners Samordnad upphandling. Idén bygger på att flera försäkringstagare upphandlar tillsammans för att utnyttja styrkan som den gemensamma volymen medför. 

Läs mer
Förmåner

Förmånsbeskattning av arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring?

I Sverige finns i dagsläget cirka 650 000 sjukvårdsförsäkringar tecknade, varav 70 procent är tecknade och betalas av en arbetsgivare. För en anställd med en arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring innebär förslaget att denne ska förmånsbeskattas med värdet av premien.

Läs mer
Kontakta oss